Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) és a BCSDH a Budapesti Víz Világtalálkozó hivatalos együttműködő partnere. Az eseményre 2013. október 8-11 között kerül sor Budapesten. A WBCSD-t Joppe Cramwinckel, Víz Program Igazgató képviseli, aki a világkonferencia Üzleti Fórumának elnökeként vesz részt az eseményen. Emellett október 11-én a vendégünk lesz egy üzleti reggelin, melynek társszervezői a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara, a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület és a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara.

Előzmények

2012 júniusában a Rió+20 ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencia is megerősítette a víz horizontális jelentőségét a fenntartható fejlődésben. A Rió+20 konferencia záródokumentuma („A jövő, amit akarunk”) által felvázolt átfogó fejlesztéspolitikai keretben a víz a globális intézkedési területek túlnyomó többségének szerves eleme.

A fenntarthatóság globális programjához vezető fontos lépésként a Rió+20 záródokumentum javaslatot tesz egyetemlegesen alkalmazandó fenntartható fejlesztési célok (SDG) megalkotására. Bár a dokumentum nem határozza meg, hogy mely területeken indokolt SDG-ket elfogadni, általánosan elfogadott nézet, hogy a fejlesztéspolitikában betöltött átfogó szerepe tükrében a víznek külön fejlesztési célt, célokat kell szentelni.

Több nemzetközi szervezet részt vesz a meglévő, vízzel kapcsolatos fejlesztési célok értékelésében és a jövőbeli célok kidolgozásában, ideértve a megfelelő SDG-k kialakítását is. Magyarország kormánya az ENSZ szervezeteivel és a Víz Világ Tanáccsal együttműködve konferenciát szervez azzal a szándékkal, hogy ezen tevékenységek értékelése és összegzése megtörténjen, valamint, hogy a jövőbeli munkához iránymutatást adjon. A konferencia Budapesti Víz Világtalálkozó néven kerül megrendezésre Budapesten, 2013. október 8. és 11. között.

Célok

A 2013-as Budapesti Víz Világtalálkozó elsődleges célja: A víz és szanitáció szerepe a globális fenntartható fejlődés napirendjén azt jelenti, hogy a konferencia áttekinti a Rió+20 folyamat vízzel kapcsolatos konkrét célkitűzéseinek meghatározására irányuló, az ENSZ keretében és azon kívül folyó munka, eredményeit.

A különböző ENSZ-programok és kezdeményezések, illetve a Víz Világ Tanács Víz Világfórum (World Water Forum) sorozat eredményeit figyelembe véve a találkozó egyúttal olyan elérhető, megfizethető és kipróbált gyakorlati megoldásokat is be kíván mutatni, amelyek az ismert legfőbb kihívások kezeléséhez nyújtanak segítséget. A Világtalálkozó továbbá érdemi hozzájárulást kíván nyújtani egy a vízzel és szanitációval kapcsolatos, konkrét, speciális, mérhető, megvalósítható, reális és időben behatárolt (specific, measureable, attainable, realistic, time-bound – SMART) fenntartható fejlődési cél (SDG) kidolgozásához, amely a sokrétű kihívásokra megfelelő választ képes adni.

A Budapesti Víz Világtalálkozó olyan fórum kíván lenni, amely elősegíti az érintettek közötti konszenzus létrejöttét a vízügyi és szanitációpolitikai célok tekintetében. Mivel a találkozó célja, hogy az ENSZ közgyűlése számára konkrét ajánlást fogalmazzon meg a 2015 utáni fejlesztési célkitűzéseket illetően, ezért a vízzel és szanitációval kapcsolatos SDG kidolgozásához a politikai, tudományos és műszaki szempontok között kapcsolatot kell teremtenie. Éppen ezért szükségszerű, hogy a találkozó struktúrája nyílt szakpolitikai fórumot biztosítson minden, a 2015 utáni időszakra szóló globális fejlesztéspolitika kidolgozásában érintett érdekelt fél számára.

A tárgyalni kívánt témakörök

A tiszta ivóvízhez és alapvető szanitációhoz való egyetemes jog: a víz és szanitáció folyamatos és fenntartható biztosításának kulcskérdései, a települési vízinfrastruktúra tervezése, szennyvízkezelés, fejlesztés és fenntartás műszaki, gazdasági, közegészségügyi és emberi jogi oldalról;

Integrált vízgazdálkodás a XXI. században: a népességrobbanáshoz és az éghajlatváltozáshoz való sikeres alkalmazkodás kihívásai – komplex megoldások a vízszennyezés megelőzésére, a talaj és felszín alatti vizek védelmére, élelmezésbiztonságra, az emberi eredetű és természeti katasztrófák elleni védekezésre, a víz tározására és újrahasznosítására, valamint a víz, élelmezés és energia kapcsolatára.

