A fenntarthatóság mindig a Grundfos szívügye volt, és egyben alapértékünk. Ezért törekszünk arra, hogy úttörő módon megoldásokat találjunk a világ vízügyi és éghajlati kihívásaira, és javítsuk az emberek életminőségét és ez a vállalati cél mindennapi működésünk része legyen. A székesfehérvári telephelyünkön megvalósított erdőtelepítési projekt is ezeket a célokat szolgálja, és a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” irányelvet követve helyben, az itteni lehetőségekre és igényekre építve szeretnénk minél többet tenni a fenntarthatóságért.

Szundy Olivér, country director / Udvar Csaba, a székesfehérvári gyáregység ügyvezetője

Cég neve:

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Megvalósítás éve:

2022-2024

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Légszennyezés csökkentése, Biodiverzitás, Munkavállalók jólléte, Érintett felek, helyi közösségek, Felelős vállalatirányítás, Vállalati stratégia

A program célja:

A 4000 m2-en megvalósított erdősítési projekt elsődleges célja a kibocsátott CO2 csökkentése helyben, a kibocsátás közvetlen környezetében. Szakértői becslések szerint 20 év után kb. 25t CO2 megtakarítást tudunk elérni. Emellett az ipari parki környezet levegőjének minőségi javítása, valamint a biodiverzitás növelése is célként szerepel.

További célkitűzések:

 • a közúti közlekedés zaj- és szennyezéscsökkentése,
 • az észak-északnyugati irányú szelek mérséklése,
 • egy kis szeletet visszaadni a természetnek abból, amit a gyár területe elfoglal.

A program intézkedései, vállalásai:

A Grundfos 2022-ben indította el a székesfehérvári üzem területén a biodiverzitás programot, amely majd 2024-ben zárul. Fontos célként fogalmazódott meg, hogy visszaadjunk a természetnek egy szeletet abból, amit a gyár területe elfoglal. A biodiverzitás megőrzése és növelése mellett kiemelt fenntarthatósági cél a CO2 kibocsátás csökkentése, amelyhez az erdősítés jelentős mértékben hozzájárul, amely 4000 m2 területen valósul meg. Érdemes hangsúlyozni, hogy nem pusztán faültetés történt, hanem komplex módon egy új ökoszisztéma megalapozása, amely hosszú távon önfenntartóvá válik, nem igényel külön gondozást, beavatkozást, ezt a funkciót visszaadjuk a természetnek.

Lépések és mérföldkövek:

 1. Első lépés a terület kiválasztása volt, a gyár zöld felületeiből meghatározott vagy kivett rész, ezt tudtuk a projekthez felhasználni.
 2. A projekt létrehozását egy diverz szakértői csapat támogatta, a létesítményüzemeltetéstől (Facility), az Environment, Health and Safety kollégákon át a HR bevonásáig, hogy minden szükséges szempont beépüljön és érvényesüljön a program kialakítása és működtetése során.
 3. A kollégák mellett fontos volt a külső szakértők bevonása is, így a székesfehérvári Városgondoksággal, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.-vel, továbbá a Nyugati Magyarországi Egyetemmel közös partnerségben történt az együttműködés.
 4. A projektkoncepció kialakítása, majd az árajánlatok bekérése után a projekt engedélyeztetése következett helyi és globális szinten egyaránt.
 5. A beszerzést követően megtörténtek a talajvizsgálatok és a löszös talaj előkészítése. Kulcsfontosságú volt az erdészek szakértelme, hogy milyen fajtákat javasolnak az adott területre, ilyen klimatikus viszonyok között. Végül mintegy 3000 tő növény lett elültetve; köztük mezei juhar, turkesztáni szil, vadkörte, kocsányos tölgy, csertölgy és az erdőszegélyre a hazai cserjék közül a galagonya került a talajba.

Az utógondozás is kulcsfontosságú, 3 éves keretszerződéssel ezt a helyi erdészet szakértői végzik.

A későbbiekben tervezünk egy rekreációs park, közösségi tér kialakítását is a területen a gyárban dolgozók és a cég partnerei számára, ezzel is segítve a természethez való kapcsolódás lehetőségét.

A program hatása és eredménye:

Főbb eredmények:

 • a kibocsátott CO2 helyi szinten történő megkötése egy 4000 m2 nagyságú területen
 • biodiverzitás megőrzése és növelése 5 féle különböző fafaj elültetésével és telepítésével
 • fűnyírási tevékenység és műtrágya használatának elkerülése a talaj megóvása miatt
 • klímaadaptáció – alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (levegőtisztító és hűsítő hatása az erdőnek)

Kapcsolódó linkek:

https://www.grundfos.com/media/reports/sustainability-report-2022

 IDC Manufacturing Forum 2022 (szinopszis)

https://www.idc.com/eu/events/69425-idc-manufacturing-forum?g_clang=HUN#category_10

Smart factory 2023 (videók)

https://vimeo.com/845944205/b8f1152c2a?share=copy

https://drive.google.com/file/d/10UCV83fVGBGo5N2Ryl6VDvyIKEAmHUS4/view?usp=sharing

Kapcsolódó kulcsszavak:

biodiverzitás, CO2, net zero, erdő, Grundfos, climate change, éghajlatváltozás

 

„Büszke vagyok arra, hogy a Szerencsejáték Zrt. rendelkezik az egyik legmagasabb lakossági bizalmi indexszel a hazai nagyvállalatok között, amely értéket gondosan őrizzük, hiszen ez fenntartható növekedésünk egyik kulcsa. Ebben fontos szerepet játszik a fogyatékossággal élők integrációjában vállalt több évtizedes szerepvállalásunk, amelyet 2021-ben egy országos szemléletformálási aktivitással egészítettünk ki.”

