Fontos kezdeményezés indul útjára ősszel, amikor elültetik egy somogyi falu mellett az első komlópalántákat. A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet a Heineken Hungária segítségével azt tervezi, hogy feléleszti a magyar komlótermesztést, amely egykoron több mint 500 hektáron folyt Magyarországon. Mára ennek egy százaléka maradt meg. Ennek érdekében összefog a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és a Heineken Hungária, a két vállalat ugyanis szeretné feltámasztani a magyar komlótermesztést. Erre a célra a Heineken Hungária 30 millió forint támogatást ad.

Az 1980-as években 500-550 hektáron termesztettek Magyarországon komlót, ami 2011-re öt hektárra csökkent. Nagy István agrárminiszter szerint a Heineken jó nyomon járt, amikor felismerte, hogy ha az országban akar termelni és értékesíteni, akkor magyar alapanyagokat használ fel. Kiválónak nevezte a magyar árpára vonatkozó együttműködést, amelynek köszönhetően a Soproni sör mostanra száz százalék magyar árpából készül. A miniszter elmondta, hogy a hosszú távú cél, hogy mintegy 50 ezer ember átkerüljön a közmunkaprogramból az agráriumba.

FORRÁS: MTI/BRUZÁK NOÉMI

Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta, hogy a Heineken támogatásával megvalósuló komlóültetvény szorosan kapcsolódik a segélyszervezet Somogy megyei kastélyosdombói modellprogramjához. Az első palántákat várhatóan ősszel ültetik Kastélyosdombón.

José Matthijsse, a Heineken Hungária Zrt. vezérigazgatója közölte, hogy a cégnél arra törekednek, hogy söreiket főleg helyi alapanyagokból készítsék és hozzájáruljanak a helyi gazdaságok fejlődéséhez. Utóbbiaknak a program tervezhető jövőt jelent, míg a vállalat olyan hazai komlóhoz jut, amely őrzi a magyar termőföld értékeit. Kitért arra is, hogy van termékük, amit 2017 óta kizárólag magyar árpából főznek.

Az Allianz Csoport jelentősen bővíti éghajlatvédelmi stratégiáját. A következő évtizedekben, több kötelezettségvállalást is tesz, hogy tevékenyen előmozdítsa az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való globális áttérést.Az Allianz, a biztosítótársaságok körében elsők között  hosszú távú éghajlatvédelmi célokat határozott meg az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött Párizsi Megállapodás 2 °C-os célértékével kapcsolatosan. Az Allianz arra törekszik, hogy 2040-re fokozatosan kivezesse a szénre alapuló üzleti tevékenységeket folytató vállalkozásokban saját részre végrehajtott befektetéseit és az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó biztosítási fedezeteit is.

A vállalat emellett 2040-ig csökkenti üzleti tevékenységeinek szénlábnyomát, többek között azzal, hogy a megújuló forrásokból származó villamos-energia arányát növeli.

Az éghajlatvédelmi stratégia kifejezett célja, hogy az Allianz Csoport összes lényeges üzleti tevékenységébe beépüljön a 2 °C-os célérték. Az Allianz a „Tudományos alapú célok” elnevezésű kezdeményezés (Science Based Targets initiative, SBTi) keretében a tudományos életet, a civil társadalmat és a gazdaságot képviselő szakemberekkel  együttműködve az év végéig kidolgozza az ehhez szükséges célokat és módszereket. A vállalat ehhez a jól bevált hármas, környezetvédelmi-társadalmi-irányítási (Environment-Social-Governance, ESG) megközelítésére épít.

„Az éghajlatváltozás következtében hatalmas gazdasági és társadalmi kockázatok alakulnak ki. Ennek már napjainkban is milliók látják kárát – ecseteli Oliver Bäte, az Allianz SE vezérigazgatója –, vállalatunk ezért, vezető biztosítóként és befektetőként elő kívánja mozdítani az éghajlatbarát gazdaságra való áttérést.” 2015-ben az Államok Nemzetközi Közössége megállapodott arról, hogy az éghajlatváltozással járó kockázatok elkerülése érdekében 2 °C alá szorítja a globális felmelegedés mértékét. Ezt a hosszú távú átalakulási folyamatot az Allianz is támogatja azzal, hogy megújuló energiaforrások hasznosítását finanszírozza. A vállalat emellett világelső a megújuló energiát termelő erőművek biztosítása terén.

