A MOL-csoport 2017-ben ismét bekerült a Dow Jones Fenntarthatósági Indexet (DJSWI) alkotó vállalatok közé. Vállalati fenntarthatósági teljesítménye alapján a MOL-csoport ezzel az integrált olaj- és gázipari vállalatok felső 15 százalékához tartozik, továbbra is az egyetlen indexben megjelenő kelet-közép-európai vállalat.

Az értékelést a fenntarthatósági beruházások és befektetések elemzésére szakosodott cég, a RobecoSAM végezte el. A RobecoSAM a 79 legnagyobb nyilvánosan jegyzett kutatási-termelési és integrált olaj- és gázipari tevékenységet végző vállalatot kereste meg. Fenntarthatósági teljesítménye alapján a MOL-csoport bekerült a világ legjobbjait tömörítő felső 15 százalékba. Az elmúlt hét évben a vállalat harmadik alkalommal jelenik meg a legfenntarthatóbban működő olaj- és gázipari vállalatok között, de ez az első alkalom, hogy ezt sikerült két egymást követő évben megőrizni.

Kizárólag olyan vállalat lehet a DJSWI tagja, mely különböző fenntarthatósági mutatók mentén az ágazati versenytársakhoz képest a legjobb teljesítményt nyújtja. Ezek között megtaláljuk a környezeti-, társadalmi teljesítménymutatókat és a gazdasági fenntarthatósági mutatókat is. „Rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy sikerült egy olyan robosztus fenntarthatósági rendszert kialakítani, mellyel már két egymást követő évben szerepelhetünk az ágazat felső 15 százalékában. Ezek a szilárd alapok teszik lehetővé, hogy kihívásokkal terhes időkben is hűek maradjunk fenntartható fejlődéssel kapcsolatos vállalásainkhoz.” – mondta Molnár József, MOL-csoport vezérigazgató.

Két évvel a Párizsi Klímaegyezmény után az ENSZ idén Bonn-ban rendezte meg az éves éghajlatvédelmi csúcstalálkozóját, a COP23-at. Az eseménynek különös felhangot adott Trump kijelentése, miszerint az USA kivonul a megállapodásból. Az egyik fő kérdés az idei tárgyalásokon ennek megfelelően az volt, vajon a világ milyen irányt tud mutatni Amerika nélkül, hogyan tudjuk a globális felmelegedést legfeljebb két fok alatt tartani.

Az ENSZ-ben kezd teret nyerni, hogy a magánszektorral is ki kell építeni a kapcsolatokat, hiszen az üzleti világ fogja a kibocsátás csökkentések jelentős részét leszállítani. Az UNFCCC (United Nation Framework Convention on Climate Change), az ENSZ klímás szárnya tehát egyre nyitottabb az együttműködésre az üzelti világgal. Eddig összesen kevesebb mint egy tucat partneri viszonyt létesített, azonban idén az etanol ipar is bekerült ezek közé. A Pannonia Etanol kezdeményezésére felállt a Climate Ethanol Alliance, amely egy formálódó szövetség a Pannonia Ethanol Zrt-t tulajdonló Ethanol Europe és az amerikai Marquis Energy között. A szövetséghez csatlakozott az amerikai etanol iparági szövetség (Growth Energy), és a közép-kelet-európai partnerek is, mint a nagyrészt szlovák Envien Group és a bulgár Almagest is. A fő cél a Párizsi klímacélok teljesítéséhez való hozzájárulás előmozdítása, és a közlekedés dekarbonizációja megújuló energiák által. Azt gondoljuk, hogy ebben a hazánkban is megtermelt bioetanolnak jelentős szerepe van, hiszen jelentősen, 70%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását a benzinhez képest, és ez a mutató folyamatosan javul.

A COP23 2017. november 6-17-e között került megrendezésre több ezer résztvevővel. A Climate Ethanol Alliance keretében egy konferenciát is rendeztünk, többek között az International Energy Agency (IEA) közreműködésével, amely rávilágított arra, hogy a bioetanolnak fontos szerepe van a meglevő és a következő évtizedben piacra kerülő gépjárműpark által előidézett emisszió kibocsátásának csökkentésében. Az UNFCCC-val való partnerségünk jó példája lehet a politika és az üzleti élet együttműködésének.

