„A Zwack történetében meghatározó az innováció. Nyitottak vagyunk az újra, nem követni, hanem formálni szeretnénk a piacot, környezetünket. Nyomot hagyunk a világban – vezető márkánk hungarikum –, de ez hosszú távon minél alacsonyabb környezeti lábnyommal kell párosuljon. A dunaharaszti gyár energetikai beruházása kiemelten fontos a CO2 semleges működés elérésében. Elhivatottságunkat jelzi, hogy a projektet a 2022-es energiaválságot megelőzően kezdtük, alacsony megtérüléssel számolva. A fenntarthatóságot ugyanis nem lehet csak számokon keresztül vizsgálni, az egyúttal elvi kérdés.”

Frank Odzuck, vezérigazgató

 

Cég neve:

Zwack Unicum Nyrt.

Megvalósítás éve:

2020. január – 2023. február

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Alternatív energiafelhasználás és energiahatékonyság

A program célja:

A Zwack Unicum Nyrt. célul tűzte ki a széndioxid-semleges működés elérését hosszú távon, amit a megújuló energia használatának folyamatos bővítésével kíván megvalósítani. A legnagyobb kibocsátás-csökkentést a legnagyobb, dunaharaszti gyárunk megújuló energiával történő ellátásával tudtuk elérni. A beruházás komplexitása adja a rendszer élenjáróságát. A hőszivattyú villamosenergia igényét napelemrendszer telepítésével terveztük fedezni, egy rendszerbe integrálva és okos-vezérléssel támogatva azt. Célunk a beruházással a versenyképességünk megtartása mellett a lehető legnagyobb pozitív környezeti hatás elérése volt.

A program intézkedései, vállalásai:

Már a beruházás kezdeti tervezésekor egyértelmű volt, hogy:

 • jelentős hatást kívánunk elérni, valamint
 • a cég innováció iránti elkötelezettsége meg kell jelenjen a projekt során, mivel ez lesz az alapja későbbi energetikai fejlesztéseinknek, valamint
 • külső és belső szemléletformálásra is fel kívánjuk használni az eredményeket.

Az energiahasználat környezeti terhelésére és ennek mérséklésére a vállalat hosszú évek óta stratégiai figyelmet fordít. A telephelyekről és ezen belül a jelentős energiafelhasználási pontokról, mérőpontok telepítésével és monitorozásával 6 éve készítettünk részletes tanulmányt, amely alapján kialakítottuk az intézkedési tervet az energiafogyasztás mérséklésére. A további szintlépéshez jelentős beruházásra volt szükség, amit Dunaharasztiban valósítottunk meg; Green Projekt néven projektcsapatot hoztunk létre, rendszeres beszámolással az Igazgatóság részére.

A Dunaharaszti telephelyen a termeléshez elsősorban hőenergiára van szükség, ami a korábbi megoldásokat kiváltani képes hőszivattyúval jó hatásfokon előállítható, ugyanakkor jelentős a kapcsolódó áramfogyasztás. A vásárolt elektromos áram kiváltására született meg az ötlet, hogy kombináljuk a hőszivattyút napelemekkel, és így a napelemek által a hőszivattyúk igényéhez képest megtermelt plusz energiát a gépek működtetéséhez is fel tudjuk használni. A hőszivattyú szondamezők fölé telepítettük a 354 darabból álló, 130 kW kapacitású napelempark egyik részét, másik rész a parkolók fölött kapott helyet. A berendezések 70°C-os vízhőmérséklet előállítására is képesek. A rendszer része a 48 db egyenként 100 mély szondakút, amelyekből egyenként akár 5 kW hő is kinyerhető.

A megvalósult fejlesztés az első lépés volt a független zöldenergia ellátás terén. A telephely adottságai folytán itt lehetett a legnagyobb hatást elérni, a központi telephellyel szemben műemléki kötöttségek sem befolyásolták a műszaki megoldásokat. A rendszer az AI révén az adatok bővülésével párhuzamosan egyre hatékonyabb lehet.