Az ügyfelek által befizetett díjak befektetését illetően az Allianz egyik hosszú távú célja, hogy klímasemlegessé strukturálja kereskedhető befektetéseit minden magas szén-dioxid-kibocsátású ágazatban. „Befektetési portfóliónkból fokozatosan kikerülnek majd azok a vállalatok, amelyek a következő évtizedekben nem igazítják üvegházhatású gáz-kibocsátásukat a 2 °C-os célértékhez. Ennek elérése érdekében többek között élénk párbeszédet kell folytatnunk ezen vállalatokkal, és hosszú távú éghajlatvédelmi célok meghatározására kell felkérnünk őket, ahogy ezt a magas ESG-kockázatú vállalatoknál már alkalmazott ESG-pontozási megközelítés esetében is tesszük. Meggyőződésünk, hogy e megközelítésünknek köszönhetően hosszú távon tovább javul majd portfóliónk kockázat-hozam profilja, és megszilárdítjuk helyünket az előretekintő befektetők között” – fogalmaz Dr. Günther Thallinger, az Allianz SE befektetésekért és ESG-ért felelős igazgatósági tagja.

„Hosszú távú befektetőként, ügyfeleinkkel együtt kívánjuk formálni az éghajlatbarát gazdaságra való áttérés folyamatát. Az új technológiák terén kínálkozó befektetési lehetőségeinket is e szemléletmód szerint alakítjuk.”

2040-ig ötszázalékos lépésekben a jelenlegi harminc százalékról nullára kívánjuk csökkenteni az energiaiparban az általunk finanszírozott befektetéseinkhez kapcsolódó szén részarányának értékét. Az érték a szénbányászat vagy a szénből előállított villamosenergia által termelt bevétel százalékos arányára vonatkozik. Az érték módosítására az elkövetkező öt éven belül sor kerül. Az Allianz továbbá azonnali hatállyal nem fektet be olyan energetikai vállalatokba, amelyek veszélyeztetik a 2 °C-os célérték elérését azzal, hogy jelentős összegeket fordítanak széntüzelésű erőművek építésére.

vagyon- és felelősségbiztosítás terén hozott másik azonnali hatályú döntése értelmében az Allianz a továbbiakban nem biztosít már üzemelő vagy tervezett, kizárólag széntüzelésű erőműveket és szénbányákat. A többféle energiahordozó, például szén, más fosszilis tüzelőanyagok és megújuló energiaforrások felhasználásával villamos energiát termelő vállalatokat továbbra is biztosít, és ezek egyedi elbírálás alá esnek a meghatározott ESG-kritériumok alapján. Az Allianz kifejezett célja ugyanakkor az, hogy 2040-re teljesen kivezesse biztosítási tevékenységéből a szénhez kapcsolódó kockázatokat. „Folyamatosan tájékoztatjuk majd ügyfeleinket e döntés rövid távú vonzatairól és a hosszú távú stratégiai változásokról. Szorosan együttműködünk majd velük, hogy megfelelő megoldást találjunk és együtt haladjunk az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság megteremtése felé vezető úton” – nyilatkozta Chris Fischer Hirs, az Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) vezérigazgatója. Az AGCS az Allianz Csoport globális ipari biztosítója, amely a világ számos pontján működő Allianz-tagvállalatok egyikeként szintén csatlakozott az új célkitűzésekhez.

A „Tudományos alapú célok” elnevezésű kezdeményezésről

A „Tudományos alapú célok” elnevezésű kezdeményezést (Science Based Targets initiative, SBTi) többek között az ENSZ Globális Megállapodása, a Carbon Disclosure Project és a Természetvédelmi Világalap (WWF) hívta életre. A kezdeményezés célja a világ minden részén, több mint 45 ágazatban tevékenykedő vállalkozások támogatása olyan kibocsátáscsökkentési célok meghatározásában, amelyek a nemzetközi éghajlatvédelmi célokhoz igazodnak.

A pénzügyi ágazat szereplőinek nehézséget okoz, hogy nem állnak rendelkezésükre a szénlábnyom tudományos alapú meghatározásához szükséges módszerek és piacképes analitikai eszközök. Az Allianz ezért más piaci szereplőkkel együtt dolgozva rendelkezésükre bocsátja szakismereteit, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos megközelítéseit, ezzel is elősegítve, hogy közösen, a pénzügyi szektor számára megfelelő módszert dolgozzanak ki.

