2015. október 8-án ismét megrendezésre kerül a SUSCO Budapest 2015 nemzetközi fenntartható fejlődés konferencia az Antall József Tudásközpont szervezésében. Az Akváriumban megrendezett rendezvény fővédnöke Áder János köztársasági elnök úr, védnöke Tarlós István, Budapest főpolgármestere, aki beszédével nyitja meg a konferenciát. Neves hazai és nemzetközi szakértők segítségével keressük az élhető város kialakításának és a városi infrastruktúra dekarbonizációjának a megoldásait, a legújabb kutatási eredményeket bemutatásával. A konferencia fő paneljei a fenntartható várostervezés, zöld épületek és a fenntartható közlekedés témája köré csoportosulnak.

Teret adunk az innovációnak” – így szól a SUSCO Budapest konferencia kísérő programja, a SUSCO Expo mottója, amely keretében a smart city üzleti, tudományos és civil nagykövetei mutatják be nem csak környezettudatos, de innovatív megoldásait. Workshopok, kiselőadások és közel 30 kiállító segítségével mutatjuk meg, mit jelent Budapesten és a környező országokban az élhető város.

A konferencia regisztrációhoz kötött, de a SUSCO Expo nem regisztráció köteles.

 www.suscobudapest.com

https://www.facebook.com/events/429794137206640/

SUSCO_plakat_a3

Önszabályozás jogászi szemmel

Arra ösztönzi az ÖRT a jogászhallgatókat, hogy önszabályozás témakörében készítsenek tudományos diákköri dolgozatot, ezért ebben az évben is különdíjat ajánlott fel a legjobb dolgozat szerzőjének

Az önszabályozás kérdése nem csupán reklámszakmai, hanem szabályozási, szabályozás-technikai kérdés is – erre szeretné ráirányítani a jövendő jogászok figyelmét az ÖRT, amikor arra bátorítja őket, hogy a szabályozási metódusokról szóló gondolataikba a szakmai önszabályozást, és annak vizsgálatát is építsék bele. Ezért ajánl fel különdíjat a téma legjobb dolgozatát készítő jogász hallgatónak az ÖRT.

Nem ez az első alkalom, hogy az e témában legjobb Országos Tudományos Diákköri dolgozatot készítő hallgatót jutalmazzuk. A téma továbbra is releváns, mindig új hallgatók jönnek, így tehát fontos, hogy az új generáció is elmélyedjen az önszabályozásban, mint szabályozási kérdésben – fogalmaz Megyer Örs, az ÖRT elnöke.

Most zajlik az egyetemeken a témaválasztás, ezért Magyarország vezető jogász professzorait, intézet- és tanszékvezetőit tájékoztattuk az ÖRT felajánlásáról. A honlapunk kiváló kiindulási pontot jelent az érdeklődő hallgatóknak, ahol az EU, APEC és az OECD ez irányú tanulmányai és állásfoglalásai mellett nemzetközi jogászprofesszorok publikációiról is információt adunk. Bízom abban, hogy felajánlásunk ösztönzést ad a hallgatóknak, és kifejezi az oktató iránti megbecsülésünket is, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a témában kiváló dolgozatok szülessenek. – tette hozzá Fazekas Ildikó az ÖRT főtitkára.

További információ: Fazekas Ildikó főtitkár (+3630/9902301)

Elindult az idei ösztöndíjprogramunk, amelynek keretében egy egyetemi, főiskolai diák nyerhet díjmentes részvételi lehetőséget a 2016-os „A jövő vezetői” tehetségprogramunkba. Kérjük tagvállalatainkat, hogy segítsék a program terjesztését a felsőoktatási intézmények körében, hogy minél több magas színvonalú pályázat érkezhessen be október 30-ig.

Kövesd a Facebookon is a következő linken

Bővebb információ: https://bcsdh.hu/temak/osztondij/

HELYSZÍN: NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1051 BUDAPEST, JÓZSEF NÁDOR TÉR 2-4.
BEJÁRAT A DOROTTYA U. 5. FELŐL

Napjainkban az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei (Irányelvek) tekinthetők a felelős üzleti magatartás legátfogóbb, kormányok által támogatott ajánlásgyűjteményének. A csatlakozott kormányok bátorítani kívánják a multinacionális vállalatok fenntartható fejlődéshez való pozitív hozzájárulását, és minimálisra szorítani azokat a nehézségeket, amelyeket a vállalatok okozhatnak vagy növelhetnek tevékenységük révén. A csatlakozott államok kötelesek Nemzeti Kapcsolattartó Pontot (NKP) létrehozni, hogy az Irányelvek érvényesülését segítsék. Az NKP-k népszerűsítő tevékenységet folytatnak, megválaszolják az idevágó kérdéseket, és az Irányelvek feltételezett megsértése esetén a felmerült problémák megoldása érdekében közvetítő, egyeztető platformot biztosítanak.