További információ:

http://ethanolalliance.com/news/

epure.org/media/1610/2016-industry-statistics.pdf

https://www.iea.org/newsroom/news/2017/november/cop23-an-important-step-towards-paris-agreement-implementation.html

 

Beköszöntött a tél. Amiről nekünk a szánkózás, hógolyózás öröme jut eszünkbe, az az utcán élők számára a mindennapos küzdelem kezdetét jelenti a túlélésért.
Az idén is több ezer ingyen elvihető takaró várja a MagNet Bank fiókjaiban, hogy egy jó szó kíséretében átadják valakinek, aki számára ez életmentő lehet. Az AdjMeleget! Program már ötödik éve segít hozzá bárkit, aki ehhez kedvet érez, hogy segíthessen.

 

A társadalmi felelősségvállalás valamennyi vállalati és állami szereplő közös ügye és feladata

Sok vállalkozás érzi magáénak, de továbbra is az elszigetelt programok uralják a CSR tevékenységet a vállalatirányítást meghatározó rendszerszerű működés helyett

Összefogásban kutatták a hazai társadalmi felelősségvállalás jellemzőit azzal a céllal, hogy megtudják, miként vélekednek a hazai gazdaság érintettjei a témával kapcsolatban. A Magyar Public Relations Szövetség szervezésében a kutatást az Inspira Kft munkatársai végezték, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Richter Gedeon Nyrt., és a Magyar Suzuki Zrt. támogatásával. A kutatás kiindulási pontja a CSR és az SDG fogalmának és ismeretének vizsgálata volt. A résztvevők egyértelmű véleménye, hogy a társadalmi felelősségvállalás a teljes gazdaság ügye, ezért egyre több vállalat az érintettek kiválasztásánál is figyelembe veszi ezeket a szempontokat. Fókuszban az oktatás és közvetlen területei, de a megkérdezettek nagyobb állami szerepvállalást, az ösztönzők közvetlenebb alkalmazását várják, adó- és járulék csökkentés vagy pozitív diszkrimináció formájában.

 

Közös előkészítést és egyeztetést követően valósult meg az a CSR (Társadalmi Felelősségvállalás) tanulmány, amelynek legfontosabb tanulságait a szervezők az NGM munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkárával, Dr. Simon Attila Istvánnal együtt mutattak ma be a sajtó munkatársainak.

 

Lakatos Zsófia, a Magyar PR Szövetség Elnöke bevezetőjében kiemelte, hogy alapvető céljuk az érintettek véleményének és megítélésének megismerése volt. „Több hipotézissel fogalmaztuk meg a kutatás céljait és kaptuk meg azokra a válaszokat, melyből néhányra megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk a jövőben. Örülnénk, ha valóban ösztönöznék a döntéshozók a gazdaság szereplőinek felelősségvállalását olyan konkrét intézkedésekkel is, mint a pozitív diszkrimináció lehetősége, vagy az adó-és járulék csökkentés.”

 

A tanulmány lebonyolításának módszertanát és legfőbb következtetéseit Géczi Tamás, az Inspira Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be. A CSR-hoz szorosan kapcsolódó, sokszor annak gyakorlati alapját képező Fenntartható Fejlesztési Célokat (SDG – Sustainable Development Goals) a hazai vállalatok és állami intézmények kevesebb, mint felében ismerik, de a nagyobb és multinacionális cégek többsége előtt ismertek. Az SDG-hez köthető aktivitások kevés vállalatnál, intézménynél jelennek meg integráns programként, de egyes elemei erősen felfedezhetőek több vállalati programban. A kutatás egyik fontos megállapítása a megkérdezettek véleménye alapján, hogy a Társadalmi Felelősségvállalás valamennyi vállalati és állami szereplő közös ügye és feladata. Egyre több vállalat törekszik arra, hogy a beszállítók kiválasztásánál előnyben részesítsék a felelős munkáltatói, szállítói magatartást, ugyanakkor a vonatkozó kritériumok ellen hat, hogy ezek működési programjai a beszállítói oldalon költségnövekedéssel jár, ami a beszállítói árakban is jelentkezik, ez pedig a szolgáltatást vagy terméket megvásárló vállalat és beszállító számára is egyértelmű hátrányt jelenthet a tendereztetés folyamatában. A külső CSR programok tekintetében egyértelműen az oktatás és közvetlen hozzátartozó témák kezelése kap kiemelt figyelmet. Végül a megkérdezettek többsége szívesen látna nagyobb állami szerepvállalást az ösztönzők és pozitív diszkrimináció kidolgozása területén.