A kezdeményezésről bővebb, angol nyelvű tájékoztatás a http://sciencebasedtargets.org/ honlapon található.

További információk angol nyelven itt érhetőek el:

Nyilatkozat a szénre alapuló üzleti modellekről

allianz.com/sustainability

Míg tavaly a fenntartható foglalkoztatás kérdése került a fókuszba, idén a fenntartható életmódról esik majd a legtöbb szó.  Például arról, hogy miként segíthetik a vállalatok a munka és a magánélet egyensúlyának a megteremtését, illetve a körforgásos gazdaság térnyerését. A kiadvány bemutat több olyan vállalatot, amely példát mutathat a többieknek: hogyan lehet úgy betartani a fenntarthatóság elveit, hogy közben az üzleti érdekek se sérüljenek.

Külön fejezet foglalkozik a világ előtt álló problémákról, illetve az új technikai vívmányokkal:  hogyan lehet úgy javítani az életkörülményeket, hogy közben ne tegyük tönkre bolygónkat és a következő generációk is emberhez méltó életet élhessenek. A kiadvány ismét foglalkozik az oktatással, hiszen a fenntarthatóság szempontjából létfontosságú, hogy a gyerekek már az óvodában és az iskolában megtanulják, hogyan óvhatják meg környezetüket.

És persze szó lesz a városokról: miközben folytatódik az urbanizáció a fenntarthatóságért folyó csatát leginkább a metropoliszokban lehet megnyerni, hiszen a városok használják fel a legtöbb energiát, illetve egyéb erőforrást. Az áttöréshez viszont okos városok, okos szolgáltatások és okos városlakók kellenek.

 

Tartalmi – marketing együttműködéssel kapcsolatban Tasnádi Rózsa szívesen áll rendelkezésére.

HVG Kiadó Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 14.

telefon: +36 1 436-2450,  fax:  +36 1 436-2089,

mobil: +36 30 288 – 6175, email: r.tasnadi@hvg.hu

 

A BCSDH tagok speciális kedvezményt kapnak!

 

Megkezdődött a szavazás a Tesco helyi közösségeket támogató „Ön választ, mi segítünk” pályázati programjára. Az áruházlánc vásárlói június 4-éig országszerte 58 körzetben, összesen 168 pályázat közül választhatják ki a számukra legszimpatikusabbat. Körzetenként a legtöbb szavazatot gyűjtő szervezet 400, a második 200, a harmadik pedig 100 000 forint támogatásban részesül.

A Tesco idén, immáron negyedik alkalommal hirdette meg „Ön választ, mi segítünk” pályázati programját, melynek célja a helyi közösségi kezdeményezéseinek támogatása. A programra ezúttal is civil szervezetek és informális csoportok nevezhettek olyan projektekkel, amelyek azon helyi közösségek életét teszik jobbá, ahol a Tesco vásárlói és dolgozói is élnek. Az idei fordulóban az előző fordulóhoz képest 27 százalékkal több, összesen 344 darab pályázat érkezett. A pályázatokat a Magyar Adományozói Fórum (MAF) bírálta tartalmi és formai szempontok alapján, majd kiválasztotta a továbbjutó szervezeteket. Ennek alapján végül 58 körzetben 168 pályázó jutott tovább a szavazási szakaszba. Rájuk 2018. május 7. és június 4. között lehet szavazni országosan a Tesco áruházakban.

A szavazási időszakban a vásárlók minden vásárlást követően egy darab zsetont kapnak a pénztáraknál, amellyel az áruházakban kihelyezett zsetongyűjtő pontokon, a számukra legkedvesebb kezdeményezésre szavazhatnak. A zsetongyűjtő pontokon az adott körzetben továbbjutó helyi szervezetekről és programjaikról is találnak információt, illetve a program weboldalán (www.tesco.hu/kozosseg) is követhető a szavazásban résztvevő szervezetek listája, valamint a szavazatok állása.

Az áruházlánc a szavazás lezárása után, 2018. június végén hirdeti ki a nyerteseket. Az előző három fordulóhoz képest ezúttal minden továbbjutó pályázat megvalósulásához hozzájárul. Körzetenként a legtöbb szavazatot gyűjtő szervezet 400, a második 200, a harmadik pedig 100 000 forint támogatást kap programja megvalósításához.

