2013. február 18-án tartotta éves taggyűlését a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért. Az eseményen, melynek az E.ON Hungária Zrt. adott otthont,  bemutatkoztak a szervezet új tagjainak vezetői és sor került a „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című vezetői ajánláshoz újonnan csatlakozó vállalatok vezetőinek ünnepélyes aláírására is.

A szervezet Elnöksége bemutatta a 2012. évi szakmai és pénzügyi beszámolót, melyet a tagság elfogadott. Salgó István elnök értékelésében kiemelte a 2012-es év legmeghatározóbb eseményeit, tevékenységeit: „Bemutattuk hazánk első vezetői ajánlását a fenntarthatóság komplex értelmezéséről, melyet Áder János köztársasági elnök is támogatott. Folytatódtak az üzleti reggelik, számos sajtómegjelenés kísérte egész évben munkánkat és újra megjelent a HVG-vel együttműködésben a Fenntartható Fejlődés Plusz kiadvány.” Döntés született arról, hogy a következő elnökségi ciklusban egy öt főből álló Elnökség kezdi majd meg munkáját. Szintén megvitatásra kerültek a szervezet 2013-as tervei. A tagság egyhangú döntése értelmében változik a szervezetbe való belépés feltétele is. A jövőben csatlakozni szándékozó vállalatok vezetőinek a BCSDH vezetői ajánlását alá kell írni és ezzel vállalni, hogy törekszenek a vállalatot a benne foglalt elveknek megfelelően irányítani, továbbá a tagfelvételi kérelemben röviden ismertetni kell az ajánlás hét pontjára vonatkozó jelenlegi gyakorlatot. A tagfelvételi kérelmek jóváhagyása továbbra is az Elnökség hatásköre marad.

A taggyűlésen készült képek Galériánkban tekinthetők meg.

A fenntarthatóság, mint vállalati stratégia – nem opció, hanem üzleti cél

 A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) és a Brit Nagykövetség szeretettel meghívja Önt a BCSDH ”Üzleti reggelik a fenntartható fejlődésről” sorozatának következő rendezvényére.

Az eseményt megnyitja Őexcellenciája Jonathan Knott, az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete

Vendégelőadónk Gyenes András, az Unilever Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Az Unilever egy olyan brit-holland tulajdonú vállalat, amely élelmiszer kategóriában 14 éve vezeti a Dow Jones Fenntarthatósági Index listáját. Idén a davosi Világgazdasági Fórumon a világ 100 legfenntarthatóbb vállalata közé választották. A hazai leányvállalat 1991-ben kezdte meg magyarországi működését, beruházásainak értéke 6,2 milliárd forint volt az elmúlt 20 évben. Az Unilevernél nem újkeletű a fenntarthatóság szemléletmódja, de 2010-től új megközelítésre és három pillérre épülő hosszú távú fenntarthatósági terv megvalósításába kezdett, amelyben vállalta, hogy forgalma megkétszerezése mellett felére csökkenti környezetterhelését 2020-ig.

Gyenes András az elmúlt 20 évben számos döntéshozói pozíciót töltött be az Unilever csoporton belül, Magyarország mellett Csehországban, Horvátországban és Hollandiában is dolgozott. Az új elnök az általános menedzsment ismeretek mellett pénzügyi, értékesítési és marketing tapasztalatokkal is rendelkezik. Elnökként négy ország (Magyarország, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina) üzleti tervezéséért, pénzügyi eredményéért és a teljesítmény-mutatók alakulásáért felel majd. Gyenes András 1993-ban frissdiplomásként csatlakozott az Unilever magyarországi vállalatához egy gyakornoki program keretében pénzügyi területen, később a hollandiai központban szenior auditorként dolgozott. András 1998 óta lát el különböző vezető pozíciót a vállalatcsoporton belül, az elmúlt 10 év alatt ügyvezető igazgatói és marketing igazgatói posztot is betöltött. Gyenes András okleveles közgazdászként végzett a pécsi Janus Pannonius Egyetemen 1993-ban, folyékonyan beszél angolul. Szabadidejét főleg családjával és nyolc éves kislányával tölti, továbbá rajong az operáért, és ha ideje engedi szívesen hódol kedvenc sportjának a tenisznek.

 

Időpont: 2013. március 19. (kedd), 10:00-11:30 óra (regisztráció, érkezés: 9:30-tól)

Helyszín: Hotel Nemzeti Budapest, (1088 Budapest, József krt. 4.)

Az esemény nyelve magyar és angol. Amennyiben tolmácsolásra van szüksége, kérjük, jelezze részünkre március 5-ig!

Parkolás: Parkolóhelyet a BOE Palace garázsában tudunk biztosítani a Csokonay utcában (150 méter). Díja: 440 Ft / óra.
Jelentkezés:

A részvétel a BCSDH tagjainak díjmentes (tagvállalatonként egy fő)

Nem tagoknak 10.000 Ft/ fő (adómentes).

Regisztráció: Jelentkezni 2013. március 15-ig lehet Bocskai Katánál a kata.bocskai@bcsdh.hu e-mail címen, feltüntetve nevet, beosztást és a cég/szervezet számlázási címét.