A Nemzetgazdasági Minisztérium konferenciát szervez az Irányelvek megismertetése és érvényesülésének előmozdítása érdekében. A rendezvényen közel 30 NKP és kiváló nemzetközi szakember részvétele tervezett, hogy megosszák ismereteiket és tapasztalataikat a magyar érintettekkel és egymással.

A konferencia célközönsége a külföldi tulajdonú magyar vagy magyar tulajdonú külföldi vállalatok vezetői és érdekképviseleti vezetői valamint az ilyen vállalatok beruházása, tevékenysége által érintettek képviselői.

Délelőtti program

Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei és más meghatározó eszközök a felelős üzleti magatartás szolgálatában

 

Elnök: TÁRNOKI-ZÁCH Péter, az NGM Nemzetközi Pénzügyi Főosztályának vezetője

9:00     Köszöntő – a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára

9:15     Megnyitó – Gabriel A. BRENNAUER, a Német – Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ügyvezető elnökségi tagja

9:35     Az OECD Multinacionális vállalatokra vonatkozó irányelvei – Bevezető előadás – Roel NIEUWENKAMP, az OECD Felelős Üzleti Magatartás Munkacsoportjának elnöke

10:20   Panelbeszélgetés a Nemzeti Kapcsolattartó Pontok szerepéről és alapvető feladatairól

Moderátor: Cristina TÉBAR-LESS, Head, Responsible Business Conduct Unit

Részvevők: Julia CLOUTIER, kanadai NKP, Maylis SOUQUE, francia NKP, Melike A. YETKEN, amerikai NKP, Lodewijk de WAAL, Holland NKP

11:25   Szünet

11:50   Az ENSZ Üzleti élet és az emberi jogok vezérelvei (UNGP) –Margaret WACHENFELD, az Emberi Jogok és Üzleti Élet Intézet kutatási és jogi igazgatója

ENSZ Globális megállapodás (UN Global Compact) –KISS Krisztina, az ENSZ Globális megállapodás korábbi magyar koordinátora

A Multinacionális vállalatokra és szociálpolitikára vonatkozó alapelvek tripartit nyilatkozata (ILO Tripartite Declaration) –CZUGLERNÉ IVÁNY Judit, a Munkástanácsok Országos Szövetségének jogi alelnöke

Az áttekintő előadásokat követően az előadók válaszolnak a hallgatóság kérdéseire.

13:35   Ebédszünet

Délutáni program

A Nemzeti Kapcsolattartó Pontok munkája az OECD Irányelvek érvényesülése érdekében

 

Elnök: Malte HAUSCHILD, német NKP

14:35   Az OECD Irányelvek Magyarországon – VÁGÓ Júlia, magyar NKP

15:05   Kiscsoportos beszélgetés a meghívott NKP-kkal

A beszélgetéseket vezeti –Julia CLOUTIER, kanadai NKP, Malte HAUSCHILD, német NKP, Francine NOFTLE, kanadai NKP, Kristin PÅLSSON, svéd NKP, Lucas SIEGENTALER, svájci NKP, Maylis SOUQUE, francia NKP, Beate STERNIG, osztrák NKP

Tervezett témák:

·         Az OECD Irányelvek támogatása és a felelős üzleti magatartás népszerűsítése

·         Az érintettek bevonása az NKP-k munkájába

·         Hogyan növelhető az NKP-k munkája iránti bizalom?

·         Panaszos esetek – a multinacionális vállalatok tevékenységével összefüggésben benyújtott panaszok kezelése

16:00   Szünet

16:20   Beszámoló a kiscsoportos megbeszélésekről

A részvevők rövid összefoglalást kapnak a kiscsoportos beszélgetésen elhangzottakról

17:00   Zárszó – CSÉFALVAY Zoltán, Magyarország OECD és UNESCO melletti nagykövete

 

A konferencia nyelve angol, szinkrontolmácsolás biztosított.

A részvétel regisztrációhoz kötött.

Márta Irén veszi át a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH)  igazgatói posztját 2015. október 15-étől.

Az új vezető Petrik Ida munkáját folytatja, akinek  köszönhetően a szervezet jelentős fejlődésen ment keresztül. A BCSDH  meghatározó szereplővé vált  a fenntarthatóság  üzleti megközelítésének elismertetése és az az üzleti megoldások elterjesztésének elősegítése  területén  Magyarországon, miközben a tagvállalatok száma 70-re nőtt.  Petrik Ida harmadik gyermekét várja és a következő két évet családjának kívánja szentelni. 

