Október 3-án a Microsoft székházába várja a Magyar Adományozói Fórum a társadalmi befektetések aktuális kérdései iránt érdeklődő haza szakembereket a „Fenntarthatóság a társadalmi befektetések szemszögéből 2013” című konferenciájára, amelynek fővédnöke Dr. Cséfalvay Zoltán, Parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős államtitkár. Az egész napos rendezvényen a társadalmi befektetéseknek a vállalati és a társadalmi fenntarthatóságban betöltött szerepét és jövőbeni lehetőségeit vitatják meg a résztvevők és a felkért előadók az üzleti, a non-profit és az állami szféra szempontjai alapján.

A Magyar Adományozói Fórum, mint a hazai támogatói szektor, így az elkötelezett magánszemélyek, civil, valamint vállalati szakemberek egyik legelismertebb platformja, 2013. október 3-án tartja „Fenntarthatóság a társadalmi befektetések szemszögéből 2013” című éves konferenciáját. A MAF konferenciája továbbra is az egyetlen olyan szakmai esemény Magyarországon, amely kifejezetten a példamutató társadalmi befektetéseket, vállalati támogatásokat helyezi középpontba, ezzel is ösztönözve a civil, az üzleti és az állami szféra közötti kapcsolatok, együttműködések erősítését, a tapasztalat- és tudásmegosztást, valamint egy széles szakmai közösség létrejöttét a hazai támogatási kultúra fejlesztése érdekében

Az idei egész napos rendezvény fókuszában a vállalati támogatások terén a válság kitörése óta lezajlott változások és várható trendek, valamint a társadalmi befektetéseknek a vállalati és a társadalmi fenntarthatóságban betöltött szerepe és az ehhez kapcsolódó kérdések állnak.

A MAF „Fenntarthatóság a társadalmi befektetések szemszögéből 2013” konferenciát az idei évben is a MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázat díjátadója zárja, amelyen a Leginnovatívabb Támogatói Program, a Legsikeresebb Partneri Együttműködések, a Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program és Az Év Társadalmi Befektetési Programja kategóriákban legjobb eredményt elért vállalatok képviselői vehetik át a díjakat.

A Microsoft Magyarország székházában megrendezésre kerülő MAF „Fenntarthatóság a társadalmi befektetések szemszögéből 2013” konferencia részletes programja megtalálható: http://www.donorsforum.hu/hu/konferenciak/fenntarthatosag-a-tarsadalmi-befektetesek-szemszoegebl-2013-2013-oktober-3

A konferencia támogatói: Provident Pénzügyi Zrt., Richter Gedeon Nyrt. (arany fokozatú támogatók), Drogerie Markt Kft. (ezüst fokozatú támogató), E.ON Hungária Zrt.,  Holcim Hungária Zrt., Tesco Global Áruházak Zrt. (bronz fokozatú támogatók), Coca-Cola HBC Magyarország Kft., Csekő Ügyvédi Iroda,  Fruit of Care Non-profit Kft., Microsoft Magyarország (támogatók)

 További információ:

Magyar Adományozói Fórum

www.donorsforum.hu

dr. Molnár Klára igazgató, +36 302 10 31 71, klara.molnar@donorsforum.hu

Meghívó- MAF konferencia és díjátadó 2013

Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) és a BCSDH a Budapesti Víz Világtalálkozó hivatalos együttműködő partnere. Az eseményre 2013. október 8-11 között kerül sor Budapesten. A WBCSD-t Joppe Cramwinckel, Víz Program Igazgató képviseli, aki a világkonferencia Üzleti Fórumának elnökeként vesz részt az eseményen. Emellett október 11-én a vendégünk lesz egy üzleti reggelin, melynek társszervezői a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara, a Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület és a Svájci-Magyar Kereskedelmi Kamara.

Előzmények

2012 júniusában a Rió+20 ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencia is megerősítette a víz horizontális jelentőségét a fenntartható fejlődésben. A Rió+20 konferencia záródokumentuma („A jövő, amit akarunk”) által felvázolt átfogó fejlesztéspolitikai keretben a víz a globális intézkedési területek túlnyomó többségének szerves eleme.