Túljelentkezés esetén a BCSDH és a British Investors Forum tagjai előnyt élveznek.

Lemondás: Jelentkezés lemondását március 15. 12.00 óráig lehet írásban megtenni, ezt követően a teljes összeg kiszámlázásra kerül.

BCSDH British embassy unilever

Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) legújabb kiadványa Biomassza karbonsemlegessége címmel jelent meg, melynek célja a a karbonsemlegesség fogalmának, illetve fogalmi kereteinek közérthetőbbé tétele. Összefoglalja és szintetizálja a témában folyó összetett tudományos vita eredményeit és hangsúlyozza a karbonsemlegesség közérdekű fontosságát.

A biomasszából előállított fűtő- és egyéb anyagok használata az egyéb fosszilis fűtőintenzív alternatívák helyett hozzájárulhat, hogy mérsékeljük az atmoszférába jutó CO2 mennyiségét. Habár a biomassza használatának előnyeihez nem fér kétség, a vita során gyakran középpontba kerül az a kérdés, hogy a biomassza karbonsemleges-e. A „karbonsemlegességnek” nincsen általánosan elfogadott definíciója, és több különféle jelentést társítanak a szónak.

A karbonsemlegesség koncepciója központi helyet foglal el a klímaváltozás befolyásolását célzó közérdekű erőfeszítésekben, és potenciálisan hatást gyakorol a faiparra és a kapcsolódó iparágakra is. Attól függően, hogyan definiáljuk és hogyan alkalmazzuk a karbonsemlegesség fogalmát, az egyes eljárásmódok támogathatják vagy ellenezhetik az erdészeti termékek használatát és fejlesztését, ami befolyásolhatja az erdészeti termékek, illetve a biomassza hagyományos, valamint újkeletű felhasználását.

A szakmai vita könnyebb megértését elősegítendő a kiadvány leírja a biomassza karbonciklusát, ábrázolja az erdészeti termékek használatának előnyeit és bevezeti az olvasót az alapvető karbonszámítási ismeretekbe. A WBCSD Erdészeti Megoldások Csoportja e beszámolójával lefekteti a kereteket a biomassza karbonsemlegességének közérthető definicíójához.

A Biomassza karbonsemlegessége című kiadvány kiegészíti az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület negyedik értékelő jelentését, amely megállapítja, hogy azokon a hosszú távú fenntartható erdőmenedzsment-stratégiákon túl, amelyek megőrzik vagy növelik az erdők karbonraktárát, a megőrzött faanyagok, rostanyagok és energia jelentik a kibocsátás-csökkentés legnagyobb hosszú távú előnyét.

A kiadvány letölthető innen.

A WBCSD Erdészeti Megoldások Csoport legutóbbi publikációit: Tények és trendek: erdők, erdészeti termékek, szén & energia ( Facts and Trends: Forests, forest products, carbon & energy ), Szén és klímaváltozás –kulcsüzenetek a politikai döntéshozóknak ( Carbon and Climate Change – Key Messages for Policy-Makers ).

Vezetői elkötelezettség nélkül az adminisztrációs megoldások nem hatékonyak

Bár a vállalatok nagy része alkalmaz a korrupció megelőzését segítő eszközöket, ezek a megoldások önmagukban nem védik ki a korrupciós kockázatokat – derül ki a Telenor és a Transparency International Magyarország tájékoztató jellegű felméréséből. Hiába vértezi fel magát adminisztrációs etikai eszközökkel egy vállalat, ha a nincs mögötte komoly vezetői elkötelezettség. Nehéz visszaszorítani a korrupciót, amíg kevés cégben van valós és szigorú következménye az etikai vétségeknek; ezen a téren a vezetők példamutatása elengedhetetlen.

A kutatásból[1] kiderül, hogy a cégek jelentős része tisztában van azzal, hogy a korrupciós kockázatok csökkenthetők például etikai kódexek alkalmazásával, összeférhetetlenségi vizsgálatokkal vagy a beszállítók átvizsgálásával. A kutatás egyik fontos tanulsága azonban, hogy a vállalati megfelelőségi programok önmagukban nem képesek kivédeni a korrupciót. Ezt igazolja az a sajnálatos tény, hogy éppen azok a szektorok képviselői alkalmaznak a legnagyobb számban ilyen intézkedéseket, amelyeket a korrupció a leginkább veszélyeztet.

Az adminisztratív eszközök csak akkor vezetnek eredményre, ha a vállalat vezetése tetteiben is elkötelezett. Ez néha azt jelenti, hogy a profit egy részét fel kell áldozni azért, hogy a vállalat hű maradhasson elveihez. Hosszú távon viszont csak a tisztességes működés lehet kifizetődő: így javulhat a cég szolgáltatásainak színvonala, a munkavállalók elkötelezettsége és a vállalat hírneve.

