Az építőipar globálisan a szén-dioxid kibocsátás mintegy 40%-ért felelős, amiből 12% a kivitelezések, míg 28% az üzemeltetés során keletkezik. Ezért az ebben a szektorban működő vállalatoknak nagy a felelősségük az élhetőbb jövő alakításában. Magyarországon az iparágunkban elsőként döntöttünk immár két éve úgy, hogy stratégiánkban a környezeti, gazdasági és társadalmi vonatkozású fenntarthatósági alapelvek elsőbbséget élveznek a döntéshozatalban éppúgy, mint az operatív napi munkában.

Scheer Sándor, vezérigazgató

 

 

Cég neve:

Market Csoport

Megvalósítás éve:

2021-től

Célterületek:

Vállalati stratégia

A program célja:

 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az építőipar az egyik legnagyobb CO2-kibocsátással és környezetiterheléssel rendelkező szektor, így intézkedéseinknek kulcsszerepe van egy élhető jövő kialakításában.
Magyarország meghatározó magasépítő vállalatcsoportjaként célul tűztük ki, hogy a fenntarthatóságot is beépítjük működésébe.
A Market Csoport vezetősége 2021 során hagyta jóvá a vállalat első fenntarthatósági stratégiájának fókuszterületeit, melynek mentén biztosítani szeretnénk a fenntarthatósági alapelvek érvényesülését a döntéshozatalban és az operatív napi munkában egyaránt.
Célunk, a fenntarthatóbb működés kialakítása, a társadalmi értékteremtés, és a meglévő fenntarthatatlanságok minimalizálása cégcsoport szinten.

 

A program intézkedései, vállalásai:

 

A vállalati fenntarthatóság nagyon komplex, teljes vállalatot érintő stratégiai és működési folyamat, de lépésről lépésre, kitartó munkával hosszútávon a Market értéket tud teremteni nemcsak a cégcsoportnak, hanem az ügyfeleinek és a társadalom egésze számára is.

A Market első ESG-felmérése feltárta azokat a működési területeket, ahol a cég már jelenleg is aktívan tesz a fenA vállalati fenntarthatóság nantarthatóság elősegítése érdekében, de rámutatott azokra a szegmensekre is, ahol teljesítménye egyelőre még elmarad a saját maga számára állított magas sztenderdektől.

Az azonosított fókuszterületek egy része olyan tevékenységeket fed le, melyek eddig is kiemelt figyelmet kaptak. A fenntarthatósági stratégiát a vállalaton belül működő szakterület felbontotta 34 cselekvési tervre, melyek előrehaladását negyedévente felülvizsgálja.

Terveink között szerepel, hogy:

 • 30 százalékkal csökkentjük 2019-hez képest a közvetlen és közvetett módon előálló üvegházhatásúgáz-kibocsátást 2025-re,
 • az építőanyag-használatában is a fenntarthatóbb megoldásokat vezetjük be,
 • csökkentjük az építkezéseken a vízhasználat mértékét,
 • a biológiai sokszínűség védelmében a megrendelők által kért famennyiségeknek a kétszeresét ültetjük el a cég saját költségén
  megszüntetjük a nemek közti bérkülönbségeket,
 • évi 30 órát biztosítunk képzésre a dolgozóik számára,
 • beszállítóinkat pedig terveink szerint 2025-től fenntarthatósági kritériumok mentén is értékeljük.

 

A program hatása és eredménye:

 

34 célkitűzésünk legtöbbjének teljesítésével időarányosan jól haladunk, előrehaladásunkat negyedévente felülvizsgáljuk.