Mager Andrea, elnök-vezérigazgató

 

Cég neve:

Szerencsejáték Zrt.

Megvalósítás éve:

2003-

Célterületek:

Foglalkoztatás, Esélyegyenlőség, Munkavállalók jólléte

A program célja:

A KSH 2020-as adatai alapján a megváltozott munkaképességűek csupán 27,5 százaléka dolgozik, miközben a nem megváltozott munkaképességűek esetében ez az arány 77 százalék.

A Szerencsejáték Zrt. felelős munkáltatóként igyekszik példát mutatni a munkahelyi esélyegyenlőség megvalósítása terén. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató programunk célja, hogy elősegítse a fogyatékossággal élők társadalmi integrációját, mellyel más vállalatokat is ösztönözhetünk.

A program intézkedései, vállalásai:

A nemzeti lottótársaság az ezredfordulót követő években új versenypiaci kihívásokkal szembesült. A piaci lehetőségek bővülése, illetve a játékosok igényeinek való megfelelés érdekében termékpalettája szélesítésébe, és értékesítő hálózatának bővítésébe kezdett. Társaságunk sorsjegycsaládja gyors fejlődésnek indult.

Felelős munkáltatóként vállalatunk kiemelten fontosnak tartja azt is, hogy részt vállaljon a társadalmi problémák megoldásában, ezért a fenti célt is szem előtt tartva 2003-ban kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató sorsjegy-értékesítő hálózatot hozott létre versenypiaci feltételek között. A folyamatot az is támogatta, hogy a szektor által kínált, elsősorban értékesítési munkahelyek optimális lehetőséget nyújtanak a megváltozott munkaképességű emberek rugalmas alkalmazására.

A társaságunk által létrehozott sorsjegy-értékesítő munkakör óriási jelentőséggel bír a megváltozott munkaképességű munkavállalók körében, hiszen a rendszeres jövedelem és a szakmai sikerek révén újra a munkaerőpiac hasznos tagjainak érezhetik magukat, csapatunk önálló, felelős és jól képzett tagjaiként dolgozhatnak, amelyhez jelentős támogatást kapnak társaságunktól szakmai képzésekkel és a pénzügyi, egészségügyi, valamint a digitális világban való eligazodást segítő, öngondoskodást támogató programokkal.

A karitatív célú sorsjegy-értékesítő hálózat fenntartásával olyan megváltozott munkaképességű embereknek biztosítunk munkalehetőséget, akik már évek óta nem találtak munkát, ami életkörülményeik kedvezőtlen változását hozta magával.

A megváltozott munkaképességű személyek részére kialakított sorsjegyértékesítői munkakör nem betanított munka, általános és termékspecifikus kereskedelmi tudást igényel. A munkavállalók folyamatosan fejlesztik szakmai tudásukat a Társaság által biztosított szakmai oktatásokon és tréningeken. Emellett pénzügyi, egészségügyi és a digitális világban való eligazodást segítő, öngondoskodást támogató programokon is részt vesznek.

A program hatása és eredménye:

Jelenleg több mint 170 mozgáskorlátozott, siket, nagyothalló, valamint tartós egészségkárosodás miatt megváltozott munkaképességű személy dolgozik közel 70 magyarországi város 126 értékesítő pontján akadálymentes környezetben.

Értékesítési csapatunk 18 százalékát, míg vállalatunk teljes foglalkoztatotti létszámának közel 10 százalékát teszik ki sorsjegy-értékesítő kollegáink. Ez a szint egyedülálló a versenypiaci körülmények között működő vállalatok körében. (A GVI 2021-es adatai szerint az országos átlag 0,8%.)

A program jelentősen hozzájárul a hosszú távú üzleti értékteremtéshez is.

Kapcsolódó linkek:

https://rolunk.szerencsejatek.hu/hu/felelos-foglalkoztatas

https://rolunk.szerencsejatek.hu/uploads/files/original/static_page/20201105100453/szzrt-fenntarthatosagi-jelentes-200×200-hun-1219-1.pdf

https://ertekvagy.hu/hu/-/mkikgvi_kutatas

Kapcsolódó kulcsszavak:

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása, Esélyegyenlőség

 

Hiszünk abban, hogy az ember a természet része és ott érzi magát otthonosan, ahol közvetlen kapcsolatban áll vele. A Parkot ennek szellemében álmodtuk meg, és a mai napig ezen gondolat nyomán fejlesztjük. Korszerű irodákat, változatos természeti környezetet és összetartó közösséget építünk. Hiszünk abban, hogy a fenntarthatóság a zöld technológiákon túlmutat, és egy olyan világ megteremtéséről szól, amelyben mindannyian boldogulhatunk és amely elismeri minden emberi lény méltóságát és értékét.”