A fenntarthatóság globális programjához vezető fontos lépésként a Rió+20 záródokumentum javaslatot tesz egyetemlegesen alkalmazandó fenntartható fejlesztési célok (SDG) megalkotására. Bár a dokumentum nem határozza meg, hogy mely területeken indokolt SDG-ket elfogadni, általánosan elfogadott nézet, hogy a fejlesztéspolitikában betöltött átfogó szerepe tükrében a víznek külön fejlesztési célt, célokat kell szentelni.

Több nemzetközi szervezet részt vesz a meglévő, vízzel kapcsolatos fejlesztési célok értékelésében és a jövőbeli célok kidolgozásában, ideértve a megfelelő SDG-k kialakítását is. Magyarország kormánya az ENSZ szervezeteivel és a Víz Világ Tanáccsal együttműködve konferenciát szervez azzal a szándékkal, hogy ezen tevékenységek értékelése és összegzése megtörténjen, valamint, hogy a jövőbeli munkához iránymutatást adjon. A konferencia Budapesti Víz Világtalálkozó néven kerül megrendezésre Budapesten, 2013. október 8. és 11. között.

Célok

A 2013-as Budapesti Víz Világtalálkozó elsődleges célja: A víz és szanitáció szerepe a globális fenntartható fejlődés napirendjén azt jelenti, hogy a konferencia áttekinti a Rió+20 folyamat vízzel kapcsolatos konkrét célkitűzéseinek meghatározására irányuló, az ENSZ keretében és azon kívül folyó munka, eredményeit.

A különböző ENSZ-programok és kezdeményezések, illetve a Víz Világ Tanács Víz Világfórum (World Water Forum) sorozat eredményeit figyelembe véve a találkozó egyúttal olyan elérhető, megfizethető és kipróbált gyakorlati megoldásokat is be kíván mutatni, amelyek az ismert legfőbb kihívások kezeléséhez nyújtanak segítséget. A Világtalálkozó továbbá érdemi hozzájárulást kíván nyújtani egy a vízzel és szanitációval kapcsolatos, konkrét, speciális, mérhető, megvalósítható, reális és időben behatárolt (specific, measureable, attainable, realistic, time-bound – SMART) fenntartható fejlődési cél (SDG) kidolgozásához, amely a sokrétű kihívásokra megfelelő választ képes adni.

A Budapesti Víz Világtalálkozó olyan fórum kíván lenni, amely elősegíti az érintettek közötti konszenzus létrejöttét a vízügyi és szanitációpolitikai célok tekintetében. Mivel a találkozó célja, hogy az ENSZ közgyűlése számára konkrét ajánlást fogalmazzon meg a 2015 utáni fejlesztési célkitűzéseket illetően, ezért a vízzel és szanitációval kapcsolatos SDG kidolgozásához a politikai, tudományos és műszaki szempontok között kapcsolatot kell teremtenie. Éppen ezért szükségszerű, hogy a találkozó struktúrája nyílt szakpolitikai fórumot biztosítson minden, a 2015 utáni időszakra szóló globális fejlesztéspolitika kidolgozásában érintett érdekelt fél számára.

A tárgyalni kívánt témakörök

A tiszta ivóvízhez és alapvető szanitációhoz való egyetemes jog: a víz és szanitáció folyamatos és fenntartható biztosításának kulcskérdései, a települési vízinfrastruktúra tervezése, szennyvízkezelés, fejlesztés és fenntartás műszaki, gazdasági, közegészségügyi és emberi jogi oldalról;

Integrált vízgazdálkodás a XXI. században: a népességrobbanáshoz és az éghajlatváltozáshoz való sikeres alkalmazkodás kihívásai – komplex megoldások a vízszennyezés megelőzésére, a talaj és felszín alatti vizek védelmére, élelmezésbiztonságra, az emberi eredetű és természeti katasztrófák elleni védekezésre, a víz tározására és újrahasznosítására, valamint a víz, élelmezés és energia kapcsolatára.

A jó vízpolitikai irányítás kihívásai: nemzetközi együttműködés, határon átnyúló vízgyűjtő-gazdálkodás, integrált intézményi stratégiák a szakpolitikai tervezésben és végrehajtásban, társadalmi részvétel a vízre irányuló intézkedések kialakításában; kapacitásfejlesztés, oktatás, kutatás, adatgazdálkodás, monitoring és értékelés;

Zöld gazdaság a tiszta vízért: hagyományos és innovatív víztechnológiák a fenntartható fejlődés és szegénység megszüntetése jegyében; elérhető és helyi szintű gyakorlati megoldások a világ különböző régióiban;

Víz és szanitáció fenntartható fejlesztési célok finanszírozása: a rendelkezésre álló nemzeti, nemzetközi pénzügyi források és intézmények leghatékonyabb igénybevételének tapasztalatai és bevált gyakorlatuk. A hivatalos fejlesztéspolitikai források mellett különös figyelemmel a nagy magánalapítványok rendszeres beruházási tevékenységére a víz és szanitáció területén.