 

A Kormány eddig végzett, CSR-ral kapcsolatos munkája, a gazdaságfejlesztés, a környezetvédelem, illetve a munkaügyek és esélyegyenlőség területén hozott intézkedései, valamint a horizontális prioritásokon keresztül megfogalmazott célcsoportjai pontosan illeszkednek a kutatás eredményeihez. Mindazokat a csoportokat tartja a Kormány fontosnak, és azokat a célokat elérendőnek, amelyeket a kutatás eredményei is megfogalmaznak.

 

Az állam a jövőben is szeretné a vállalatok ilyen irányú tevékenységét előmozdítani. Partnerségre törekszik azon vállalatokkal, amelyek már eddig is sokat tettek ezekért a célokért, de segítséget kíván nyújtani azon főleg kis- és közepes méretű vállalatoknak is, amelyek jelenleg még nem tartják üzleti stratégiájuk kiemelkedően fontos elemének a CSR-t.

 

Ismert a Kormány számára is, hogy a nagyvállalatok erősebb pozícióban vannak a CSR megvalósítása szempontjából, hiszen korábban a CSR szinte csak a nagyvállalatok ügye volt, de ma már az Európai Unió törekvése is az, hogy a KKV-k CSR tevékenységét jelentős mértékben növekedjen. Pozitív eredmény, hogy a jövőbeni tevékenység meghatározásakor minden megkérdezett a CSR tevékenységének a megtartását vagy bővítését tervezi.

 

A Kormány számára kiemelkedően fontos, hogy széles körben megismerje a vállalatok CSR-ral kapcsolatos elgondolásait, és az állami szerepvállalással kapcsolatos elvárásait.

 

A kutatásban megjelenő belső CSR tevékenységek szinte teljes egészében lefedik az első kormányzati CSR Cselekvési Terv prioritásait és intézkedéseit. Különösen pozitív, hogy a privát szféra ugyanolyan fontosnak tartja pl. a hátrányos helyzetű csoportok vagy a megváltozott munkaképességű emberek támogatását, mint az állami szféra.

 

De ugyanígy egyetértés van az állam és a privát szféra között a rugalmas munkaidő és távmunka támogatásában, a kismamák foglalkoztatásában, a kisgyermekes- és nagycsaládok támogatásában, vagy a megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának támogatásában.

A külső CSR tekintetében a Kormány is kiemelkedően fontosnak tartja pl. az oktatásban való aktív részvételt, a helyi vállalkozások fellendítését, a gyermekekről gondoskodó, illetve kórházi alapítványok támogatását.

 

A Richter Gedeon, mint a magyar gyógyszergyártás meghatározó szereplője számára mindig is különösen fontos volt a társadalmi környezet, amelyben működik” – mutatott rá Beke Zsuzsa, a vállalat PR és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője. „A Richter támogatási politikája az egészségügy és az oktatás területére terjed ki, így az életminőség fejlesztését hirdető küldetésének megfelelően több egészségügyi, tudományos és oktatási kezdeményezést támogat és szervez. Jelentős anyagi támogatást nyújt egészségügyi intézményeknek, valamint meghatározó szerepet vállal a lakosság egészségének megőrzésében is” – tette hozzá Beke Zsuzsa.

 

A Richter e kutatásban elsősorban olyan információkat kívánt megszerezni, amelyek birtokában a beszállítói körének kiválasztásánál a CSR szempontokat a jelenlegi gyakorlatnál hatékonyabban tudja érvényesíteni. A Richter fenntarthatósági tevékenységének részét képezi az is, hogy nemcsak saját magára tartja érvényesnek a Fenntartható Fejlesztési Célok elérését, hanem lehetőség szerint azon alvállalkozókkal igyekszik együttműködni, amelyeknek szintén fontos a társadalmi és környezeti fenntarthatóság kérdése.

