BCSDH Körforgásos felmérés 2023

2023 elején a Körforgásos Gazdaság Platform a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szakmai vezetésével, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. és a Holland Királyság Nagykövetsége szakmai támogatásával, másodszorra készített felmérést a körforgásos gazdaság hazai potenciáljáról. A kutatás célja a legfontosabb kihívások azonosítása és a már megvalósult üzleti megoldások feltérképezése volt. Az online kérdőíves felmérés eredménye alátámasztotta azt az igényt, amely a Körforgásos Gazdaság Platformot életre hívta: szükség van az innovációra, a körforgásos gazdaság már működő üzleti megoldásainak bemutatására és a lehetséges együttműködések feltárásásra.

A korábbi, 2019-ben végzett kutatás eredményeihez képest javulást láthatunk a körforgásos koncepció üzleti szemléletben való megjelenésével kapcsolatban. A cégek láthatóan nagyobb figyelmet fordítanak a körforgásos alapelvek mindennapi vállalati gyakorlatba történő integrálására. Egyre többen alkalmaznak fenntarthatósági – helyenként kifejezetten körforgásos – szakembereket, ami részben az Európai Unió (EU) fenntarthatósági jelentéstételi elvárásaiból adódik. A pozitív tendenciák ellenére viszont látható, hogy a körforgásos gazdaság széles eszköztárából a legtöbb szereplő fókusza a kezdetleges, újrahasznosítási és hulladékkezelési gyakorlatokra irányul. A körforgásos terméktervezési irányelvek és üzleti modellek alkalmazása (pl. moduláris terméktervezés vagy szolgáltatásalapú termékforgalmazás), melyek a gazdaság termelési fókuszát új, innovatív fogyasztási rendszerek felé mozdítanák, még kevésbé jelentkeznek a hazai gyakorlatban.

A Körforgásos Gazdaság Platform továbbra is küldetésének tekinti Magyarország körforgásos átalakulásának előremozdítását az üzleti, civil és közigazgatási szféra együttműködésének, valamint a hazai és nemzetközi szintű tudásmegosztásnak az elősegítésével. Ezen küldetés fontos mérföldköve a következő fejezetekben bemutatott felmérés.

Az általunk készített felmérés nem reprezentatív, az eredmények az önkéntes kitöltő szervezetek/vállalatok véleményét tükrözik.

Körforgásban az üzlet – Jelentés a körforgásos gazdaság magyarországi helyzetéről2019 nyarán a Körforgásos Gazdaság Platform a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH)
szakmai vezetésével és a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatásával felmérést készített a körforgásos gazdaság hazai potenciáljáról.
A kutatás célja a legfontosabb kihívások azonosítása és
a már megvalósult üzleti megoldások feltérképezése
volt. Az online kérdőíves felmérés eredménye alátámasztotta azt az igényt, amely a Körforgásos Gazdaság Platformot életre hívta: szükség van az innovációra, a körforgásos gazdaság már működő üzleti megoldásainak
bemutatására és az edukációra.

Action 2020 Magyarország – Körforgásban a fenntartható életmódértHogyan élhet 9,8 milliárd ember 2050-ben jóllétben a Föld eltartóképességének keretei között? A válasz életmódunk fenntarthatóvá tételében keresendő. A sürgető kihívásra már nemcsak világszinten, hanem Magyarországon is keressük a megoldásokat.

Hazánkban is egyre markánsabban jelennek meg azok a fogyasztók, akik keresik a fenntarthatóbb termékeket és szolgáltatásokat: növekszik a kereslet az egészségesebb, környezetkímélőbb, fenntarthatóbb termékek, vagy az olyan új megoldások iránt, mint amelyeket a megosztásos gazdaság kínál. A fenntartható módon működő vállalatok és márkák ráadásul az átlagnál jobban is teljesítenek. Hatalmas pénzügyi lehetőség rejlik az erőforrásokkal való hatékony és felelős gazdálkodásban is.
A vállalkozások sem hagyhatják figyelmen kívül ezeket a folyamatokat. Jelentős szemléletváltás szükséges: szakítanunk kell a lineáris gazdasági modellel, azaz a hulladékra értékként kell tekintenünk és ennek fényében érdemes átgondolnunk a gyártási folyamatot már a termékfejlesztéskor is, valamint márkaértékké kell tenni a fenntarthatóságot.

A BCSDH, tagvállalatainak vezetőivel közösen, a következő két ajánlást fogalmazta meg, amely segíthet az üzleti szférának megtenni a fenntartható életmód kapcsán kitűzött célok eléréséhez szükséges lépéseket:

  1. Üzleti modellváltás a fenntartható termékek és szolgáltatások versenyképessé tétele érdekében
  2. A fogyasztók szemléletformálása a márkákon keresztül a fenntarthatóság irányába

A körforgásos gazdasági modellre való áttérés utat nyithat egy rugalmasabb és fenntarthatóbb jövő felé. Szervezetünk, a modell terjedésének érdekében, szorgalmazza egy Körforgásos gazdaság platform létrehozását, hiszen a BCSDH küldetése, hogy támogassa tagvállalatait abban, hogy ne követői, hanem aktív formálói legyenek az eljövendő változásoknak, a globális trendeknek.