 

Kapcsolódó linkek:

 

https://www.market.hu/_projects/market/uploads/docs/85/hu/6565b1315181bmarket-esg-2022-jelente%CC%81s.pdf

 

Kapcsolódó kulcsszavak:

 

#ESG

 

Biztosítói hivatásunk, az emberek váratlan helyzetekre való felkészítése a fenntarthatóság melletti elköteleződésünkkel megváltozott: úgy kell ezt tennünk, hogy közben felelősségteljes és előretekintő módon azonosítjuk, értékeljük és kezeljük az ESG kérdésekkel kapcsolatos kockázatokat és lehetőségeket. A fenntartható vállalati működés komoly elköteleződéssel és befektetéssel jár, amit a pillanatnyi előnyökért hajlamosak vagyunk halogatni. Büszke vagyok rá, hogy a Generali Csoportnál mi nem lemondásként, hanem a jövőnkbe való tudatos befektetésként tekintünk a vállalati transzformációnkra

Erdős Mihály, elnök-vezérigazgató

 

 

Cég neve:

Generali Biztosító Zrt.

Megvalósítás éve:

2022-től

Célterületek:

Vállalati stratégia

A program célja:

 

A jövő biztonságának megteremtését a jelenben kell elkezdeni, a fókuszt a rövid távú értékek helyett a jövő generációk élhető világára kell helyezni.

Ehhez saját működésünket is át kell alakítanunk: 2022-ben lokális fenntarthatósági stratégiát dolgoztunk ki, fenntarthatósági felelőst neveztünk ki, teljes fenntarthatósági szervezeti átvilágítást tervezünk.

Céljaink:

 • a karbonsemleges befektetési és biztosítási portfólió kialakítása,
 • zöld befektetési és biztosítási állomány növelése,
 • működési karbonlábnyomunk csökkentése, KKV-k fenntarthatósági átmenetének támogatása,
 • a fenntarthatósági kultúraváltás erősítése,
 • fenntarthatóság beépítése a teljes vállalatirányításba.

 

A program intézkedései, vállalásai:

 

A klímakockázatok kezelésében fontos szerepe van az alkalmazkodásnak, a klímasemleges gazdaságra való átállásban pedig kiemelt szerepe van a pénzügyi szektornak.
Ez a vállalati struktúránk és folyamataink olyan átalakítását is jelenti, mely révén jobban ellen tudunk állni az éghajlatváltozás hatásainak. Termékeink, szolgáltatásaink és működésünk fenntartható átalakítása segíthet kezelni a szélsőséges időjárási eseményekkel járó kockázatokat és turbulenciákat.
2022 előtt a fenntarthatóságnak nem volt dedikált szervezeti egysége, így a fenntartható átalakulás jegyében a következő intézkedéseket vezettük be:

 • 2022. elejétől fenntarthatósági felelős dolgozik a szervezetben,
 • 2022 novemberében az Igazgatótanács elfogadta a fenntarthatósági stratégiát,
 • Az egyes szakterületek közötti információ áramlását a havonta ülésező ESG Munkacsoport támogatja, ennek tagja valamennyi fenntarthatósággal érintett szervezeti egység, és tájékoztató, információmegosztó és tudatosságnövelő fórumként működik.

A szemléletformálást célzott képzésekkel, kerekasztal beszélgetésekkel, belső hírportálon megjelenő cikkekkel, dedikált akciókkal segítjük elő, szoros együttműködésben a képzési és kommunikációs szakterületekkel.
Összhangban a cégcsoport dekarbonizációs céljaival, elkészült a karboncsökkentési tervünk, és elfogadás alatt van a 2025-re szóló üzemeltetési szén-dioxid csökkentési célunk.
Folyamatban van az autóflotta átalakítása, és megkezdődött az üzleti utazások fenntarthatósági szempontú felülvizsgálata és zöldítése, ennek keretében a vonatutak preferálása adott lokációk vonatkozásában.
A fenntarthatósági szempontokat integráltuk a beszerzési folyamatokba a szállítók előminősítése és a zöld beszerzési koncepció kidolgozása által.
A papírmentesség és digitalizáció előfeltételeként jelentős léptékű papírmentesítési lépést valósítottunk meg.
Ingatlan vonatkozásában megvalósítottuk a munkaterületek minőségének és hatékonyságának javítását, és folytatjuk a megkezdett energiahatékonysági beruházásokat.