A konferencia szerkezete

A fent említett témakörök a plenáris ülésen öt tematikus ülés és egy esti ülés keretei között kerülnek megtárgyalásra. Minden tematikus ülést három felvezető előadás indít, amelyeket egy fejlődő ország, egy fejlett ország és egy nemzetközi szervezet, illetve egy nem kormányzati szervezet (NGO) képviselői tartanak meg. A felvezetőket moderált davosi stílusú panelbeszélgetések követik szakterületükön kiváló paneltagokkal, figyelembe véve a résztvevők kiegyensúlyozott földrajzi és nemek szerinti megoszlását. Az egyes ülések megállapításait jelentéstevők foglalják össze, akik a záró plenáris ülésen előadják a vonatkozó eredményeket. A záró plenáris ülés elfogadja az ajánlásokat.

A Budapesti Víz Világtalálkozó üléseivel párhuzamosan a meghatározó érdekcsoportok találkozói zajlanak a következők szerint:

 • Tudományos Fórum
 • Ifjúsági Fórum
 • Civil Fórum
 • Üzletember Fórum és Expo
 • Filantróp Kerekasztal

A tervezett eredmény

A Budapesti Víz Világtalálkozó célja, hogy a felvetett kérdéseket integrált módon vizsgálja meg, egyesítve szakpolitikai, tudományos, pénzügyi-gazdasági, kormányzati és nem-kormányzati szempontokat. A tervezett záródokumentum – a Budapesti Víz és Szanitáció Ajánlások – törekvése olyan vízpolitikai célkitűzések beazonosítása, melyek központi elemei lehetnek a jövőbeni SMART fenntartható fejlődési céloknak és a 2015 utáni globális fejlesztéspolitikának.

A Világtalálkozó kapcsolata más eseményekkel

A Világtalálkozó programja és következtetései szervesen kapcsolódnak a Marseille-ben 2012 márciusában tartott 6. Víz Világfórum, a 2013. márciusi hágai Víz Világnap, a 2013 augusztusában megrendezésre kerülő tádzsikisztáni Nemzetközi Vízügyi Együttműködés (International Water Cooperation) konferencia, a 2013. szeptemberi stockholmi Víz Világhét (World Water Week), továbbá az ENSZ 68. közgyűlésének eredményeihez, valamint elő kívánják segíteni a 2015-ben Dél-Koreában tartandó 7. Víz Világfórum előkészítését. A Budapesti Víz Világtalálkozó kapcsolódik az UNESCO által kezdeményezett ENSZ Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Éve rendezvényeihez.

Bővebb információ: www.budapestwatersummit.hu

Az elmúlt időszakban négy vállalat csatlakozott szervezetünkhöz, melyek vezetőit szeretettel üdvözöljük a Tanácsban. A csatlakozó vállalatok elsőszámú vezetői novemberben  egy üzleti ebéd keretében nyilvánosan is aláírják “A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című vezetői ajánlást, mellyel vállalják, hogy törekszenek vállalatukat ezen elveknek megfelelően irányítani.

Új tagvállalatok:

BauTrans Kft.

Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

Hungrana Keményítő és Izocukorgyártó és Forgalmazó Kft.

Skanska Magyarország Ingatlan Kft.

A teljes taglista itt érhető el: https://bcsdh.hu/tagsag/tagok/

A Magyar Adományozói Fórum (MAF) 2013-ban is meghirdeti hagyományos MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázatát, amely a legkiemelkedőbb hazai vállalati támogatási programokat értékeli az innováció, a partnerség, valamint az elért eredmények és hatás szempontjai alapján.

2013. július 26-ig jelentkezhetnek újra a hazai vállalatok támogatási programjaikkal a MAF Társadalmi Befektetési Díj pályázatára. A MAF Társadalmi Befektetési Díj a hazai cégek társadalmi felelősségvállalását értékelő szakmai díjak között különleges szerepet tölt be, mivel az egyetlen olyan elismerés, amely a CSR tevékenységeken belül kifejezetten az egyes támogatói programokra fókuszál, így a már több éve aktív és nagy tapasztalatokkal rendelkező cégek mellett a társadalmi befektetések terén még újoncként megjelenő nagyvállalatok és KKV-k is sikerrel mérettethetik meg magukat.