„A Telenornál azt valljuk, hogy az etikus vállalati működés a legjobb befektetés, amivel ügyfeleinknek, partnereinknek és önmagunknak is tartozunk. Ez akkor is igaz, ha tisztában vagyunk vele, az adott gazdasági környezetben így rögösebb út vezet a sikerhez. Minden új munkatársnak elmondom, aki belép a Telenorhoz, hogy én ezt nagyon komolyan veszem. Akinek kérdése, nehézsége van, minden segítséget megkap, hogy elháríthassa az esetleges etikai kockázatokat. Ha azonban vétséget találunk, a zéró tolerancia elvét valljuk. Egy vállalat csak akkor lehet tisztességes, ha az etikai vétségeknek következménye van.” – mondta Christopher Laska, a Telenor Magyarország vezérigazgatója.

A Telenor és a Transparency International Magyarország közös, nem reprezentatív felméréséből az is kiderül, hogy a korrupcióellenes eszközök között a legelterjedtebbek a vállalati etikai kódexek. A megkérdezett cégek 86%-a rendelkezik ilyen dokumentummal, miközben jelzésértékű, hogy rendszeres etikai tréninget az összes megkérdezett cég alig több mint felénél (57%) tartanak. Az alkalmazott eszközök között elterjedt még a munkavállalók összeférhetetlenségének vizsgálata (73%) és a vállalati bejelentővonal (66%). Ugyanakkor a beszállítókkal kapcsolatban kevésbé szigorúak a cégek elvárásai. Bár a részletes átvilágítás a cégek közel kétharmadánál megtörténik (61%), azt a vállalatok kevesebb mint felénél (46%) tartják csak fontosnak, hogy a beszállítói szerződések szerves része legyen egy etikai megállapodás. Emellett a válaszadók alig pár százaléknál (3,6%) fordul elő, hogy a beszállítók részére etikai tréninget szerveznek.

grafikon

A vállalatok mérete is meghatározó tényező a korrupció elleni intézkedések terén. A kutatás eredményei alapján elmondható, hogy minél nagyobb méretű a cég, annál inkább alkalmaz korrupcióellenes eszközöket. A 2500 fő feletti cégek mindegyikénél van például etikai kódex, döntő többségük (89%) vizsgálja a munkavállalók összeférhetetlenségét és kétharmaduknál (67%) az etikai megállapodás része a beszállítói szerződéseknek.

[1] A Telenor és a Transparency International Magyarország megbízásából a Dun & Bradstreet a Figyelő Top200 kutatás részeként végzett nem reprezentatív felmérést a legsikeresebb magyar vállalatok körében a korrupció elleni megoldásokról.

 

A termékdíjjal kapcsolatos tanácsadás területén a GreenTax Consulting Kft., a környezetvédelem és a hulladékgazdálkodás területén pedig Dr. Csepregi István és a Dandelion Kft. közösen

„Hulladék- és termékdíj törvény változásai – 2013”

címmel egész napos konferenciát hirdet. Az intenzív, konzultációval egybekötött konferenciát hiteles előadók, jogszabályalkotásban jártas, gyakorlati ismeretekkel rendelkező kollégák tartják, olyan szakértői gárda, akik sokéves tapasztalattal rendelkeznek fenti témakörökben.

Időpont:

  • 2013. február 6. (szerda) 9:30-16:00 (jelentkezési határidő: február 4., 16:00)
  • 2013. február 21. (csütörtök) 9:30-16:00 (jelentkezési határidő: február 17.)

Helyszín: Budapest, Dürer Rendezvényház (Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor 19-21.)

Részvételi díj: 25.000 Ft+ÁFA, amely tartalmazza a kávészünetek és az ebéd, valamint az információs anyagok költségét is

A konferencia programja:

  • 9:00-9:30 Regisztráció
  • 9:30-11:00 Termékdíj szabályozás változásai (részletes összefoglaló és értelmezés: átvállalás, nyilatkozattétel és visszaigénylés alkalmazása, többutas csomagolószerek, bevallás, bejelentés, nyilvántartás-vezetés; a 2012. év tapasztalatai)
  • 11:00-12:00 Az új hulladékról szóló törvény ismertetése– fogalmak, jogintézmények, mi határolja el a kereskedőt és a közvetítőt, engedélyeztetések módja, hulladék vs. melléktermék, hulladékstátusz megszűnése és következményei, biztosítékképzési kötelezettség, céltartalék
  • 12:00-13:00 Ebédszünet
  • 13:00-14:00 A települési hulladékkal kapcsolatos feladatok (termelői és szolgáltatói szemmel)
  • 14:00-15:00 A hulladékkal kapcsolatos végrehajtási utasítások, kiemelt hulladékáramokkal kapcsolatos kötelezettségek, speciális hulladékfajták (csomagolás, járművek, elem-akkumulátorok), hulladékkal kapcsolatos adminisztrációs, jelentési kötelezettségek
  • 15:00-15:30 Kávészünet
  • 15:30-16:30 Konzultáció termékdíj és hulladék kérdéskörében

 

Amennyiben jelentkezni kíván a konferenciára, kérjük, hogy a busovszky.edina@dandelionkft.hu e-mail címen igényelhető jelentkezési lapot kitöltve juttassa vissza e-mailben szkennelve vagy faxon  a megadott elérhetőségekre.

További információért kérjük, hívja a Dandelion Kft-t a 06/1/354-1540 számon.