 

A program hatása és eredménye:

 

A 2018-as bázisévhez viszonyítva:

 • Biztosítási termékek kialakítása (pl. időjárási vészhelyzet előrejelzés témában)
 • Dízelautók száma -60%; plug-in, 100% elektromos autók ütemezett beszerzése
 • Nyomtatók száma -80%; felhasznált papír mennyiség -70%
 • E-számlát és e-kommunikációt igénybe vevők aránya +50%; papírmentesen megkötött szerződések aránya 3x-os
 • Energia hatékonyság: 129.000 KWh megtakarítás/év, légkezelő ventilátorok, kazánok cseréje; világítás (LED-es fényforrások, fényerő-szabályozók), épületfelügyeleti rendszer korszerűsítés
 • 8 helyszín 243,27 KWp teljesítményű napelem; 6,5 millió Ft/év megtakarítás
 • Víztakarékossági intézkedések

 

Kapcsolódó linkek:

 

https://www.generali.hu/Rolunk/Fenntarthato-jovo.aspx

 

Kapcsolódó kulcsszavak:

 

#ESG #vállalati transzformáció #fenntarthatósági stratégia

 

A fenntarthatóság mindig a Grundfos szívügye volt, és egyben alapértékünk. Ezért törekszünk arra, hogy úttörő módon megoldásokat találjunk a világ vízügyi és éghajlati kihívásaira, és javítsuk az emberek életminőségét és ez a vállalati cél mindennapi működésünk része legyen. A székesfehérvári telephelyünkön megvalósított erdőtelepítési projekt is ezeket a célokat szolgálja, és a „gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan” irányelvet követve helyben, az itteni lehetőségekre és igényekre építve szeretnénk minél többet tenni a fenntarthatóságért.

Szundy Olivér, country director / Udvar Csaba, a székesfehérvári gyáregység ügyvezetője

Cég neve:

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Megvalósítás éve:

2022-2024

Célterületek:

Klímavédelem, klímaadaptáció, Légszennyezés csökkentése, Biodiverzitás, Munkavállalók jólléte, Érintett felek, helyi közösségek, Felelős vállalatirányítás, Vállalati stratégia

A program célja:

A 4000 m2-en megvalósított erdősítési projekt elsődleges célja a kibocsátott CO2 csökkentése helyben, a kibocsátás közvetlen környezetében. Szakértői becslések szerint 20 év után kb. 25t CO2 megtakarítást tudunk elérni. Emellett az ipari parki környezet levegőjének minőségi javítása, valamint a biodiverzitás növelése is célként szerepel.

További célkitűzések:

 • a közúti közlekedés zaj- és szennyezéscsökkentése,
 • az észak-északnyugati irányú szelek mérséklése,
 • egy kis szeletet visszaadni a természetnek abból, amit a gyár területe elfoglal.

A program intézkedései, vállalásai:

A Grundfos 2022-ben indította el a székesfehérvári üzem területén a biodiverzitás programot, amely majd 2024-ben zárul. Fontos célként fogalmazódott meg, hogy visszaadjunk a természetnek egy szeletet abból, amit a gyár területe elfoglal. A biodiverzitás megőrzése és növelése mellett kiemelt fenntarthatósági cél a CO2 kibocsátás csökkentése, amelyhez az erdősítés jelentős mértékben hozzájárul, amely 4000 m2 területen valósul meg. Érdemes hangsúlyozni, hogy nem pusztán faültetés történt, hanem komplex módon egy új ökoszisztéma megalapozása, amely hosszú távon önfenntartóvá válik, nem igényel külön gondozást, beavatkozást, ezt a funkciót visszaadjuk a természetnek.