Kocsány János, vezérigazgató

 

Cég neve:

Graphisoft Park SE

Megvalósítás éve:

1998-2023

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Alternatív energiafelhasználás és energiahatékonyság, Biodiverzitás, Munkavállalók jólléte

A program célja:

A Graphisoft Park fejlesztése egy barnamezős beruházás: 1996-ban kezdődött az Óbudai Gázgyár felhagyott területein. Célul tűztük ki, hogy terület revitalizációja után az épülő irodaházak valódi zöld környezetben álljanak és a területet vissza tudjuk integrálni a városi szövetbe. A legelső fejlesztések részeként kezdtük el a biodiverzitás kialakítását, és az épületekkel együtt a természeti közeg is folyamatosan gazdagodott.
A terület beépítése 25%, a zöld terület aránya több, mint 60%, illetve mintegy 2.500 m2 zöld tetőt alakítottunk ki. A Graphisoft Park mint zöld és biodiverz irodapark Budapesten egyedülálló minőséget képvisel.

A program intézkedései, vállalásai:

Mi nem csupán irodát adunk bérbe, hanem vonzó zöld környezetet és magas színvonalú mentális közeget is kínálunk. Az új üzleti modell annak felismerésében és megfogalmazásában állt, hogy az irodapark természeti környezete legalább olyan fontos, mint a korszerű irodák. A Park Campus területén három iskola működik. A kreatív munkához szükséges, hogy a munkavállalók és diákok ki tudjanak menni az irodából, sétáljanak, legyenek olyan közösségi terek, ahol gondolatokat cserélnek. Az alapítók az ingatlanberuházás megtérülése helyett a magas színvonalú munkavégzésben látták a befektetés megtérülését. A Park megálmodói különös figyelmet fordítottak a zöld területek létesítésére. Az épületeket tágas liget veszi körül, a fák pedig magasabbra nyúlnak, mint a házak. A sokszintes földalatti parkolók is azért épültek, hogy a felszíni látványt ne a parkoló autók sokasága, hanem a zöld határozza meg. A Park közepén létesített tó és természetesen a páratlanul csendes Duna-parti sétány biztosítja a hely páratlan nyugalmát.
Az elérni kívánt eredmény az volt, hogy a természeti adottságok különlegessége miatt bérlőink hosszú távra otthonra leljenek.

Az irodafejlesztés előkészítése során részletes tájrendezési tervek készültek. Mindezek nyomán a Graphisoft Park 14 hektárnyi területe került beépítésre és 8.400 m2 területet takar zöld növényzet. Tudomásul vettük, hogy bérlőink számára a parkolóhelyek biztosítása is fontos szempont az iroda kiválasztásánál. Éppen ezért, a 2006-os bővítés óta már több mint kétezer parkolót létesítettünk a földfelszín alatt. Így tudjuk a parkban a több, mint 60 százalékos zöldfelületarányt kialakítani.

A beépítés mértéke csupán 25 százalék, ami Budapesten, de még Európában is eléggé rendkívüli.

A beruházás során mintegy 300 fát ültettünk. A Park közepén mesterséges tavat alakítottunk ki, amelybe halakat telepítettünk. Visszacsábítottuk a 70 éve elköltözött madarakat is.

A fenntarthatóság túlmutat a környezetvédelmen – az emberi tényezőről is szól. Az emberi kapcsolatok, a közösségi élet, és az emberek egymásra való odafigyelése legalább annyira fontos része a fenntartható fejlődésnek, mint az erőforrások megóvása.  Figyelünk az épületeinkben dolgozók egészségére és jólétére, biztosítjuk számukra a megfelelő körülményeket, erre alkalmas közösségi teret alakítunk ki.

A program hatása és eredménye:

 • Fejlesztett átesett terület 1998-2023: 14 hektár, 82.000 m2 iroda, labor, oktatási intézmény
 • beépítés mértéke: 25%
 • zöld terület aránya: több, mint 60%
 • fák száma: mintegy 300 db
 • madárfajok száma: 22 (Magyar Madártani Intézet felmérése, 2021)
 • bérlők száma 1998-2023-ig: 180
 • kumulált lojalitási mutató (a jelenlegi bérlők első bérleti jogviszonyuk kezdetétől számított átlagos bérleti időtartama): 15,1 év
 • itt dolgozók/tanulók száma: 5000/1000 fő
 • kihasználtsági mutató: 97% (a pandémia és a home-office miatti csökkenés: 2%)

Kapcsolódó linkek:

www.graphisoftpark.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063577717214

iOS

https://apps.apple.com/hu/app/graphisoft-park/id6463235039

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mptrdev.graphisoftpark

Kapcsolódó kulcsszavak:

biodiverzitás megóvása, barnamezős beruházás, ingatlanberuházás, közösségi tér, közösségépítés