A jó vízpolitikai irányítás kihívásai: nemzetközi együttműködés, határon átnyúló vízgyűjtő-gazdálkodás, integrált intézményi stratégiák a szakpolitikai tervezésben és végrehajtásban, társadalmi részvétel a vízre irányuló intézkedések kialakításában; kapacitásfejlesztés, oktatás, kutatás, adatgazdálkodás, monitoring és értékelés;

Zöld gazdaság a tiszta vízért: hagyományos és innovatív víztechnológiák a fenntartható fejlődés és szegénység megszüntetése jegyében; elérhető és helyi szintű gyakorlati megoldások a világ különböző régióiban;

Víz és szanitáció fenntartható fejlesztési célok finanszírozása: a rendelkezésre álló nemzeti, nemzetközi pénzügyi források és intézmények leghatékonyabb igénybevételének tapasztalatai és bevált gyakorlatuk. A hivatalos fejlesztéspolitikai források mellett különös figyelemmel a nagy magánalapítványok rendszeres beruházási tevékenységére a víz és szanitáció területén.

A konferencia szerkezete

A fent említett témakörök a plenáris ülésen öt tematikus ülés és egy esti ülés keretei között kerülnek megtárgyalásra. Minden tematikus ülést három felvezető előadás indít, amelyeket egy fejlődő ország, egy fejlett ország és egy nemzetközi szervezet, illetve egy nem kormányzati szervezet (NGO) képviselői tartanak meg. A felvezetőket moderált davosi stílusú panelbeszélgetések követik szakterületükön kiváló paneltagokkal, figyelembe véve a résztvevők kiegyensúlyozott földrajzi és nemek szerinti megoszlását. Az egyes ülések megállapításait jelentéstevők foglalják össze, akik a záró plenáris ülésen előadják a vonatkozó eredményeket. A záró plenáris ülés elfogadja az ajánlásokat.

A Budapesti Víz Világtalálkozó üléseivel párhuzamosan a meghatározó érdekcsoportok találkozói zajlanak a következők szerint:

  • Tudományos Fórum
  • Ifjúsági Fórum
  • Civil Fórum
  • Üzletember Fórum és Expo
  • Filantróp Kerekasztal

A tervezett eredmény

A Budapesti Víz Világtalálkozó célja, hogy a felvetett kérdéseket integrált módon vizsgálja meg, egyesítve szakpolitikai, tudományos, pénzügyi-gazdasági, kormányzati és nem-kormányzati szempontokat. A tervezett záródokumentum – a Budapesti Víz és Szanitáció Ajánlások – törekvése olyan vízpolitikai célkitűzések beazonosítása, melyek központi elemei lehetnek a jövőbeni SMART fenntartható fejlődési céloknak és a 2015 utáni globális fejlesztéspolitikának.

A Világtalálkozó kapcsolata más eseményekkel

A Világtalálkozó programja és következtetései szervesen kapcsolódnak a Marseille-ben 2012 márciusában tartott 6. Víz Világfórum, a 2013. márciusi hágai Víz Világnap, a 2013 augusztusában megrendezésre kerülő tádzsikisztáni Nemzetközi Vízügyi Együttműködés (International Water Cooperation) konferencia, a 2013. szeptemberi stockholmi Víz Világhét (World Water Week), továbbá az ENSZ 68. közgyűlésének eredményeihez, valamint elő kívánják segíteni a 2015-ben Dél-Koreában tartandó 7. Víz Világfórum előkészítését. A Budapesti Víz Világtalálkozó kapcsolódik az UNESCO által kezdeményezett ENSZ Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Éve rendezvényeihez.

Bővebb információ: www.budapestwatersummit.hu

A 2 millió dollár összdíjazású, negyedik alkalommal meghirdetett Holcim Awards saját területén az egyik legrangosabb nemzetközi díj, amelyre a mai naptól lehet pályázni. A versenyen az iparág szakértőinek vezető projektjeit és a következő generáció bátor ötleteit egyaránt várják. Olyan pályaművekre számítanak, amelyek hozzájárulhatnak a fenntarthatósághoz az építészet és építőipar, táj- és városi építészet, valamint az építőanyagok és -technológiák területén. A pályázatokat a www.holcimawards.org oldalon lehet leadni 2014. március 24-ig.