 

A kutatás révén képet alkothatott arról is, hogy a különböző érintetti körök milyen elvárásokat támasztanak a fenntarthatósággal kapcsolatban, valamint saját vállalati gyakorlata milyen viszonyban van egyéb gazdasági szereplők elvárásával és tevékenységével.

 

Jelen kutatással a Richternek többek között lehetősége nyílt a hazai beszállítók Felelősségvállalási és Fenntarthatósági magatartásának megismerésére, amelyet a jövőben figyelembe vehet kiválasztásuk során.

 

„A Magyar Suzuki Zrt-nél a CSR az üzleti tevékenységbe ágyazottan működik” – mondta Ruska Viktória a vállalat kommunikációs vezetője. “Japán anyavállalatunk a Suzuki Motor Corporation a felelősségvállalást alapvetőn a helyi közösségek programjaival együttműködve végzi, de a legfontosabb, hogy ezek a folyamatok a Creating Shared Value (CSV), tehát a Közös Értékteremtés jegyében, magában az üzletmenetben is zajlanak. Filozófiánk – mely alapvetően a japán hagyományokon nyugszik – is ezt tükrözi: visszaadjuk a környezetünknek, amit kapunk tőle.  Éppen ezért a Magyar Suzuki elkötelezett támogatója a helyi közösségeknek, lokális ügyeknek, melyek felkarolásával cégünk üzletmenetét is javítjuk. Rengeteg globális kihívással kell szembenéznünk, azonban fontos, hogy a vállalatok a helyi, régiójukra jellemző problémák kezelését tűzzék ki célul, hiszen így segíthetnek a legtöbbet a közösségnek és maguknak egyaránt. Amikor a kutatás támogatása mellett döntöttünk, az a cél vezérelt bennünket, hogy ezt a szemléletmódot erősítsük a piaci és állami szervezetek körében.”

 

A sajtóközlemény a kutatást szervező és támogató szervezetek, vállalatok közös kiadványa, további információ az alábbi elérhetőségeken:

 

Magyar PR Szövetség – Bertalan Erika, titkár, titkarsag@mprsz.hu, telefon: +36309678356

Háttéranyag melléklet: – Kutatás háttér információk és grafikonok közlésre

 

                                

A megtakarítási kultúra fejlesztése fontos kulcsa egy fenntartható társadalomnak. A MagNet Bank Apránként Programjával ügyfelei beállíthatják, hogy bankkártyás költéseiket a Bank 10, 100 vagy 1000 forintra kerekítse, a visszajárót pedig automatikusan félreteszi számukra minden vásárláskor. A digitálisan gyűjtött aprópénz naponta kamatozik, a kitűzött cél elérését pedig kamatprémiummal díjazza a MagNet.

 

Negyven darab táblagépet ajándékozott a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán ápolt gyermekek számára a Provident Pénzügyi Zrt. az Őrzők Alapítvány közreműködésével. A tabletek révén a klinikán kezelt daganatos, leukémiás gyermekek könnyebben tartják a kapcsolatot szüleikkel, családtagjaikkal, ami hozzájárulhat mielőbbi gyógyulásukhoz.

A tabletek amellett, hogy megkönnyítik a családtagokkal, barátokkal való kommunikációt, játékra, szórakozásra is alkalmasak és segítenek a gyermekeknek ellátni az iskolai feladatokat is. Az eszközöket a pénzügyi vállalat képviseletében Dudás Krisztina, a Provident Pénzügyi Zrt. marketing igazgatója adta át Dr. Garami Miklósnak, a Gyermekklinika igazgatóhelyettesének.