„A 2006-ban alapított és 2011-ben a MAF IMPAKT munkacsoportjának segítségével megújított  MAF Társadalmi Befektetési Díj azokra a szakmailag megalapozott és a hosszú távú fenntarthatóságot is szolgáló stratégiai megoldásokra, példaértékű támogatói tevékenységekre szeretné felhívni a figyelmet, amelyek hatékonyan képesek ösztönözni az üzleti szektor még proaktívabb társadalmi szerepvállalását, a szektorok közötti eredményesebb összefogást és  a bizalom megteremtését, valamint a hazai támogatói kultúra fejlődését.”- mondta el Dr. Molnár Klára, a Magyar Adományozói Fórum igazgatója.

A MAF Társadalmi Befektetések Díj pályázata iránt érdeklődő szakemberek és a megmérettetésenindulni szándékozó vállalatok és partnereik a MAF honlapjáról letölthetik a korábbi években díjazott pályázatok esettanulmány gyűjteményeit.

A MAF Társadalmi Befektetések díj 2013 októberében az alábbi kategóriákban kerül kiosztásra:

MAF Leginnovatívabb Támogatói Program Kategória

MAF Legsikeresebb Partneri Együttműködések Kategória

MAF Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategória

MAF Az Év Legkiemelkedőbb Támogatói Programja Kategória

A Magyar Adományozói Fórum által felkért bíráló bizottság tagjai:

Erős Antónia – az RTL Híradó műsorvezetője, az Egy Csepp Figyelem Alapítvány alapítója

Füzesy Tamás – az Erőforrás Alapítvány/ United Way Magyarország ügyvezetője

Hargitai Lilla- a Médiaunió Alapítvány ügyvezető igazgatója

Nagy Bálint – az IBS marketing tanszékének vezetője

Svékus Márton – a Flow Csoport szervezetfejlesztő trénere, a Common Purpose Magyarország elnökségi tagja

A részletes pályázati kiírás és űrlap a MAF weboldalán érhetők el: http://www.donorsforum.hu/hu/maf-tarsadalmi-befektetesek-dij/2013/biralat-2013

A Transparency International Magyarország  üzleti reggelit szervez, amelyen szakmai workshop keretében bemutatásra kerülnek a compliance-t érintő új jogszabályi változások és nemzetközi trendek. 

 

Az üzleti reggelit Martin József Péter a Transparency International Magyarország újonnan kinevezett ügyvezető igazgatója nyitja meg.

 A szakmai workshop témái és az előadók:

1.)  Az új whistleblowing törvény tervezetről — Dr. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója

2.)  Az új pénzmosási törvény fontos rendelkezései –- Kovács Gábor, pénzügyi szolgáltatások compliance szakembere

3.)  A belső vizsgálatok új nemzetközi trendjei –- Ámon Gábor, az Association of  Certified Fraud Examiners egyesület tagja

4.)  Figyelemreméltó fejlemények a versenyjogi gyakorlatban – Nagy Zoltán, a Gazdasági Versenyhivatal korábbi elnöke, független tanácsadó

A workshop magyarul zajlik, tolmácsolás nélkül.

Időpont: 2013. június 18. (kedd) 8:30-10:30

Regisztráció 8:00-8:30 között.

Helyszín: Larus Étterem és Rendezvényközpont

1124 Budapest, Csörsz u. 18.

Részvételi díj: 12.500 Ft

Vállalati Támogatói Fórum Tagoknak a részvétel ingyenes.

BCSDH tagok 25% kedvezményben részesülnek.

Részvételi szándékát a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével kérjük jelezze a diana.sebestyen@transparency.hu e-mail címen legkésőbb 2013. június 15-ig.

A részvételi díjat is ugyaneddig az időpontig kérjük átutalni.

A részvételi díj ÁFA mentes.

Jelentkezési lap – CSF uzleti reggeli_2013.június 18.

Támogatók:

telenor

allianz

 

 

 

Mit jelent ma okosan gazdálkodni? Tartani a tervet, hozni a számokat, építeni a márkát,  fenntarthatóan működni,  innoválni, spórolni, és nyerni  ott, ahol más veszít?