Márta Irén közgazdász és kommunikációs végzettségű szakember több mint hat éve elnökségi tagként támogatja az Üzleti  Tanács munkáját. Számos programban aktív szerepet vállalt, mint a fenntartható vállalatvezetés alapelveit meghatározó Vezetői Ajánlás kidolgozásában és a nemzetközi  Vision 2050 program magyarországi adaptálásában.

A fenntartható építészet hazai elterjesztése érdekében korábbi munkahelyén, a Holcimnél végzett szakmai munkáját  2011-ben két rangos, nemzetközi díjjal:  a Sabre Awards-szal és a European Excellence Awards-szal is elismerték.

Az új igazgató elsődleges célja a már  sikeresen működő programok – az  Action 2020  és a Jövő vezetői program –  kiszélesítése a tagok aktív bevonásával és a szervezet további fejlesztése. Kiemelt feladatának tekinti  az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) anyaszervezettől átvehető jó gyakorlatok magyarországi megismertetése és adaptálása mellett a tagság bevonását a központi szervezet programjaiba.

Rendkívül fontosnak tartja továbbá a szervezet szerepvállalását a fenntartható fejlődést és működést ösztönző szabályozói környezet kialakításában.

Az elismert szakemberekből álló bíráló bizottság döntése alapján 11 felelős vállalat jutott be 4 kategóriában a Magyar Adományozói Fórum (MAF) Társadalmi Befektetések Díj pályázatának döntőjébe 2015-ben. A pályázat végső helyezéseit a MAF októberi „Társadalmi profit = Üzleti profit?” című szakmai konferenciáján jelenti be.

Az elmúlt öt év során már 130 példaértékű vállalati program vállalta a megmérettetést a CSR tevékenységeken belül kifejezetten az üzleti szféra támogatói kezdeményezéseit bemutató és elismerő MAF Társadalmi Befektetési Díj pályázatán, amely a hazai cégek társadalmi befektetési programjait olyan minőségi szempontok alapján értékeli, mint a partnerség, a hatás és az innováció.

„A MAF Társadalmi Befektetési Díj pályázatával az a célunk, hogy ne csak rövid sajtóhírek alapján váljanak megismerhetővé hazánk legkiválóbb vállalati kezdeményezései, amelyek bizonyítják, hogy a három szektor csak egymással összefogva lehet képes összetett társadalmi problémák megoldására. A döntőbe jutott pályázatok inspiráló megoldásokat mutatnak be, amelyek során a cégek alternatív erőforrásaikat, szakmai kompetenciájukat, munkatársaik segítőkészségét, vagy akár kapcsolatrendszerüket is felhasználva voltak képesek mérhető és megsokszorozható előnyöket elérni állami és civil partnereikkel közösen.” – mondta el Dr. Molnár Klára, a MAF igazgatója.

A díj bíráló bizottságának tagjai 2015-ben is Erős Antónia, az RTL Híradó műsorvezetője, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója, Füzesy Tamás, a Kanadai–Magyar Kereskedelmi Kamara ügyvezető igazgatója, Hargitai Lilla, a Médiaunió Alapítvány ügyvezető igazgatója, Jakab Áron, a FRUIT OF CARE Nonprofit Kft. alapítója és ügyvezetője és Nagy Bálint, az IBS Marketing Tanszékének vezetője.

 A döntőben a Leginnovatívabb Támogatói Program, a Legsikeresebb Partneri Együttműködések, a Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program és Az Év Társadalmi Befektetési Programja kategóriákban az alábbi, ábécé sorrendben felsorolt 11 vállalat program vesz részt:

 • Civil Support Nonprofit Kft. – „Ashoka Pro Bono” program
 • Erste Bank Hungary Zrt. – „Pénzügyek egyszerűen” program
 • Generali a Biztonságért Alapítvány – „Generali Mosolyvadász Program”
 • GlaxoSmithKline Kft. – „Együtt a jobb egészségért: értünk, velünk”: Roma közösségek egészségfejlesztése Kelet-Közép Európában program
 • HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. – „Soproni Jóleső Segítség” program
 • K&H Csoport – „K&H Vigyázz, Kész, Pénz!” pénzügyi vetélkedő
 • MAVIR Zrt. – „Madárvédelem az átviteli hálózat mentén” program
 • Mercedes-Benz Hungary Kft. – „Komplex közlekedésbiztonsági oktatási program kidolgozása és megvalósítása Kecskeméten program
 • NI Hungary Kft. – National Instruments Magyarország „Innovációs Program és Nyitott Laboratórium”
 • Richter Gedeon Nyrt. – „Richter Egészségváros Program”
 • Syngenta Kft. – „Élelmiszerlavina” program

