Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány, Junior Achievement Magyarország Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány, NESsT EUROPE Nonprofit Kft. és az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa – idén ezeket a szervezeteket támogatjuk a KPMG Felelős Társadalomért Program keretében, amelyben civil szervezeteknek és társadalmi vállalkozásoknak kínálunk komplex együttműködési lehetőséget (pro bono szolgáltatás, pénzadomány működési költségeik fedezésére és lecserélt számítógépek).

A nyertes szervezetekkel készült videót itt tekinthetik meg.

Az ötödik éve meghirdetett programunkra több mint 70 pályázat érkezett – a jelentkezéseket közel 20 munkatársunkból álló önkéntes zsűri értékelte, majd a shortlist-re került hat szervezetnél helyszíni látogatást tettünk a támogatási igények áttekintése érdekében. A végül támogatásra kiválasztott négy szervezet összesen 2.452.000 forint pénzbeli támogatást, 14 lecserélt számítógépet, valamint az alábbi pro bono szolgáltatásokat kapják:

Akciótervezés és monitoring
Teljesítményértékelési és ösztönzési rendszer kialakítása
Könyvvizsgálat
Akadémia nyílt képzési programjában való részvétel
Akadémia nyílt képzési programjában való részvétel

Pályázati kiírás – 2014

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület 2012. december 12-én hivatalosan megalapította a Gran Prize díjalapot.
A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, orvostudomány, egészségmegőrzés,-fejlesztés és oktatás területéről évi egy alkalommal.

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület ezennel meghirdeti Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj pályázatát, melynek tartalmi követelményei:

 • személyes szakmai önéletrajz
 • a pályamű pontos leírása, előnyeivel, különös tekintettel annak újdonságtartalmára
 • maximum 10 oldal, csatolt dokumentumok nélkül
 • kiegészítő dokumentumok, amelyek kapcsolódnak a pályamű és pályázat megítéléséhez

A benyújtott pályaművek a Gran Prize díjbizottság által meghívott pályázók pályaműveivel együtt kerülnek elbírálásra.

A pályázó a pályázati anyagot elektronikus formában tudja feltölteni a www.swedischamber.hu oldalon.
A pályázat benyújtásának határideje : 2014. április 15.

A részletes kiírást innen töltheti le: GranPrize_kiiras_2014
gran prize_plakatA4_2014

A Stockholmi Ifjúsági Vízdíj magyarországi versenyének 2014-től a BCSDH is együttműködő partnere. A nemzetközi versenynek régóta támogatója anyaszervezetünk, a WBCSD ezért külön öröm számunkra, hogy hazánk is csatlakozott ehhez a nívós világversenyhez és a Global Water Partnership Magyarország felvállalta ennek megszervezését. A verseny rangját az is jelzi, hogy fővédnöke Áder János köztársasági elnök, aki a díjat is átadja majd a győztesnek.

Az 1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz Díj (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) egyike a legismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a vízügy területén. Ezen a különleges, magas színvonalú versenyen, ami része az évente megrendezett Víz Világhétnek Stockholmban, hatalmas megtiszteltetés részt venni. Védnöke Viktória, a svéd koronahercegnő, aki találkozik a döntő résztvevőivel és személyesen adja át a győztesnek járó díjat, mely 5000 dollár és egy kristályszobor. A stockholmi döntőben,  mely angol nyelven zajlik, az egyes országok versenyének első helyezettje indulhat. Világszerte minden évben több ezer, 15-20 év közötti, középiskolás fiatal vesz részt a selejtezőkön. Az esemény egyúttal kiváló eszköze a víz-, illetve a környezet védelmére, a környezettudatosságra irányuló figyelem felkeltésének a fiatalok körében. A Víz Világhét és a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj szervezője a Stockholm International Water Institute.

A magyarországi verseny zsűrijének elnöke Somlyódy László, az MTA rendes tagja.

Tagjai:

 • Clement Adrienne docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
 • Haranghy Csaba vezérigazgató, Fővárosi Vízművek,
 • Kovács Károly elnök, Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség,
 • Krámer Tamás docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
 • Marschall Marcell kutatás-fejlesztési vezető, GE Water and Process Technologies,
 • Nagy Edit főtitkár, Magyar Víziközmű Szövetség,
 • Rákosi Judit vezető tanácsadó, ÖKO Zrt,
 • Salgó István elnök, Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért.