 

„A Tűzoltó utcai Gyermekklinika kis betegeit már több alkalommal támogattuk. Kollégáim szívükön viselik a jó ügyeket – az elmúlt évek során több mint 70.000 önkéntes munkaórával segítettünk egészségügyi, oktatási és szociális intézményeknek. Ez a mostani felajánlás is egy dolgozónk ötlete alapján valósult meg. Tudjuk, és átérezzük, hogy egy beteg gyermek számára mennyire fontos a család, a szülő jelenléte és gondoskodó szeretete, ugyanakkor ez nem minden pillanatban lehetséges a kórházi ellátás során. A gyermekeknek szánt ajándékunk ennek áthidalásában szeretne segítséget nyújtani.” – mondta el Dudás Krisztina, a Provident Pénzügyi Zrt. marketing igazgatója.

 

Az Őrzők Alapítvány közel 30 éve támogatja a Tűzoltó utcai II. számú Gyermekklinikát. Céljuk javítani a daganatos és leukémiás gyermekek gyógyítási körülményeit, hogy a kórház az elérhető legmodernebb kezelési és diagnosztikai eljárásokat alkalmazhassa, illetve magas színvonalon képezhesse tovább a szakszemélyzetet. Az alapítvány emellett vidéki családok számára több korszerű, gyermekbarát módon felújított lakást tart fenn, hogy a szülők közel maradhassanak gyermekeikhez, elősegítve a rehabilitációt.

 

 „„Egyik kiemelt célunk azt elérni, hogy az 1-1,5 évig tartó intenzív onkológiai gyógykezelés ne szakítsa szét a családokat, ne válassza el az óvodai, iskolai barátokat a kórházi kezelés idejére. Ebben segítenek a klinikán dolgozó pedagógusok, játszóházi foglalkoztatók, valamint a most átadott 40 db táblagép”” – tette hozzá Dr. Garami Miklós, az gyermekklinika helyettes igazgatója.

 

A Provident társadalmi felelősségvállalás programja évtizedes hagyományokra tekint vissza. Magyarországon. A „Provident Őrangyalok”, azaz a pénzintézet elkötelezett önkéntesei anyagiakkal és munkával egyaránt rendszeresen támogatnak jó ügyeket. A vállalat kiemelt figyelmet fordít a segítségre szoruló gyerekekre és családokra. Az elmúlt években a vállalat több mint 100 civil szervezettel dolgozott együtt, köztük a Máltai Szeretetszolgálattal, az Ökumenikus Segélyszervezettel, a Bátor Táborral, illetve a Baptista Segélyszervezettel.

A középiskolás diákok részére meghirdetett tudományos program a debreceni Agóra Tudományos Élményközpontban kerül megszervezésre

A BASF Chemgeneration program 2018 januárjában indul és egész évben elérhető

Az Agóra a jelentkezéseket a chemgeneration.com vagy az agoradebrecen.hu weboldalon keresztül várja

A BASF a mai tájékoztatón bejelentette, hogy az Agóra Tudományos Élményközponttal együttműködésben elindítja a BASF Chemgeneration elnevezésű, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tudományos programját.

 

A tudományos program célja, hogy kísérleteken keresztül ráirányítsa a diákok figyelmét a kémia fontosságára, arra a tudományágra, amely szerepet játszik az emberiség fenntartható jövőjének megteremtésében. A program egy 11 közép- és dél-európai országot magában foglaló nagyobb projekt része. A BASF az Európa-szerte legrangosabb tudományos és oktatási intézmények hálózatával együttműködve szervezi a programot, beleértve az Agóra Tudományos Élményközpontot.

“A BASF Chemgeneration Tudományos Programot azért hoztuk létre, hogy a középiskolás diákokat megismertessük az egyén természettel való kapcsolatának jelentőségével, az egész emberiség jövője érdekében. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a lineáris gazdasági szemléletről áttérjünk a körkörös gazdasági koncepcióra, és megmutassuk, hogy a dolgaink használat utáni eldobása nem éppen a legjobb megoldás a víz, az erdő, a levegő és az elfogyasztott élelmiszereink szempontjából. A változásoknak még a mai fiatalok életében meg kell kezdődniük, éppen ezért indítottuk ezt a középiskolás diákokat célzó projektet, amely megtanít bennünket a felhasznált források és termékek ismételt felhasználásának módjaira.” –

nyilatkozta Dr. Thomas Narbeshuber, a BASF kelet-európai vezetője, a BASF Hungária Kft. ügyvezetője a tudományos program kapcsán.