Lépések és mérföldkövek:

 1. Első lépés a terület kiválasztása volt, a gyár zöld felületeiből meghatározott vagy kivett rész, ezt tudtuk a projekthez felhasználni.
 2. A projekt létrehozását egy diverz szakértői csapat támogatta, a létesítményüzemeltetéstől (Facility), az Environment, Health and Safety kollégákon át a HR bevonásáig, hogy minden szükséges szempont beépüljön és érvényesüljön a program kialakítása és működtetése során.
 3. A kollégák mellett fontos volt a külső szakértők bevonása is, így a székesfehérvári Városgondoksággal, a Vadex Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.-vel, továbbá a Nyugati Magyarországi Egyetemmel közös partnerségben történt az együttműködés.
 4. A projektkoncepció kialakítása, majd az árajánlatok bekérése után a projekt engedélyeztetése következett helyi és globális szinten egyaránt.
 5. A beszerzést követően megtörténtek a talajvizsgálatok és a löszös talaj előkészítése. Kulcsfontosságú volt az erdészek szakértelme, hogy milyen fajtákat javasolnak az adott területre, ilyen klimatikus viszonyok között. Végül mintegy 3000 tő növény lett elültetve; köztük mezei juhar, turkesztáni szil, vadkörte, kocsányos tölgy, csertölgy és az erdőszegélyre a hazai cserjék közül a galagonya került a talajba.

Az utógondozás is kulcsfontosságú, 3 éves keretszerződéssel ezt a helyi erdészet szakértői végzik.

A későbbiekben tervezünk egy rekreációs park, közösségi tér kialakítását is a területen a gyárban dolgozók és a cég partnerei számára, ezzel is segítve a természethez való kapcsolódás lehetőségét.

A program hatása és eredménye:

Főbb eredmények:

 • a kibocsátott CO2 helyi szinten történő megkötése egy 4000 m2 nagyságú területen
 • biodiverzitás megőrzése és növelése 5 féle különböző fafaj elültetésével és telepítésével
 • fűnyírási tevékenység és műtrágya használatának elkerülése a talaj megóvása miatt
 • klímaadaptáció – alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz (levegőtisztító és hűsítő hatása az erdőnek)

Kapcsolódó linkek:

https://www.grundfos.com/media/reports/sustainability-report-2022

 IDC Manufacturing Forum 2022 (szinopszis)

https://www.idc.com/eu/events/69425-idc-manufacturing-forum?g_clang=HUN#category_10

Smart factory 2023 (videók)

https://vimeo.com/845944205/b8f1152c2a?share=copy

https://drive.google.com/file/d/10UCV83fVGBGo5N2Ryl6VDvyIKEAmHUS4/view?usp=sharing

Kapcsolódó kulcsszavak:

biodiverzitás, CO2, net zero, erdő, Grundfos, climate change, éghajlatváltozás

 

„A Grundfosnál a fenntarthatósági adatok teljes és pontos biztosítása, valamint beépítése a vállalat működési és teljesítmény mérési rendjébe kiemelten fontos számunkra. 2022-ben vezettük be a Sphera Cloud-ot, az új, vállalati fenntarthatósági szoftvert. Ezáltal egyetlen platform keretein belül tovább növeljük az ESG adatok teljességét és pontosságát.”

Nyári Károly, Group Vice President FP&A

 

Cég neve:

Grundfos

Megvalósítás éve:

2022 –

Célterületek:

Átláthatóság, Felelős vállalatirányítás, Vállalati stratégia

A program célja:

A környezetvédelmi, szociális és vállalatirányítási teljesítmény hiteles mérése több szempontból is kiemelten fontos a Grundfos számára.

A külső-belső érintettek, a szabályozások, a stratégiánk nyomonkövetése és önkéntesen vállalt kötelezettségeink egyre több teljesítmény-mutató gyűjtését, nyilvántartását és hiteles jelentését igénylik.

Olyan megoldásra volt szükségünk, amely megkönnyíti az adatok gyűjtését, tárolását, valamint auditálhatóságát egy szerteágazó szervezeti felépítés, valamint különböző érettségi szintek mellett is. Célunk, hogy a fenntarthatósági teljesítménnyel kapcsolatos adataink minősége megegyezzen a pénzügyi adatok minőségével.