A Holcim Awards díjra (fő kategória) olyan építészek, tervezők, mérnökök, projektgazdák, építő- és kivitelező vállalatok pályázhatnak, akik fenntartható válaszokat adnak korunk építészetének és építőiparának technológiai, környezeti, társadalmi-gazdasági és kulturális kérdéseire. A pályázat kiírói a versenyre előrehaladott tervezési szakaszban járó munkákat várnak, amelyek nagy valószínűséggel meg is valósulnak, és amelyek kivitelezése 2013. július 1-je után kezdődik.

A “Next Generation” (fiatal szakembereknek és diákoknak meghirdetett) kategóriában ötlet szintjén megálmodott projekttervekkel és merész ötletekkel lehet pályázni. A munkák alkotói nem lehetnek 30 évnél idősebbek 2013. július 1-jén, és a projektek építése sem kezdődhetett el ezen időpont előtt.

A svájci központú Holcim Foundation által meghirdetett fenntartható építészeti pályázatot az öt világrégióban párhuzamosan rendezik meg 2013-2014-ben, amelyet 2015-ben a globális szakasz követ majd. A regionális nyerteseket a Holcim Awards díjátadó ünnepségeken jelenti be 2014 végén Moszkvában (európai régió), Torontóban (Észak-Amerika), Medellínben (Dél-Amerika), Bejrútban (Afrika és Közel-Kelet), valamint Jakartában (Ázsia és a Csendes-óceáni térség).

Egyszerű online pályázati folyamat

A versenyen való részvételt interaktív online pályázati űrlap könnyíti meg. A pályázatokat angol nyelven kell beadni az online nyomtatvány kitöltésével, bemutatva a szerzőket, a projektet és a fenntartható építészet kritériumaira adott válaszokat, a technikai részleteket, valamint a projektről készült képeket vagy illusztrációkat. A pályázati anyag összeállítását egy átfogó, lépésről lépésre haladó útmutató segíti a www.holcimawards.org/guide oldalon.

Nemzetközileg elismert építészek és akadémikusok a zsűriben

Valamennyi pályázatot független szakértőkből álló zsűri értékeli a fenntartható építészet öt kiemelt szempontja (gazdasági, társadalmi, környezeti teljesítmény, valamint esztétikai hatás – környezetbe illeszkedés, és innováció/átültethetőség) alapján. A zsűrielnökök: Jean-Philippe Vassal (európai régió), Toshiko Mori (Észak-Amerika), Bruno Stagno (Dél-Amerika), Howayda Al-Harithy (Afrika és a Közel-Kelet), valamint Rahul Mehrotra (Ázsia és a Csendes-óceáni térség). A zsűritagok teljes listája a www.holcimawards.org/juryoldalon tekinthető meg.

Világhírű műszaki egyetemek támogatásával

A Holcim Awards versenyt a világ vezető műszaki egyetemeivel együttműködve rendezik meg, amelyek helyt adnak a zsűri találkozóinak. A Holcim Foundation globális Technical Competence Center-ét (TCC – Műszaki Kompetenciaközpont) a Svájci Műszaki Egyetem (Swiss Federal Institute of Technology – ETH Zurich) vezeti. További partneregyetemek: Massachusetts Institute of Technology (USA), Tongji University (Kína), Universidade de São Paulo (Brazílial), University of the Witwatersrand (Dél-Afrika), Universidad Iberoamericana (Mexikó), Ecole Supérieure d’Architecture de Casablanca (Marokkó), Indian Institute of Technology (India), American University of Beirut (Libanon), Tsinghua University (Kína) és a University of Melbourne (Ausztrália).

Több mint 150 nyertes pályázat 10 év alatt

A Holcim Awards díj korábbi nyertesei több mint 40 országból kerültek ki, és projektjeik a közösségi fejlesztések alapvető szükségleteinek ellátásától a komplex technikai megoldásokig széles skálán mozogtak. A korábbi Holcim Awards nyertesekről további információt érhet el a www.holcimfoundation.org/projects-search oldalon.

Az elmúlt időszakban négy vállalat csatlakozott szervezetünkhöz, melyek vezetőit szeretettel üdvözöljük a Tanácsban. A csatlakozó vállalatok elsőszámú vezetői novemberben  egy üzleti ebéd keretében nyilvánosan is aláírják “A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című vezetői ajánlást, mellyel vállalják, hogy törekszenek vállalatukat ezen elveknek megfelelően irányítani.

Új tagvállalatok:

BauTrans Kft.

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.

Skanska Magyarország Ingatlan Kft.