Bővebb információ a www.tesco.hu/kozosseg weboldalon található.

Az áruházlánc idén is nyilvánosságra hozta a közép-európai működése során keletkező élelmiszer-hulladékról szóló jelentését, amelyben kiemelkedő eredményekről számolt be: a Tesco Magyarországon egy év alatt 35 százalékkal csökkentette az élelmiszer-hulladék mennyiségét, és több mint 7000 tonna élelmiszeradományt juttatott el a rászorulókhoz.

A Tesco meggyőződése, hogy ami mérhető, az kezelhető. Éppen ezért Közép-Európában a kiskereskedelmi vállalatok közül elsőként hozta nyilvánosságra adatait az élelmiszer-hulladékról. A tavalyi első riport után az idei jelentés már a változásokat is mutatja: a Tesco magyarországi működése során a 2017/18-as pénzügyi évben az élelmiszer-hulladék mennyisége 35 százalékkal, 14 991 tonnáról 9 764 tonnára csökkent.

Az áruházlánc a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közreműködésével évek óta keményen dolgozik azon, hogy egyetlen falat emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszer se vesszen kárba. Törekvésük hatékonyságát eredményeik is tükrözik: A 2017/18-as pénzügyi évben a Tesco Magyarország több, mint 913 811 tonna élelmiszert értékesített, amiből 17 436 tonna felesleg keletkezett. Ebből 10 536 tonna volt emberi fogyasztásra is alkalmas, amiből több, mint 7000 tonnát juttattak el rászorulókhoz és 351 tonnát használtak fel állati takarmányként. Ezzel Magyarországon a fogyasztásra alkalmas élelmiszer-felesleg 66 százalékát hasznosították élelmiszeradományként.

 

A Tesco célja, hogy 2020-ra valamennyi közép-európai áruháza készen álljon arra, hogy jótékony célra ajánlja fel az élelmiszer-felesleget. Magyarországon már több mint 140 áruház adományoz napi szinten már nem értékesíthető, de még fogyasztható élelmiszert a rászorulóknak.

 

A Tesco riportja a működése során keletkező élelmiszer-hulladékról az alábbi linken érhető el:

http://www.tescomagyarorszag.hu/hu/közösségek/élelmiszer-pazarlás-elleni-küzdelem/elelmiszer-hulladek-jelentes

 

A 300-nál is több Európában működő légikikötő közül mindössze 30 olyan van, amely kiérdemelte a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) által adott legmagasabb kategóriájú környezetvédelmi minősítést. A közép-kelet-európai régióban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér elsőként vált karbonsemlegessé.

A Budapest Airport az utóbbi öt évben 44%-kal csökkentette az egy utasra eső szén-dioxid-kibocsátást, a fennmaradó mennyiséget pedig nemzetközileg elismert karbonkvóta-vásárlással egyenlíti ki.

A környezettudatosság jegyében energiatakarékos LED-izzós rendszerekre cserélték a terminálok világítását, korszerűsítették a repülőtér légtechnikai- és klímaberendezéseit, kicserélték a távhőközpont kazánjait, a 2-es Terminál új utasmólójának hűtését és fűtését pedig úgy alakították ki, hogy nemcsak az időjáráshoz lehet igazítani, hanem a forgalom függvényében szektoronként is szabályozható.

Az idén áprilisban megkapott karbonsemleges minősítés egy hosszú folyamat eredménye volt, ami abból is jól látszik, hogy az 1-es Terminál tetején elhelyezett napkollektorok már tíz éve üzemelnek, és azóta is ezekkel fedezik az épület használati melegvíz-igényét.

 

A repülőtéren való közlekedést és csomagszállítást a folyamatosan növekvő elektromos járműflottával zöldítik    

Abban, hogy a Budapest Airport környezetvédelmi szempontból az élvonalbeli repülőterek közé kerülhetett, nagy szerepe volt partnerei bevonásának is. A 2015-ben indított Greenairport Programnak ma már 35 tagja van a repülőtéren tevékenykedő szervezetek közül, például földi kiszolgálók, légitársaságok és vendéglátók, akik rendszeresen megosztják egymással jó gyakorlataikat és segítik a közös környezetvédelmi célok megvalósítását.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér energiafelhasználása közel annyi, mint 23 000 háztartásé, azaz egy közepes magyar városé. Ennek fényében különösen fontos, hogy az üzemeltető Budapest Airport a karbonkibocsátás-csökkentésben élen jár, és jó példát mutat.