A program intézkedései, vállalásai:

Az ESG szempontok már a vállalat alapítása óta a működés szerves részét képezik, kezdve a megváltozott munkaképességűek arányát meghatározó belső előírástól, addig, hogy a 2020-ban meghatározott stratégiában már a fenntarthatósági index, majd 2023-tól a teljes CO2e kibocsátás a TOP6 KPI egyike.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy az ESG adatokkal kapcsolatos minőségi elvárások utolérik a pénzügyi adatok irányába támasztott követelményeket.

Ennek mentén gondolkodva a legtöbb tudás és tapasztalat a pénzügyi szervezeten belül található, itt van a leghosszabb történelme az auditori folyamatoknak is. Tekintetbe véve továbbá az EU szabályozás fejlődését és az integrált jelentéstétel térnyerését, az ESG jelentéstételhez kapcsolódó folyamatokat érdemes integrálni ill. párhuzamba állítani a már meglévő pénzügyi jelentéstétellel.

A legnagyobb kihívást az adatminőség javítása jelenti, ebben a tekintetben is sok tapasztalatot, benchmarkot találhatunk a pénzügyi szervezeten belül.

A Pénzügyi igazgatóság FP&A (Financial Planning & Analysis) szervezetén belül magyarországi központtal létrejött a Sustainability Finance osztály. A csapat tagjai különböző szaktudással és szervezeti háttérrel érkeztek, ami jelentős előnyt jelent az összetett folyamatok kialakításakor.

A meglévő és várható előírásokat, valamint a belső ambíciókat figyelembe véve több fronton kezdtük meg a fejlesztési munkát. Az adatgyűjtés követelményeinek megfelelő technikai megoldás bevezetése mellett megkezdtük a kapcsolódó folyamatok kiépítését, különös tekintettel a kontroll-folyamatokra és azok megfelelő dokumentációjára.

Az új folyamatokba a szervezet egyre nagyobb része vonódik be, így kiemelt figyelmet kell fordítsunk a résztvevők képzésére és fejlesztésére, hogy minél jobban megértsék és átlássák az adatokat, amivel dolgoznak.

Az adathalmaz mérete és összetettsége megköveteli, hogy egyszerű műszaki megoldásokkal a teljesítményt megjeleníthessük és a nyomonkövetést a döntéshozók számára minél könnyebbé tegyük.

A program hatása és eredménye:

Bevezettük a SPHERA rendszert, mely egységes adatgyűjtést tesz lehetővé minden telephelyről, kialakítottuk a mutatószámok és adathierarchia rendszerét. Kialakítottuk a fenntarthatósági kulcsmutatók nyomonkövetésére a Sustainability Scorecard Power BI riportot és a kapcsolódó jelentésfolyamatot a felsővezetés és a Sustainability Council felé.

A 2022-re vonatkozó fenntarthatósági jelentésünkben „reasonable” hitelesítési szintet értünk el az energiafelhasználás, vízkivétel, Scope1 és Scope2 CO2e adatokra, „limited” hitelesítési szintet értünk el a teljes jelentésre és a fennmaradó mutatószámokra.

Kapcsolódó linkek:

https://www.grundfos.com/hu/about-us

https://www.grundfos.com/media/reports/sustainability-report-2022

Kapcsolódó kulcsszavak:

adatgyűjtés, fenntarthatósági teljesítmény mérése

 

„Az ESG-megfelelés egyre inkább versenyképességi tényező, immár a kis- és középvállalati szektor tagjai számára is. A Budapesti Értéktőzsde a hazai tőkepiac központi szereplőjeként egyik kiemelt fenntarthatósági törekvéseként tartja számon a hazai kkv-szektor támogatását. A programjainkban résztvevő vállalatok megismerkedhetnek a fenntarthatósági célokhoz igazodó vállalati megoldásokkal és az ESG-kihívások hátterével, emellett egyedi, testreszabott ESG-tanácsadásban is részesülnek.”