A program hatása és eredménye:

Célunk a beruházással:

 • a versenyképességünk megtartása mellett
 • a lehető legnagyobb pozitív környezeti hatás elérése volt.

A beruházás tervezésekor az energetikai piacot más jellemezte, mint a 2023-as átadáskor. Ennek megfelelően kalkuláltunk a több mint félmilliárd forintos anyagi elköteleződést igénylő projekt kapcsán.

A dunaharaszti gyár éves földgáz felhasználása a korábbi évekhez képest várhatóan 70%-kal csökken. A hőszivattyús rendszer üzemeltetése révén a földgáz-megtakarításból adódó CO2 kibocsátás csökkenése 2023. március-június hónapokban közel 82 tonna volt.

Kapcsolódó linkek:

https://www.zwackunicum.hu/files/cegunk_fenntarthatosag-napjainkban__fenntarthatosagi-riport—2013–julius-22-/fenntarthatosagi_jelentes_2023_HUN_v4.pdf

Kapcsolódó kulcsszavak:

energiahatékonyság, geotermikus energia, napelempark, hőszivattyú

 

„Célunk, hogy ne csak a villamos energia legyen zöld, hanem a fejlesztett létesítmény esetében is odafigyeljünk, hogy azt teljes mértékben be lehessen kapcsolni a helyi ökológiai körforgásba. Ezért hívtuk életre ezt a kezdeményezést, amely Magyarországon hiánypótló. A naperőmű környezetvédelmi beruházásként már korábban is szerepelt a fejlesztők gondolkodásában, de az erőművi területek természetbe integrálásának célja és ennek átfogó szemlélete eddig nem jelent meg a hazai piacon rendszerszinten.”

Dr. Farkas Gábor, ügyvezető

 

Cég neve:

SolServices

Megvalósítás éve:

2022

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Alternatív energiafelhasználás és energiahatékonyság, Biodiverzitás, Fogyasztói szemléletformálás

A program célja:

Bármit teszünk, közös felelősségünk a természeti sokszínűség megőrzése. Ezen az elv mentén dolgoztuk ki Európában is egyedülálló szakmai útmutatónkat a természetbarát napelemparkok létrehozásáról, amelyet Lumen Park néven valósítunk meg. Cél, hogy a napenergiatermelés előnyeit összekapcsoljuk a természetvédelemmel és az ökoszisztéma megőrzésével. A társadalmi és természeti jóllét fenntarthatósága mellett a beruházás hosszú távú fenntarthatósága és értékmegőrzése is biztosítható. A partnereinkkel példát akarunk mutatni bármely iparág szereplőinek: nem kompromisszumokat kell kötni a természettel az ipari termelés eredményessége érdekében, hanem megoldásokat kell találni mindkettő megőrzésére.

A program intézkedései, vállalásai:

Célunk volt, úgy létrehozni az ország meghatározó közüzemei napelemparkjait, hogy:

 • egyszerre kínáljunk megoldást a tiszta energia iránt megnövekedett igényekre és
 • a társadalom egyre nagyobb fenntarthatósági elvárásit is teljesítjük,
 • a biodiverzitás maximális ösztönzése mellett,
 • a lehető legkisebb megvalósítási lábnyommal.

Lumen Park szakmai útmutatónk 7 szervezet szakembereinek együttműködésével jött létre. A potenciális partnereket 2020 elején kerestük meg, kifejezetten igyekeztünk az iparággal érintett szereplők teljes körét megszólítani, így meghívásra kerültek:

 • mérnöki tervező irodák,
 • kivitelezők,
 • üzemeltetők,
 • kis-és nagyvállalatok,
 • környezetvédelmi szolgáltatók,
 • civil szervezetek,
 • nemzeti parkok

A szakmai útmutató angol nyelvű változata 2022 során készült el, ami alkalmából meghívtuk szakmai egyeztetésre a nemzetközileg elismert ökológiai kutatót, Hannah Montag-t, akivel egy többnapos workshop keretében osztottuk meg egymás eredményeit. Partnereinkkel az együttműködés jelenleg is zajlik első sorban a kiadvány népszerűsítésében.