Jöjjön el a kétnapos rendezvényre, ismerje meg az új játékszabályokat, gazdagodjon jó ötletekkel, játsszon kicsiben és nagyban is!


TÉMÁK:

 • Új év, új adók, új szabályozások – élelmiszer-jelölések, pénztárgép-rendelet, trafiktörvény,  NETA
 • Látlelet az FMCG-szektor teljesítményéről, változások, kilátások
 • Külföldi piacok – külpiaci lehetőségek
 • Együttműködések – összefogások az FMCG szektorban
 • Fenntarthatóság, mint elvárás és mint üzleti cél
 • Változó kiskereskedelem – üzletláncok „válságálló” stratégiái
 • Változó idők, új technológiák, „okos” megoldások –  technológia, fejlesztések az élelmiszeriparban és a kereskedelemben
 • Marketing, média és fogyasztói elvárások 2013-ban

RÉSZLETES PROGRAM:

JÚNIUS 5., SZERDA

9.00-9.30 Regisztráció

09.30 – 09.35 Megnyitó

LABIRINTUS

Aktuális helyzetkép – Látlelet az FMCG-szektor teljesítményéről, változások, kilátások

09.35 – 09.55 Lépjünk a következő mezőre, de hogyan, merre?
Dr. Raskó György agrárközgazdász

09.55 – 10.15 Növekedj  okosan!
Szalókyné Tóth Judit, Nielsen, ügyvezető igazgató

JÁTÉKSZABÁLYOK

Új év, új adók, új szabályozások

10.15 – 10.35   Minek nevezzelek, hogyan jelöljelek?
Jelölési szabályok változása, Magyar Termék jelölés szeptember 1-jétől, hungarikumok
Gyaraky Zoltán, VM, főosztályvezető

10.35 – 10.55  NETAlán egészségesebbek lettünk?
A népegészségügyi termékadó hatása a piacra: szakmai értékelés a tények tükrében
Sánta Sándor,  Édességgyártók Szövetsége, elnök

10.55 – 11.15 Szelektálj okosan!
Hulladék- és termékdíjtörvény hatása a gazdaságra
Hartay Mihály, környezetvédelmi tanácsadó

11.15 – 11.35 Pénztárgép átállítás: INDULJ!
Aktuális helyzetkép online kassza ügyben
Czenki  Péter, NAV, osztályvezető

11.35 – 11.50  Kávészünet
ÉPÍTŐKOCKA

11.50 – 12.30 Külföldi piacok – külpiaci lehetőségek
Gyakorlati tanácsok exportpiacra lépő cégeknek
A piac vizsgálatától a hatékony értékesítésig
Insomnia Market Consulting (iMEC) workshop
Végh Zsófia, Insomnia, üzletágvezető
Erdős Gergely, Insomina, ügyvezető

12.30 –  13.15 Együttműködések, összefogások az FMCG-ben
Univer-Lipóti Pékség-Gyermely: Egy hármas összefogás sikertörténeteŰ
Avramucz Attila, Univer Product Zrt., vállalati kapcsolatok, igazgató
dr. Tóth Zoltán, Lipóti Pékség 

Szamos-Aldi:
Új utak a private label termékeknél – egy sikeres kooperáció a prémium kategóriában
Kelényi Kolos, Szamos  Marcipán termelési  és  kereskedelmi igazgató

13.15 – 14.15 Ebédszünet
KI NEVET A VÉGÉN?

14.15 – 14.35 Fenntartható-e a fenntarthatóság?
Dr. Gyulai Iván, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért igazgatója, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tagja

14.35 – 15.15 Bemutatkoznak a II. FMCG Greennovációs Nagydíj nyertesei
COOP Szeged Zrt., Unilever Magyarország Kft.,  AGRO.bio Hungary Kft., Tesco – Globál Áruházak Zrt., LHG Kft., Bell and Partners Kft., CHEP Magyarország Kft., Tetra Pak Csomagolóanyag Gyártó Zrt.