Végh Richárd, vezérigazgató

 

Cég neve:

Budapesti Értéktőzsde

Megvalósítás éve:

2021-

Célterületek:

Felelős vállalatirányítás, Vállalati stratégia

A program célja:

Mindinkább tapasztalható, hogy a befektetők a befektetéseik során igyekeznek a környezettudatosságot és a szociális értékeket szem előtt tartani. Az ESG-szemlélet egyre nagyobb fokú térnyerése hazánkban is tapasztalható.

A magyarországi kkv-knak a versenyképességük fokozása, megtartása érdekében olyan megoldásokra van szükségük, amelyek elősegítik a fenntartható fejlődési célokhoz való fokozottabb hozzájárulásukat és az ESG-érettségük növelését.

Támogatott ESG szolgáltatásainkkal segíteni kívánjuk a kkv-k versenyképességének növelését, az érintett kis- és közepes méretű vállalatok felkészülését.

A program intézkedései, vállalásai:

Széles körű piaci konzultációt követően 2021-ben adtuk ki az ESG Útmutatónkat, amely elsősorban a tőzsdei kibocsátók számára készült, de bármely magyar vállalat vagy tanácsadó számára elérhető és alkalmazható kiadvány.

Célja, hogy alapvető ismereteket adjon át az ESG fogalmáról és koncepciójáról, a fenntarthatósági jelentések elkészítésének lépéseiről, a szabályozási aspektusokról, a jelentéstételi szabványokról és a minősítési rendszerről.

2022-től a BÉT kormányzatilag támogatott ESG-képzéseket is indított: a tőzsde egy kkv-k fenntartható fejlődési célokhoz való fokozottabb hozzájárulását és ESG-érettségét támogató képzési program végrehajtójaként került kijelölésre.

 • Az „ESG-képzési program” keretében előzetesen akkreditált ESG-képzők által nyújtott ESG-képzések segítségével támogattuk a kkv-k ESG-felkészülését.
 • A pilot ESG-tanácsadás a vállalkozások fenntarthatósági és ESG szemléletmódra való felkészítése és a szükséges adaptációs lépések azonosítása révén mutatja meg, hogy a BÉT ESG módszertanának szempontjai miként ültethetők át konkrét cégek jelentéstételi eljárásaiba és az azokat alátámasztó folyamatokba.

2022 decemberében elkészült a kkv-k számára kidolgozott ESG módszertan is. Összegyűjtöttük azt a 30 környezeti-, társadalmi- és vállalatirányítási teljesítménymutatót, amelyet a legnagyobb valószínűséggel tud minden szervezet biztosítani az értékeléshez, és várhatóan a legjobban illeszkedik a piaci elvárásokhoz. Ennek köszönhetően lehet meghatározni, hogy belépő-, közép- vagy haladó szintű a szervezet ESG érettsége.

Az ESG szabályozás hazai megértése, interpretációja, alkalmazása érdekében folyamatosan szakmai fórumokat, workshopokat, konferenciákat rendezünk, önállóan vagy kooperációban más szervezetekkel.

A program hatása és eredménye:

ESG képzési programunkban 181 kis- és középvállalat vett részt.

ESG pilot tanácsadási programunkra az előzetes várakozásokat felülmúlva összesen 39  kkv pályázott sikeresen, akik ezzel a részvétel lehetősége mellett a tanácsadási költségek fedezésére fordítható, európai uniós GINOP, illetve KMR támogatást is elnyerték, összesen közel 475 millió forint értékben.

Kapcsolódó linkek:

https://www.bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/bet-esg

https://www.bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/fenntarthatosagi-jelentes

https://www.bet.hu/Kibocsatok/Ajanlasok-kibocsatoknak/bet-esg-/esg-guide

Kapcsolódó kulcsszavak:

ESG, képzés, tanácsadás, jelentéstétel, útmutató