A teljes taglista itt érhető el: https://bcsdh.hu/tagsag/tagok/

A Telenor 2013-ban is meghirdeti díjpályázatát, hogy elismerje a vállalatok elkötelezettségét és erőfeszítéseit az etikus működés iránt. A 2012-ben, hagyományteremtő céllal létrehozott Telenor Etikus Vállalat Díj keretében vállalati programokat díjazunk, amelyek az etikus üzleti magatartást és a vállalati integritást ösztönzik, és legjobb gyakorlatként más vállalatok számára iránymutatásként szolgálhatnak.

A pályázattal és a díjazott programokkal pozitív és sikeres példákat szeretnénk bemutatni a hazai üzleti kultúra fejlesztésének érdekében.

A Telenor Etikus Vállalat Díjra idén is két kategóriában várjuk a pályázatokat, nagyvállalatoktól illetve kis- és középvállalatoktól.  A pályázatok beadási határideje: 2013. szeptember 15. 17.00

Pályázók köre

Minden Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

A Díj kategóriái:

a) Telenor Etikus Nagyvállalat Díj – minden 200 vagy annál több alkalmazottat foglalkoztató vállalat számára.

b) Telenor Etikus KKV Díj – minden 200 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató vállalat számára.

A díjazottak egy éven keresztül részt vehetnek a Transparency International Vállalati Támogatói Fórum tagjai számára nyilvános rendezvényeken, ahol naprakész szakmai ismereteket kaphatnak, és fejlődési lehetőségeket ismerhetnek meg, hogy tovább bővítsék etikus működéssel kapcsolatos elkötelezettségük, tevékenységeik körét. A díjazott jogosult a Telenor Etikus Nagyvállalat Díj 2013 évi nyertese illetve a Telenor Etikus KKV Díj 2013 évi nyertese cím használatára.

A pályázat tartalma

Pályázni mindkét kategóriában egy konkrét és már megvalósított vállalati integritási program bemutatásával lehet, amelynek célja az üzleti etika fejlesztése, a vállalati integritás növelése, vagy a korrupciós kockázatok csökkentése.
A pályázaton nem indulhatnak olyan vállalati programok, amelyek fejlesztésében a Transparency International Magyarország részt vett.

A pályázati anyag elemei:

a) Pályázati adatlap

b) Egy 3 részből álló, egyenként maximum 10.000 karakteres (szóközökkel) dokumentumpályázati anyag, amelyben a vállalat bemutatja a program lényeges elemeit, az elért eredményeket és a kapcsolódó fejlesztési terveket.

c) A Transparency International korrupció megelőzését elősegítő önellenőrző listája kitöltve. Az önellenőrző lista kitöltése a zsűri számára tájékoztatásul szolgál, az elért pontszám nem befolyásolja a pályázat eredményét.

d) A vállalatvezető maximum 2.000 karakteres (szóközökkel) nyilatkozata a pályázatban való részvételről, amelyben bemutatja személyes motivációját és elkötelezettségét az etikus üzleti magatartás iránt.

Bírálat menete

A programokat a következő kérdések alapján értékelik:

– Mennyiben vált a program a vállalati döntéshozatal és működés szerves részévé, az etikus értékek mennyiben részei a vállalat stratégiájának?

– Vezetői elkötelezettség

– Milyen célt kívánnak elérni?

– Az etikus és antikorrupciós törekvések mennyiben épültek be a vállalati működésbe, folyamatokba?

– Kik az érintettek?

– Mennyiben valósult meg a konkrét program?

– A konkrét intézkedés hány érintetthez jut el / érint közvetlenül? Ez az érintetti kör hány százaléka?

– Milyen innovatív elemeket tartalmaz a program?

– A vállalati alkalmazottak mekkora százalékát, körét érinti a program az alkalmazottak összlétszámához képest?

– Mennyiben képes a program figyelembe venni a hazai jogszabályi, kulturális és gazdasági viszonyokat?

– Mennyiben mérhető a program hatékonysága?

– Van-e, vagy lehet-e hatása az adott szektorra vagy a teljes hazai üzleti környezetre?

– Mennyiben alkalmazható könnyen és hatékonyan a program más vállalatoknál?

A bíráló bizottság első körben a vállalati programot értékeli. A díjak odaítélésekor a bizottság figyelembe veszi a programra adott pontszámot, és megvizsgálja, hogy

– Szerepel-e a cég a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóslistáján?

– Van-e a cég ellen bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás vagy gazdasági versenyt korlátozó megállapodás miatt versenyhivatali eljárás folyamatban?

– Az utóbbi 3 évben született-e elmarasztaló döntés bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás vagy gazdasági versenyt korlátozó megállapodás?