15.15-15.30 Zöld megoldások és technológiák a csomagolóiparban
Szebellédi István, STI Petőfi Nyomda, környezetvédelmi vezető

15.30 – 16.00 Megéri-e a fenntarthatóságba fektetni?
Kerekasztal-beszélgetés a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért társszervezésében

Pogány Éda, Coca-Cola Magyarország 
Révész Zoltán, Tetra Pak
Gazsi Zoltán, Eisberg
Salgó István, BCSDH
German Dániel, TerraCycle

moderátor: Petrik Ida, BCSDH

16.00 – 16.15 Kávészünet
HONFOGLALÓ

Változó kiskereskedelem – üzletláncok „válságálló” stratégiái

16.15 – 16.35  A nagy dobás – megújulás, akvizíció, márkaépítés a Coop-nál
Csongovai Tamás, CO-OP Hungary Zrt., kereskedelmi igazgató helyettes

16.35 – 16.55 Hogyan lehet 1+1=3?  Auchan tervek, eredmények a Cora áruházak integrálása után
Bernard Guntz,  Auchan Magyarország Kft., beruházási és expanziós igazgató

Esti program

19.00 – 20.00 Gálavacsora

20.00 – 20.30 LEG-ek díjátadó

20.30 – 21.30 Dolák-Saly Róbert

21.30 – 04.00 Tánc hajnalig

Bor- és pálinkakóstoltatás

 

JÚNIUS 6., CSÜTÖRTÖK

X-BOX

Változó idők, új technológiák, „okos” megoldások –  technológia, fejlesztések az élelmiszeriparban és a kereskedelemben

09.30 – 10.00 A jövő a többcsatornás értékesítésé (tapasztalok a Tesco UK, illetve  a Tesco Magyarországnál)
Őry Gergely, Tesco e-commerce, üzletágvezető
Kurucz Péter, Brandbank Hungary, country manager

10.00 – 10.15 A Te márkád SafeBrand? –  A fogyasztói tájékoztatás és a marketing új dimenziója
Kétszeri  Dávid, GS1 Magyarország, üzletkapcsolati vezető

10.15 – 10.30 Az FMCG szektor előtt álló mobiltechnológiai mérföldkövek
Hurtik Imre, Infomatix, vezető tanácsadó

10.30 – 10.45 Az elektronikus dokumentumkezelés megtérülési lehetőségei
Báyer Szonja, DMS One Zrt., kereskedelmi képviselő

10.45 – 11.00 Kávészünet
ACTIVITY

Marketing, média és fogyasztói elvárások 2013-ban

11.00 – 11.20 Játék elméletben és gyakorlatban
Mérő László, matematikus, pszichológus

11.20 – 11.40 A kreatív start
Miért érdemes ötletekben, nem pedig eszközökben gondolkodni
Jedlicska Márton, az „Év reklámügynöksége”, a Kirowski Isobar kreatívigazgatója

11.40 – 12.00 Üzenet a jövőből – Az FMCG titkos ügynökei belenéztek a jövő fogyasztójának a fejébe
Dörnyei Otília, GfK, ügyfélkapcsolati igazgató
Szabó Károly, Kaméleon, Reklám ügyvezető igazgató

12.25- 13.30  Ebéd

RÉSZVÉTELI DÍJ:

Teljes árú részvételi díj: 119 000 Ft+áfa/fő
Early Bird jelentkezés május 17-ig: 99 000 Ft + áfa
Kedvezményes részvételi díj Élelmiszer előfizetőknek: 99 000 Ft+áfa/fő
Kedvezményes jelentkezés 3 főtől: 99 000 Ft + áfa % fő
Kedvezményes jelentkezés 5 főtől: 69 000 Ft + áfa / fő
BCSDH tagoknak: 69.000 Ft+áfa/fő

Kérjük, a jelentkezésnél az Egyéb kedvezmény opciót válassza ki, a jelentkezési lapra írja rá: BCSDH!

További infromáció, illetve jelentkezés: http://www.szakmanapja.hu/2013/index.php

 

Túl a szavakon – etikus üzleti magatartás a vállalat mindennapjaiban címmel szervezett üzleti reggelit a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért és a Transparency International Magyarország tagjainak és támogatóinak, a törökbálinti Telenor Házban. A rendezvényen több mint harminc cégvezető részvételével a közös elveken túl a gyakorlati megoldásokra helyezték a hangsúlyt. A GVH Versenykultúra Központja és a Telenor vezetőivel arra gyűjtöttek hasznos példákat, hogyan élheti meg egy szervezet a tisztességes elkötelezettséget nap mint nap, hogyan építheti be a kultúrájába, adhatja át érintettjeinek, akár még ügyfeleinek is a hitvallást, ami meghatározza. S ami a legfontosabb: milyen nélkülözhetetlen és tevékeny szerepet kell vállalnia a vezetőségnek ebben a folyamatban.