 

Szabó István, az EMMI Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztályának főosztályvezetője a sajtótájékoztatón kiemelte: “A Chemgeneration programnak több oktatáspolitikai vetülete is van, többek között, hogy növekedjen a fiatalok körében a matematikai, természettudományos, műszaki és informatikai (MTMI) terület iránti érdeklődés. Fontos, hogy a saját világában eligazodó, azt összetettségében értő, s egyben kritikusan szemlélő, felelősen gondolkodó felnőtteket neveljünk. Emellett a tudományt érdekessé téve – a szórakoztatva tanulással – a fiatalok tudás iránti igényét is kielégíti, aminek következtében az oktatás hatékonysága megnőhet.

A program inspirálóan hat a vállalatok és az oktatási intézmények együttműködésére, iskolai oktatást kiegészítő, nemformális és informális képzési lehetőségeket biztosít a természettudomány, jelesül a kémia eredményeinek felhasználásával, a fenntartható fejlődésben leginkább érintett fiatalok, így a középiskolások bevonásával.”

 

„Debrecen célja az, hogy gazdasága erősödjön, s vezető szerepet töltsön be régiójában. E cél elérésének egyik eszköze a város oktatási infrastruktúrájának minőségi fejlesztése. Napjaink fiataljai egyre inkább azt igénylik, hogy az ismereteket élményszerűen tudják elsajátítani. Ennek kiváló helyszíne az Agóra Tudományos Élményközpont. Az itteni programok nem csupán a játékos ismeretszerzés élményét kínálják a fiataloknak, hanem megmutathatják számukra annak a lehetőségét, hogy műszaki vagy a természettudományokhoz kapcsolódó életutat is választhatnak. Szerencsére mindebben segítségünkre vannak az olyan gazdasági szereplők, mint a BASF Hungária Kft. A gazdaság és az oktatás együttműködése pedig arra lehet garancia, hogy a jövőben egyre több magasan képzett, kreatív szakember dolgozzon az élet számos területén” – mondta dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere.

 

„Nagyon örülünk, hogy tovább erősödik a BASF Hungária Kft. és az Agóra Tudományos Élményközpont eddig is kiemelkedő együttműködése, és reméljük, hogy a BASF Chemgenerationnek is legalább olyan sikere lesz, mint a már második éve az Agórában működő, kisiskolásoknak szóló Kölyöklabor programnak. Fontos számunkra, hogy az új programmal nemcsak az elérhető kísérleti foglalkozások köre bővül, de egyre szélesebb körben tudjuk a diákokat is megszólítani, és közösen a természettudományos pályák felé irányítani.” – hangsúlyozta Somogyi Béla, az Agóra Tudományos Élményközpont vezetője.

 

A BASF Chemgeneration Tudományos Program interaktív kémiai workshopok sorozatából áll, amelyek keretében a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy kísérleteket hajtsanak végre és megoldják a mai társadalom néhány problémáját. A diákok a helyszínen részt vesznek a papírújrahasznosítás folyamatában, olyan rendszereket hoznak létre, amelyek ténylegesen szűrik a szennyezett vizet, fém elektrolízist végeznek és bebizonyítják, hogy vannak olyan műanyagtípusok, amelyek mindössze néhány héten belül lebomlanak. A teljes workshop 90 percig tart, mely során a diákok valódi kémiai kísérleteket végeznek egy szakember segítségével.

 

A BASF Chemgeneration Tudományos Programra vonatkozó jelentkezést kizárólag tanárok vagy iskolák adhatják be, a www.chemgeneration.com vagy a www.agoradebrecen.hu weboldalon keresztül. A programon diákonként 800 Ft-os kedvezményes belépőjeggyel lehet részt venni.