– A Munkaügyi Bíróság az utóbbi 3 évben elmarasztalta-e a céget?

– A K-monitor (www.k-monitor.hu) adatbázisa alapján felmerül-e korrupciógyanús ügylet a céggel kapcsolatban?

Ezeket a körülményeket együttesen mérlegelik a bizottság tagjai annak érdekében, hogy olyan vállalatoknak programjait díjazzuk, amelyek hitelesen képviselik a tisztességes és etikus üzleti magatartást.

Pályázatok nyilvánossága

Mivel a díj egyik legfontosabb célja a legjobb gyakorlatok terjesztése, a Telenor Etikus Vállalat Program Díjának honlapján a pályázatok elérhetőek. Amennyiben annak bármely részét üzleti titok védelme miatt nem kívánja nyilvánosságra hozni, kérjük, jelezze, hogy azt elkülönítetten és bizalmasan kezeljük. A díjazott adatait, pályázatának legfontosabb elemeit a Telenor követendő példaként mutatja be a díjátadón, majd azt követően a pályázat honlapján illetve a médiában.

Pályázat benyújtásának módja

Pályázatot 2013. szeptember 15. 17.00 óráig lehet benyújtani a Telenor Etikus Vállalat Díj honlapján keresztül, a Pályázat beadása menüpont alatt. Hiánypótlásra, a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolására 2013. szeptember 27-e lesz a határidő.

Eredményhirdetés

A nyerteseket és a díjazott programokat a Figyelő Top 200 Gálán mutatjuk be 2013 októberében.

Kontakt

A pályázattal kapcsolatos kérdésekkel és észrevételekkel keresse kollégánkat a következő elérhetőségen:

Transparency International Magyarország

info@transparency.hu

A Magyar Adományozói Fórum (MAF) 2013-ban is meghirdeti hagyományos MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázatát, amely a legkiemelkedőbb hazai vállalati támogatási programokat értékeli az innováció, a partnerség, valamint az elért eredmények és hatás szempontjai alapján.

2013. július 26-ig jelentkezhetnek újra a hazai vállalatok támogatási programjaikkal a MAF Társadalmi Befektetési Díj pályázatára. A MAF Társadalmi Befektetési Díj a hazai cégek társadalmi felelősségvállalását értékelő szakmai díjak között különleges szerepet tölt be, mivel az egyetlen olyan elismerés, amely a CSR tevékenységeken belül kifejezetten az egyes támogatói programokra fókuszál, így a már több éve aktív és nagy tapasztalatokkal rendelkező cégek mellett a társadalmi befektetések terén még újoncként megjelenő nagyvállalatok és KKV-k is sikerrel mérettethetik meg magukat.

„A 2006-ban alapított és 2011-ben a MAF IMPAKT munkacsoportjának segítségével megújított  MAF Társadalmi Befektetési Díj azokra a szakmailag megalapozott és a hosszú távú fenntarthatóságot is szolgáló stratégiai megoldásokra, példaértékű támogatói tevékenységekre szeretné felhívni a figyelmet, amelyek hatékonyan képesek ösztönözni az üzleti szektor még proaktívabb társadalmi szerepvállalását, a szektorok közötti eredményesebb összefogást és  a bizalom megteremtését, valamint a hazai támogatói kultúra fejlődését.”- mondta el Dr. Molnár Klára, a Magyar Adományozói Fórum igazgatója.

A MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázata iránt érdeklődő szakemberek és a megmérettetésenindulni szándékozó vállalatok és partnereik a MAF honlapjáról letölthetik a korábbi években díjazott pályázatok esettanulmány gyűjteményeit.

A MAF Társadalmi Befektetések díj 2013 októberében az alábbi kategóriákban kerül kiosztásra:

MAF Leginnovatívabb Támogatói Program Kategória

MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategória

MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategória

MAF Az Év Legkiemelkedőbb Támogatói Programja Kategória

A Magyar Adományozói Fórum által felkért bíráló bizottság tagjai:

Erős Antónia – az RTL Híradó műsorvezetője, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója

Füzesy Tamás – az Erőforrás Alapítvány/ United Way Magyarország ügyvezetője

Hargitai Lilla- a Médiaunió Alapítvány ügyvezető igazgatója

Nagy Bálint – az IBS marketing tanszékének vezetője

Svékus Márton – a Flow Csoport szervezetfejlesztő trénere, a Common Purpose Magyarország elnökségi tagja

A részletes pályázati kiírás és űrlap a MAF weboldalán érhetők el: http://www.donorsforum.hu/hu/maf-tarsadalmi-befektetesek-dij/2013/biralat-2013