A helyezéseket a MAF 2015. október 1-jén a MAF „Társadalmi profit = Üzleti profit?” szakmai konferenciája záróeseményeként jelenti be a Samsung Electronics Magyar Zrt. székházában tartott díjátadón. A konferencia az idén a fiatalok foglalkoztatását segítő vállalati támogatási programok megoldásait és az ezekhez kapcsolódó tapasztalatokat, illetve a vállalati támogatások nem pénzbeli erőforrásainak felhasználási lehetőségeit állítja fókuszba.

A döntőbe jutott programok részletes listája a MAF weboldalán tekinthető meg:

http://donorsforum.hu/hu/maf-tarsadalmi-befektetesek-dij/2015/shortlist-2015

A Magyar Adományozói Fórumról

A Magyar Adományozói Fórum államtól és pártoktól független, egyesületi formában működő szakmai ernyőszervezet, amely a társadalmi ügyeket támogató hazai üzleti és non-profit szervezeteket tömöríti.

Elsődleges célja, hogy hazánkban is széles körben megismertesse és meghonosítsa a felelős közösségi befektetések professzionális módszereit és eszközeit, és ezáltal segítsen a vállalatoknak, alapítványoknak, magánszemélyeknek abban, hogy egyre többen, egyre többet és egyre hatékonyabb módon fektessenek be a társadalomba.

További információ:

Magyar Adományozói Fórum

www.donorsforum.hu

Molnár Klára igazgató, +36 302 10 31 71, klara.molnar@donorsforum.hu

Márfi József, az Egyesület alapító tagja egy egész napos interaktív workshop keretében ismerteti hogyan lehet zöld irodákat kialakítani és üzemeltetni.

Mi az a zöld iroda és miért kellene a tulajdonosoknak, belsőépítészeknek és létesítménygazdálkodóknak foglalkozniuk ezzel a koncepcióval? A workshop bemutatja a zöld épületek tervezésénél előforduló kulcsfontosságú fogalmakat és részletesen tárgyalja a zöld iroda témakörét. Gyakorlati példákon keresztül ismerteti a zöldebb irodák előnyeit az összes érintett területen, és azt, hogy miként tehető környezettudatossá egy már meglévő iroda. A kurzus célja, hogy megmutassa a zöld irodák jelentőségét a fenntartható építés, a klímaváltozás és a zöld gazdaság térnyerése szempontjából.

 

 

Időpont:         KEDD, október 6. 2015

                         8:30 – 17:00

Helyszín:        SIEMENS Conference Center

Cím:                 51-57. Gizella út 1143 Budapest

Részvételi díj

20.000 HUF + ÁFA
HuGBC és RICS tagok számára: 15.000 HUF + ÁFA

A képzés nyelve angol, további részletek, regisztráció itt.

Idén nyolcadik alkalommal szervezi meg fenntarthatósági árverését a Civil Licit Alapítvány. A rendhagyó aukción civil szervezetek által fejlesztett üzleti szolgáltatásokra licitálhatnak a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalatok.

Az idei program újdonsága, hogy a Civil Liciten aukcióra kerülő non-profit szervezetek szolgáltatásai két szakaszban kerülnek kiválasztásra. Elsőként a 77 beérkezett pályázatból a bíráló bizottság 22 szervezetet választott ki, amelyek szeptemberben részt vehetnek a CIVIL LICIT ALAPÍTVÁNY 4 alkalomból álló képzési programjában. A LOFFICE coworking office-ban megszervezésre kerülő képzés fókuszában a társadalmi vállalkozások és társadalmi innovációk állnak. A képzéssorozat során meet-up jellegű előadások és tréning keretében a civil szervezetek projektmenedzsment és termékfejlesztési ismereteket kapnak, valamint előadásokat hallhatnak a vállalati együttműködések és a társadalmi vállalkozások jelenlegi és jövőbeni lehetőségeiről, valamint hr-szervezetfejlesztési és a vállalatokat célzó kommunikációs-technikákról. A képzésen hallottak alapján a civil szervezetek pontosítják a szolgáltatás-javaslataikat, amelyekből ezt követően egy nyilvános zsűrizés keretében (a startup világban manapság bevett és népszerű) “PITCH” módszerrel kerül kiválasztásra a legjobb 11 projekt, amelyek kalapács alá kerülnek a novemberi Civil Licit Aukción. A képzéseket vállalati és csr szakértők, a civil szektor fejlesztésében jártas szakemberek, hr-tanácsadók, illetve a társadalmi vállalkozások és társadalmi innovációk fejlesztői, szakértői tartják. Az előadók között Fertetics Mandy a BCSDH szakértője beszél a fenntartható vállalati működésről és az üzleti szektor elvárásairól.