A szakmai iránytű alapjaiban a nemzetközi kutatási eredményekre épít. Ezzel egyben edukációs célokat is szolgál, bemutatva a napelemparkok várható pozitív környezeti hatását, oktatva ezzel a hazai érintett szereplőket. Ezeknek a pozitív eredményeknek az eléréshez, esetleg megsokszorozásához azonban nem állt rendelkezésre konkrét ajánlás vagy eszközlista. A vállalat szakemberei, a nemzetközi kutatási eredmények értékelése alapján jutott arra a következtésre, hogy a napelemparkot egy ugaroltatott mezőgazdasági területként kell felfogni, így az ökológiai mezőgazdaságban már sikerrel kipróbált eszközök iparági alkalmazásával elkészíthető egy ilyen szakmai útmutató, aminek segítségével a lehető legmagasabb hozzáadott értékű zöldenergia beruházások hozhatóak létre. Ez a személet végül nemzetközi szinten is egyedülállónak bizonyult és a nemzetközi szakmai közösség is új ötletekkel gazdagodott.

A program hatása és eredménye:

Megszületett egy olyan szakmai útmutató (angolul és magyarul), amivel maximalizálni lehet a napelemek pozitív ökológia és környezeti hatásait, ezáltal valóban fenntartható és tiszta energiát lehet előállítani.

A szakmai útmutatót hazánkból és a világ minden tájáról folyamatosan aktívan töltik le energetikai vagy természetvédelmi szakemberek, oktatók és laikusok is. A visszajelzések alapján a nemzeti parkok aktívan hasznosítják az útmutatót a napelemparkok engedélyezése során. A napelemparkok elkészültét követően folytatódik tovább a megfigyelés, így néhány éven belül már pontos hazai információ lesz a napelemparkok biodiverzitásra gyakorolt hatásáról.

Kapcsolódó linkek:

https://ujgeneraciosnapelempark.hu
https://www.youtube.com/watch?v=mOIBinzOd64
https://solservices.hu

Kapcsolódó kulcsszavak:

napenergia, napelempark, útmutató,

 

Hiszünk abban, hogy az ember a természet része és ott érzi magát otthonosan, ahol közvetlen kapcsolatban áll vele. A Parkot ennek szellemében álmodtuk meg, és a mai napig ezen gondolat nyomán fejlesztjük. Korszerű irodákat, változatos természeti környezetet és összetartó közösséget építünk. Hiszünk abban, hogy a fenntarthatóság a zöld technológiákon túlmutat, és egy olyan világ megteremtéséről szól, amelyben mindannyian boldogulhatunk és amely elismeri minden emberi lény méltóságát és értékét.”

Kocsány János, vezérigazgató

 

Cég neve:

Graphisoft Park SE

Megvalósítás éve:

1998-2023

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Alternatív energiafelhasználás és energiahatékonyság, Biodiverzitás, Munkavállalók jólléte

A program célja:

A Graphisoft Park fejlesztése egy barnamezős beruházás: 1996-ban kezdődött az Óbudai Gázgyár felhagyott területein. Célul tűztük ki, hogy terület revitalizációja után az épülő irodaházak valódi zöld környezetben álljanak és a területet vissza tudjuk integrálni a városi szövetbe. A legelső fejlesztések részeként kezdtük el a biodiverzitás kialakítását, és az épületekkel együtt a természeti közeg is folyamatosan gazdagodott.
A terület beépítése 25%, a zöld terület aránya több, mint 60%, illetve mintegy 2.500 m2 zöld tetőt alakítottunk ki. A Graphisoft Park mint zöld és biodiverz irodapark Budapesten egyedülálló minőséget képvisel.