Telefonos, személyes és elektronikus ügyfélkiszolgálásban is első a Provident

 

A pénzügyi szektorban mind kiélezettebb verseny folyik az ügyfelekért, emiatt fenntartható sikereket azok a pénzügyi vállalatok érhetnek el, melyek a klasszikus ár-érték arány mellett gondot fordítanak az ügyfélélményre, a felelős hitelezésre és az üzleti etikára is.

A Provident Pénzügyi Zrt. évek óta fejleszti tudatosan ezeket a területeket, így idén három kategóriában is elnyerte a „Kiválóság az Ügyfélkiszolgálásban Díjat”. A ClientFirst Consulting Kft. által meghirdetett felmérésben a pénzügyi vállalat munkatársai immáron negyedik alkalommal bizonyultak a legjobbnak a személyes és a telefonos ügyfélkiszolgálás kategóriában is a nagyvállalatok között. Mindezek mellett 2018-ban elektronikus ügyfélkiszolgálás kategóriában is megkapták a legjobbnak járó díjat.

A Provident a folyamatosan változó piaci és technológiai környezethez igazítja termék- és szolgáltatáspalettáját, azonban mindig az ügyfelek igényeit helyezi a középpontba. A pénzügyi vállalat nagy hangsúlyt fektet ügyfelei pontos és hiteles tájékoztatására, az ügyfélkiszolgálás minőségének folyamatos fejlesztésére, illetve munkatársai képzésére. Talán ennek is köszönhető, hogy a megmérettetésben résztvevő vállalatok közül a Provident Pénzügyi Zrt. rendelkezett a legmagasabb ügyfélélmény mutatóval telefonos ügyfélkiszolgálás terén, így ebben a kategóriában elnyerte a „Legjobb Élmény Szolgáltató” díjat is.

A Tork PeakServe® folyamatos adagolású kéztörlő rendszer közel harminc év után az első valódi innováció a kéztörlés piacán.

Tekintse meg bemutató videónkat.

Miben rejlik a Tork PeakServe® folyamatos adagolású kéztörlő innovációja?

  • A kéztörlő csomagok a folyamatos adagolású rendszerben egymáshoz tapadnak, így az összekapcsolódott kéztörlők megszakítás nélkül adagolhatóak
  • Folyamatos adagolásának köszönhetően 3 másodperc alatt szárazra törölhető a kéz, gyorsabban, mint kézszárító géppel
  • A piacon elérhető legnagyobb kapacitású adagoló, több mint 2100 kéztörlő papír fér el egy adagolóban

A kifejezetten nagy forgalmú helyszínek, például rendezvénytermek, forgalmas irodák, gyárak vagy repterek számára ajánlott kéztörlő adagoló rendszer a modern, környezettudatos követelményeknek is megfelel. Hogyan lehetséges mindez?

Tömörített technológia

A kéztörlőket 50%-kal tömörítik a gyártási eljárás során, így feleannyi hely szükséges a tárolás és szállítás során, így csökkentve a levegőbe kerülő kipufogógázt és kímélve a környezetet.

Stop a pazarlásnak

A laponkénti adagolásnak köszönhetően megelőzhető a pazarlás, és kevesebb hulladék keletkezik, hiszen a mosdólátogatók csak a szükséges papír mennyiséget használják el. A papírtörlők több nedvességet, gyorsabban szívnak fel így kevesebb szükséges a kéz szárazra törléséhez.

Felelős forrásból

A Tork PeakServe®folyamatos adagolású kéztörlő papír felelős forrásból származó rostszálak felhasználásával készül, így támogatva a fenntartható gazdaságot.

Felhasználóbarát

Az adagoló bármikor utántölthető, így spórolva időt a takarító személyzet számára. A Svéd Reuma Szövetség ajánlásával ellátott Tork PeakServe® adagolót a csökkent kézfunkciójú mosdólátogatók is könnyedén használhatják, így növelve a felhasználók elégedettségét.

Tudjon meg többet a termékről, kattintson ide.