Egyre erősebben elfogadott a vállalati vezetők széles körében, hogy hosszabb távon egy cég tartós sikerének záloga a vállalat tisztességes működése. Ehhez nagymértékben hozzájárul, hogy a verseny tisztasága, a korrupciómentesség és általában az etikus működés iránt növekvő elvárás van nemcsak a tulajdonosok, hanem az egész társadalom részéről, különös tekintettel a növekvő nyilvánosságra és a szinte korlátlan információáramlásra. Erős a megfelelési kényszer, amit a vállalatvezetők nem hagyhatnak figyelmen kívül, miközben tudatosabbá is válnak, emelte ki Salgó István, az Üzleti Tanács elnöke, az ING Bank vezérigazgatója.

Tevanné dr. Südi Annamária, a GVH főtitkára és a Versenykultúra Központ vezetője beszámolt törekvéseikről, melyekkel a tiszta verseny és a jogszabályi környezetnek való megfelelés kultúráját kívánják terjeszteni a vállalatok, kiemelten a kis- és középvállalkozások körében. Mint elmondta, felméréseik szerint a KKV-k jelentős része nincs tisztában azzal, hogy mely gyakorlatok ütköznek a versenyjogba. Példaként említette, hogy a versenytársak közötti megállapodás a működés területi alapon történő felosztásáról sok vállalatvezető számára elfogadható, sőt bevett gyakorlat, holott súlyosan sérti a jogszabályokat és a versenyt. Ezért elengedhetetlen a vállalatvezetők, illetve a könyvelők, jogászok képzése, hiszen a vezetők sokszor az ő véleményük alapján döntenek.

 Telenor_Uzleti_reggeli_SalgoIstvan_TevanneSudiAnnamaria_AlexaNoemi_ChristopherLaska_130410

A kerekasztal beszélgetésen olyan megoldásokat kerestek a résztvevők, amelyekkel a vállalat kultúrájának és a munkatársak mindennapi döntéseinek fontos részévé lehet tenni az üzleti etikai szempontokat. Jelentős szerepe van ebben a képzéseknek, workshopoknak és elektronikus tananyagoknak, amelyek nem korlátozódhatnak a munkatársak körére, hanem a partnerekre és a teljes beszállítói láncra is hatást kell gyakorolniuk. Legfontosabb a vállalatvezetők és középvezetők feladata, akiknek nemcsak a folyamatok meghatározásával és ellenőrzésével, hanem saját, személyes példamutatásukkal is állandóan képviselniük kell a vállalati értékeket. A résztvevők utaltak a Transparency International és a Telenor közös kutatására, amely igazolta, hogy a jogszabályi megfelelési keretrendszer – például anonim bejelentési hotline, compliance manager, etikai kódex – önmagában nem hatékony, ha nem társul mellé vezetői elkötelezettség és példamutatás.

A Telenor Magyarország vezérigazgatója szerint meghatározó lépés volt a vállalat életében, amikor az üzleti élet tisztasága és a versenyképesség előmozdítása érdekében megszólították a magyarországi vállalatvezetőket, hogy kövessék a Telenor példáját. „A cégek szerepvállalása és összefogása nélkül nem valósítható meg a korrupció visszaszorítása, és egy versenyképesebb Magyarország építése. A cégek erőfeszítései valós változást képesek elérni. A tisztesség nyilvános vállalásával munkatársainkat is védjük, akik cserébe megbecsülik bejelentett, értékes munkahelyüket. Igen, van olyan vállalat, amelynél emiatt hátrányba kerülünk, de szerencsére több olyan cég is van, amely éppen az etikus szerepvállalásunk miatt becsül meg minket.” – mondta el Christopher Laska a rendezvényen.

„A jogi megfelelőség elsősorban a nagy cégeknél van fókuszban, de örömmel látjuk, hogy több vállalatnál már kiemelt szerephez jut, szinte egyedi értékesítési tényezőként szerepel, a vállalat ezáltal kívánja megkülönbözetni magát a magyar piacon. Hosszú távon gazdasági értékteremtővé válik a tisztességes vállalati magatartás, amely segíti az alkalmazottak, partnerek megtartását. Különösen válság idején igaz, hogy a racionális vállalatvezetők nem kockáztathatják, hogy versenyjogi eljárás induljon ellenük.” – mondta el Alexa Noémi, a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója a beszélgetésen.