A hazai versenyre április 15-ig várják a jelentkezéseket. Bővebb információ: http://www.ifivizdij.hu/

Vezető vállalatok tudják, hogy a szokásos üzleti modell, a „business as usual” nem fenntartható. A befektetők és a fogyasztók egyre nagyobb mértékben nyomatékosítják, hogy a vállalatok a társadalmi és környezeti problémákkal is foglalkozzanak. A vezető cégek felismerték, hogy olyan stratégiákat kell kidolgozniuk, amelyek kielégítik ezt a befektetői és fogyasztói igényt, és egyben hozzájárulnak versenyképességükhöz. Ugyanakkor a leghatékonyabb NGO-k felismerték, hogy a piac változásaiban rejlő lehetőségek kiaknázásával széleskörű és tartós változást érhetnek el. Azért, hogy céljaikat elérjék, a vállalatok és az NGO-k utat keresnek az együttműködéshez. Ezek a partnerségek, ha hatékonyan vannak megtervezve és végrehajtva, jelentős üzleti és környezeti eredményeket érhetnek el, és inspirálhatnak további feleket az együttműködésre.

A két szektor közti partnerség  erősítését szolgálja az együttműködés kiterjedt elemzésén, jól működő esettanulmányok bemutatásán és gyakorlati tippek megosztásán keresztül a letölthető ‘Útmutató’

Az Útmutató „A kölcsönösen előnyös együttműködés erősítése a profitorientált és a nonprofit szektor között a Visegrádi országokban” elnevezésű projekt keretében került kidolgozásra, amelyet a CEEweb Visegrádi országokból származó partnereivel együtt valósított meg.

További információ: Kiss Veronika, kiss@ceeweb.org

 

Fenntarthatóság, energiamegtakarítás, környezetvédelem – e három területen pályázhattak cégek, vállalkozások, tanácsadók, szervezetek 2013-ban elindított vagy már megvalósult zöld projektekkel.

Helyszín: Falk1 Rendezvényközpont (1055 Budapest, Falk Miksa utca 1.)
Időpont: 2014. március 26., 16.00-19.00

Bővebb információ: http://www.greennovacio.hu/2013/index.php

Ismét meghirdették a Duna Ismerettár – Danube Box  országos tanulmányi versenyt. Az idei megmérettetésre február 24-ig várja a jelentkezéseket a szervező Global Water Partnership (GWP) Magyarország.

A Coca-Cola Magyarország támogatásával immár hetedik éve megrendezésre kerülő vetélkedő keretében eddig több száz iskola több mint 5000 diákja adott számot a Duna medence élővilágáról, történelméről és kulturális értékeiről megszerzett tudásáról. A rendezvény jól példázza az állami-, a civil- és a versenyszektor összefogását a környezetvédelem érdekében.

A Coca-Cola Magyarországnál hisznek abban, hogy a természetvédelem, és azon belül is a Duna-védelem területén is csak hosszú távú szemléletformálással lehet valódi eredményeket elérni. A vállalat ezért hívta életre a Duna Ismerettár oktatócsomagot és az arra épülő tanulmányi versenyt.

A Duna Ismerettár a 2006-ban Ausztriában összeállított Danube Box oktatócsomag anyagára épül. A nemzetközi oktatási program hét, Duna-menti ország civil szervezeteinek összefogásával és a Nemzetközi Duna-védelmi Bizottság, valamint a Coca-Cola vállalatcsoport anyagi támogatásával készült el. Elsődleges célja, hogy olyan segédeszközt adjon az oktatók kezébe, amellyel felkelthetik a tanulók érdeklődését a Duna élővilága iránt. Az oktatóanyag nemcsak ténybeli és szakmai ismereteket, hanem képanyagot, másolható munkalapokat, szerepjáték-leírásokat, játékokat, bel- és szabadtéri foglalkozásokat, valamint kulturális mellékleteket is tartalmaz (hétköznapi történeteket, legendákat, recepteket), a CD-ROM adathordozón pedig interaktív Duna-utazásban vehetnek részt a gyerekek.

A hagyományoknak megfelelően idén is két korcsoportban (11-14 évesek, 15-19 évesek) mérik össze tudásukat a fiatalok. A májusban megrendezendő döntőbe minden korcsoportból a legjobb 7-7 csapat jut tovább. A három selejtező fordulóban a csapatoknak tudásfelmérő és kreatív feladatokat kell interneten keresztül megoldania. Az első három helyezett csapat jutalma mindkét korcsoportban részvétel egy természetvédelmi táborban.

A verseny szerepel az országos tanulmányi versenyek hivatalos listáján.  Minden oktatási anyag letölthető a Duna Ismerettár honlapjáról: www.danubebox.hu. Az iskolák ugyancsak ezen a honlapon keresztül adhatják le jelentkezéseiket a versenyre.