Balatonberény külterületén bővül majd egy újabb, 6,9 megawatt névleges teljesítményű egységgel az ALTEO Csoport fotovoltaikus energiatermelő portfóliója, miután a tőzsdén jegyzett energetikai vállalat sikeresen megvásárolta a megfelelő engedélyekkel és a szükséges ipari ingatlannal rendelkező Péberény Ingatlanhasznosító Kft. száz százalékos tulajdonrészét. Az új naperőművet az ALTEO valósítja meg, az egység várhatóan 2019 első felében kezdi meg üzemszerű működését.

A vállalatcsoport első, már termelő 2 megawatt kapacitású naperőműve a Csongrád megyei Domaszék mellett létesült, tavaly decemberben pedig lezárult a monori napelemes projektcégek megvásárlása, aminek révén további 4 megawattos naperőmű projekt került az ALTEO tulajdonába. Ehhez a portfolióhoz csatlakozik harmadikként a most megvásárolt 6,9 megawatt teljesítményű fotovoltaikus fejlesztés, mely így összesen már 13 MW-ra bővül.

AZ ÖSSZEG JÓ TÁRSADALMI CÉLOKAT SEGÍT MAJD

A MagNet Bank kilencedik alkalommal biztosít lehetőséget ügyfeleinek, hogy társadalmi szervezeteket támogató kezdeményezésén – a Közösségi Adományozási Programon (KAP) – keresztül fontos ügyeket támogathassanak a bank profitjából. A MagNet Bank védjegyévé vált KAP programban 2018-ban összesen 46.675.733 forint keresi gazdáját. Az ügyfelek a bank felületein keresztül idén 61 projektre adhatják le voksaikat. A 2010-ben útjára indított kezdeményezés a MagNet Közösségi Bank működésének egyik alappillére, melynek során a Bank lemond éves nyereségének 10%-áról, hogy ügyfeleinek adja át a döntés jogát ennek felhasználásáról.


A MagNet évről évre egyenként értesíti ügyfeleit adózás utáni eredményéről, azt is hozzátéve, hogy maguk a címzettek pontosan hány forinttal járultak hozzá az így keletkezett nyereséghez.  Az ügyfelek ez utóbbi 10%-áról – azaz mindenki a saját nyereséghányadáról – rendelkezhetnek, és döntésükkel alapítványokat, egyesületeket, fontos társadalmi ügyeket segíthetnek.

A KAP 2010. évi indulása óta eltelt időszakban eddig összesen 225.669.510 forintot osztott szét a MagNet 588 társadalmi projekt javára – mindezt összesen 187.452 ügyféldöntésen keresztül.

Az idei 46 millió Ft-os összegről összesen 39.000 ügyfélnek lesz lehetősége rendelkezni. A rendelkezési időszak 2018. május 14-én kezdődik, és mintegy másfél hónapig tart majd.

A MagNet közösségfejlesztési igazgatója, Molnár Csaba elmondta: „A civilek támogatása valójában olyan, mint társadalmi immunrendszerünk egészségben tartása, hiszen a civil kezdeményezések – bármilyen témában is tevékenykednek –  sokat tesznek az életközösségünk különböző rétegeiben felbukkanó problémák enyhítéséért. Közösségi Bankként hiszünk abban, hogy ügyfeleink bevonásával, a mindennapokban apró tettek összeadódásával sokat tehetünk embertársainkért és környezetünkért. Programjaink, szolgáltatásaink ezekhez a mindennapi, felelős döntésekhez biztosítják a teret és az eszközöket. Reméljük, hogy sokan élnek ebben az évben is a Bank által nyújtott lehetőséggel.  Tapasztalataink szerint a MagNet közösség tagjai szívesen és elkötelezetten állnak a Bank által szervezett összefogás útjára.”  

A Közösségi Bank ügyfelei személyesen, telefonon, Netbankon és a Bank weboldalán keresztül egyaránt rendelkezhetnek a rájuk eső nyereséghányadról. Itt tájékozódhatnak a választható projektekről, majd itt követhetik nyomon azt is, hogy a kedvenc szervezetük által gyűjtött támogatás miként növekszik napról napra. A rendelkezések alapján összegyűlt támogatásokat a MagNet ezt követően, július elején utalja át a szervezeteknek.

A jövőben a programban résztvevők listája a korábbi évekhez hasonlóan tovább bővülhet. A Bank a kap@magnetbank.hu címen egész évben várja a javaslatokat, hogy a jövőben mely civil szervezeteket érdemes bevonni a támogatandók körébe, míg a pályázásra ősszel a Bank honlapján kerül sor.