A WBCSD által kidolgozott módszertan célja, hogy útmutatást nyújtson és támogassa a vegyipari vállalatok következetes számviteli és beszámolási tevékenységét az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának nyilvántartásához kapcsolódóan, beleértve a szervezet saját kibocsátását és az értéklánc kibocsátásait is.

Az útmutató épít a már meglévő legjobb gyakorlatokra, különösen a GHG Protocolra,  melyet a WBCSD és a World Research Institute (WRI) közösen fejlesztett ki.

Az útmutató elérhető és díjmentesen letölthető innen:

http://www.wbcsd.org/Pages/EDocument/EDocumentDetails.aspx?ID=15375&NoSearchContextKey=true

 

2013. első negyedévében 11 vállalat és vezetőik kapcsolódtak be az Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért hazai szervezetének munkájába.  A csatlakozó vállalatok elsőszámú vezetői mind aláírták „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című vezetői ajánlást, mellyel vállalták, hogy törekszenek vállalatukat ezen elveknek megfelelően irányítani.

 

Új tagvállalatok:

Alstom Hungária Zrt.

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

Eisberg Hungary Kft.

GDF Suez Energia Holding Hungary Zrt.

Goodwill Consulting Kft.

Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

KPMG Hungária Kft.

MAVIR Zrt.

Nestlé Hungária Kft.

Pannonia Ethanol Zrt.

Unilever Magyarország Kft.

A teljes taglista itt érhető el: https://bcsdh.hu/tagsag/tagok/

ujtagok

A KÖVET Egyesület 2013. április 18-án a Dürer Rendezvényházban nyitja meg az idei CSR Piac kiállítást, amelyen 39 vállalat mutatja be a társadalmi felelősségvállalásban elért eredményeit.

 

A CSR Piac 2009-ben és 2011-ben egyaránt a KÖVET egyik legsikeresebb, legnépszerűbb rendezvénye volt. Nem pusztán a jó CSR-gyakorlatok megismertetésére, a fenntarthatóság eszméjének népszerűsítére szolgált, hanem a kiállító vállalatok és civilszervezetek közötti kapcsolatok ápolásának, elmélyítésének is a fóruma volt.

Az idei év újdonsága, hogy a CSR Piac keretében adják át az Európai Bizottság által létrehozott, s ebben az évben először meghirdetett, Európai CSR Díjat, amelyre innovatív és nagyhatású, vállalatok és nem üzleti szervezetek együttműködésében megvalósult projektekkel, azaz közös értékteremtéssel lehetett pályázni.  Az Európai CSR Díjat kisvállalati és nagyvállalati kategóriákban elnyerő cégek június 25-én Brüsszelben, az EU Bizottság magas rangú képviselőitől vehetnek át elismerést.

A korábbi CSR-piacokhoz hasonlóan az április 18-i rendezvényen bemutatandó megoldásokat a KÖVET által felkért, öttagú zsűri választotta ki a pályázók jó gyakorlatai közül. Az esettanulmányok a CSR Piac 2013 kiállítási katalógusban összegyűjtve, nyomtatott formában is megjelennek, valamint a www.csrpiac.hu honlapon is olvashatók lesznek.

A zsűri több kategóriában is nyertest hirdet majd: 2013 Legkiválóbb CSR Megoldása Díj, 2013 Valóban Felelős Vállalata Díj, Kisvállalati különdíj, Környezettudatos Vállalatirányítás Különdíj.

A kiállításra látogatók bekapcsolódhatnak az EU CSR Díj shortlistre került pályázóinak nyílt zsűrizésébe, valamint a hazai és nemzetközi szakértők részvételével zajló civil-vállalati együttműködés témájú kerekasztal-beszélgetésbe.

Az eseményt kísérőprogramok is színesítik, lesz például civil–vállalati rapid randi, bioétel-kóstoló, masszázs.

A CSR Piac kiállításra április 12-ig lehet regisztrálni itt.

A CSR Piac programja letölthető itt.

 

További információ:

Hézer Judit, rendezvényszervező

Tel: 06/1/473-2290, hezer@kovet.hu, www.kovet.hu

 

A BCSDH a CSR Piac együttműködő partnere.