A program intézkedései, vállalásai:

Mi nem csupán irodát adunk bérbe, hanem vonzó zöld környezetet és magas színvonalú mentális közeget is kínálunk. Az új üzleti modell annak felismerésében és megfogalmazásában állt, hogy az irodapark természeti környezete legalább olyan fontos, mint a korszerű irodák. A Park Campus területén három iskola működik. A kreatív munkához szükséges, hogy a munkavállalók és diákok ki tudjanak menni az irodából, sétáljanak, legyenek olyan közösségi terek, ahol gondolatokat cserélnek. Az alapítók az ingatlanberuházás megtérülése helyett a magas színvonalú munkavégzésben látták a befektetés megtérülését. A Park megálmodói különös figyelmet fordítottak a zöld területek létesítésére. Az épületeket tágas liget veszi körül, a fák pedig magasabbra nyúlnak, mint a házak. A sokszintes földalatti parkolók is azért épültek, hogy a felszíni látványt ne a parkoló autók sokasága, hanem a zöld határozza meg. A Park közepén létesített tó és természetesen a páratlanul csendes Duna-parti sétány biztosítja a hely páratlan nyugalmát.
Az elérni kívánt eredmény az volt, hogy a természeti adottságok különlegessége miatt bérlőink hosszú távra otthonra leljenek.

Az irodafejlesztés előkészítése során részletes tájrendezési tervek készültek. Mindezek nyomán a Graphisoft Park 14 hektárnyi területe került beépítésre és 8.400 m2 területet takar zöld növényzet. Tudomásul vettük, hogy bérlőink számára a parkolóhelyek biztosítása is fontos szempont az iroda kiválasztásánál. Éppen ezért, a 2006-os bővítés óta már több mint kétezer parkolót létesítettünk a földfelszín alatt. Így tudjuk a parkban a több, mint 60 százalékos zöldfelületarányt kialakítani.

A beépítés mértéke csupán 25 százalék, ami Budapesten, de még Európában is eléggé rendkívüli.

A beruházás során mintegy 300 fát ültettünk. A Park közepén mesterséges tavat alakítottunk ki, amelybe halakat telepítettünk. Visszacsábítottuk a 70 éve elköltözött madarakat is.

A fenntarthatóság túlmutat a környezetvédelmen – az emberi tényezőről is szól. Az emberi kapcsolatok, a közösségi élet, és az emberek egymásra való odafigyelése legalább annyira fontos része a fenntartható fejlődésnek, mint az erőforrások megóvása.  Figyelünk az épületeinkben dolgozók egészségére és jólétére, biztosítjuk számukra a megfelelő körülményeket, erre alkalmas közösségi teret alakítunk ki.

A program hatása és eredménye:

 • Fejlesztett átesett terület 1998-2023: 14 hektár, 82.000 m2 iroda, labor, oktatási intézmény
 • beépítés mértéke: 25%
 • zöld terület aránya: több, mint 60%
 • fák száma: mintegy 300 db
 • madárfajok száma: 22 (Magyar Madártani Intézet felmérése, 2021)
 • bérlők száma 1998-2023-ig: 180
 • kumulált lojalitási mutató (a jelenlegi bérlők első bérleti jogviszonyuk kezdetétől számított átlagos bérleti időtartama): 15,1 év
 • itt dolgozók/tanulók száma: 5000/1000 fő
 • kihasználtsági mutató: 97% (a pandémia és a home-office miatti csökkenés: 2%)

Kapcsolódó linkek:

www.graphisoftpark.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063577717214

iOS

https://apps.apple.com/hu/app/graphisoft-park/id6463235039

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mptrdev.graphisoftpark

Kapcsolódó kulcsszavak:

biodiverzitás megóvása, barnamezős beruházás, ingatlanberuházás, közösségi tér, közösségépítés