8.CivilLicit

A 8. Civil Licit Aukcióra folyamatosan várják a szervezők a licitáló vállalatok jelentkezését. A fenntarthatósági árverésről és a megvásárolható szolgáltatásokról a Civil Licit Alapítvány weboldalán találnak részleteket.

Közel 20 %-os munkanélküliség a fiatalok körében, 1,8 millió tonna élelmiszer-hulladék évente, hazánkban már most érezhető a 2050-re prognosztizált 2°C-os felmelegedés, folyóvizeinknek mindössze 9 %-a van jó állapotban, csupán 10% a fenntartható fogyasztók aránya. Ezek olyan tények, melyek a hosszú távon és felelősen gondolkodó vállalatokat cselekvésre kell, hogy ösztönözzék.

Az Action 2020 Magyarország program cselekvésre ösztönzi a vállalatokat! Ez egy olyan cselekvési platform az üzleti élet számára, ahol a vállalatok megoszthatják egymással a környezeti és társadalmi kihívásokra adott üzleti megoldásaikat annak érdekében, hogy az üzleti szektor eredményes és hatásos válaszokkal reagálhasson a hazai fenntarthatósági és egyben üzleti kihívásokra.

Csatlakozzon Ön is!                                                                                                                                                 csatl pikto

Az Action 2020 Magyarország programban meghatároztuk azokat a hazai célokat 2020-ig, amelyek megvalósításához az üzleti szektor is hozzá tud járulni. Amennyiben Ön is egyetért a célokkal, valamint azzal, hogy a hazai fenntarthatósági kihívások megoldásában az üzleti szektornak kiemelt szerepet kell vállalnia, kérjük, csatlakozzon a programhoz! A csatlakozással az Ön által képviselt vállalat vállalja, hogy 2020-ig legalább két üzleti megoldás megvalósításával hozzájárul a kitűzött célok eléréséhez. Üzleti megoldásának hatásait méri és megosztja velünk.

Valósítsa meg és ossza meg üzleti megoldásait!                                                                                                  valóspikto

Amennyiben már van vállalatánál az Action 2020 Magyarország program által kitűzött célok megvalósulását segítő üzleti megoldás, ossza meg velünk, hogy mások is ötletet meríthessenek belőle. A program során célunk, hogy összegyűjtsük és terjesszük a „szokásos üzletmeneten” túlmutató fenntarthatósági kihívások megoldását szolgáló üzleti megoldásokat.

Változásvezetők kerestetnek!                                                                                                                                befoly pikto

Nem csak az üzleti szektornak, de a teljes gazdasági és társadalmi rendszernek is egyre több fenntarthatósági kihívásra kell megtalálnia hatékony és hosszú távú válaszait.
A valódi megoldások változást jelentenek, amelyek elindítói és megvalósítói fontos változásvezetők. Legyen Ön is az! Inspiráljon másokat ötleteivel, gyakorlataival, ossza meg tapasztalatát, kihívásait, nehézségeit és példamutatásával sokszorozza meg egyéni hatását! Meggyőződésünk, hogy a hosszú távon üzletileg sikeres vállalkozások kulcsszerepet töltenek be a fenntarthatóság előmozdításában is!

Bővebb információ és csatlakozás: Fertetics Mandy mandy.fertetics@bcsdh.hu

Csatlakozási adatlap letölthető innen: Action_2020_Magyarorszag_Csatlakozasi_Adatlap

A MOL immár ötödik éve szervezi használt sütőolaj gyűjtését és újhasznosítását célzó programját, hogy minél több embert győzzön meg arról, hogy az olajat ne öntsék ki odahaza. Ma Magyarországon ugyanis a statisztikák szerint az évente forgalomba kerülő több tízezer tonna étolaj mindössze 14 – 15 százalékát gyűjtik vissza a lakosságtól.

Jelenleg 184 MOL töltőállomáson várják azokat, akik környezetbarát módon akarnak megszabadulni a sütéshez használt olajtól. A program 2011 májusi kezdete óta már több mint 500 tonna használt sütőolajat vittek a Mol-kutakra, ahonnan azt egy feldolgozóüzembe szállítják, ahol bioüzemanyag-komponenst állítanak elő belőle.

További info: http://jovoujratoltve.hu/boldogolaj