 

További információk:

www.agoradebrecen.hu

www.chemgeneration.com

***

 

Háttérinformációk

 

A BASF Chemgeneration Tudományos Programról

A BASF Chemgeneration egy interaktív tudományos program, amelyet arra terveztek, hogy népszerűsítse a természettudományokat a középiskolás (14-18 éves) diákok körében azáltal, hogy megismerteti őket a kémia szórakoztató oldalával, valamint segíti őket annak megértésében, hogy a természettudományok miként járulhatnak hozzá a fenntartható fejlődéshez. A Chemgeneration 2011-ben internetes oktatási portálként indult, hogy aztán egy sokkal átfogóbb, tudományos programmá váljon.

A programnak köszönhetően a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek interaktív kísérletekben, valamint megtudhassák, miként képes a tudomány a mindennapi problémák megoldására, és milyen szerepet tölt be bolygónk megmentésében. A középiskolások képesek lesznek átlátni, hogyan működik a kémia az osztálytermen kívül, ami ösztönözni fogja a tudomány világával kapcsolatos kreativitásukat és ezidáig rejtett tehetségük kibontakoztatását.

A Chemgeneration program minden diáknak szól, nem kizárólag a kémiában vagy más természettudományos tantárgyakban jeleskedőknek vagy az azok iránt kifejezetten érdeklődőknek. A programban valamennyi középiskola részt vehet, függetlenül attól, hogy általános oktatást biztosítanak vagy a természettudományok képzésre összpontosítanak.

A Chemgeneration Tudományos Programot a BASF, a világ vezető vegyipari vállalata hozta létre Közép-Európa néhány legrangosabb egyetemével és tudományos intézményével együttműködve.

Düsseldorf – A Henkel együttműködésre lépett a Plastic Bank társadalmi vállalkozással, amelynek célja az óceán műanyagszennyezésének megállítása és lehetőségek nyújtása a szegénységben élők számára. Haitiben új műanyaggyűjtő központok épülnek, ahol a közösségeknek lehetőségük lesz arra, hogy pénzt keressenek vagy szolgáltatásokat vegyenek igénybe a műanyag hulladékok helyi környezetből történő eltávolításával – mielőtt azok bekerülnének a folyóvizekbe és az óceánokba. A Henkel az első globális, gyorsan fejlődő, fogyasztási cikkeket gyártó nagyvállalat, amely partnerségre lép a Plastic Bankkal, törekedve arra, hogy a jövőben az összegyűjtött műanyaghulladékot saját csomagolóanyagaihoz használja.

A Plastic Bankot David Katz alapította 2013 márciusában, azzal a céllal, hogy egymilliárd embert gyűjtsön össze a hulladék hasznosítására, miközben javítja a hulladékgazdálkodási infrastruktúrával nem rendelkező országokban élő emberek életét. A Plastic Bankkal való partnerkapcsolat révén a Henkel a fenntarthatóság területén kiépített és hosszú évekre visszanyúló hagyománya mellé egy újabb előrelépést tett. A 141 éves vállalat célja, hogy 2030-ig környezeti lábnyomának vonatkozásában az általa létrehozott értéket megtriplázza. A független fenntarthatósági besorolások és rangsorok tekintetében gyakran elismerik ágazatának fenntarthatósági vezetőjeként.

„Meggyőződésünk, hogy a fenntarthatóságra való összpontosításunk ma fontosabb, mint valaha. Nagyon izgatottak vagyunk, hogy a Plastic Bankkal együttműködve Haiti szigeténél megakadályozzuk a műanyaghulladék bejutását az óceánba, és javítsuk a szegénységben élő emberek életét. Az együttműködésbe vezető márkákat vontunk be, amivel azt szeretnénk elérni, hogy tovább növeljük a műanyaghulladékkal kapcsolatos fogyasztói tudatosságot, és felhívjuk a figyelmet a környezeti fenntarthatóság és a társadalmi fejlődés iránti elkötelezettségünk erejére” – mondta Kathrin Menges, a Henkel humán erőforrás részlegének ügyvezető alelnöke és a Henkel fenntarthatósági tanácsának elnöke.

 

A lehetőségek lépcsőfokai

„A Plastic Bankkal létrehozott partnerségi kapcsolat során a Henkel kiemelkedő szépségmárkája a Schwarzkopf, és a Laundry & Home Care üzletág vezető márkái vesznek részt. A partnerség kezdetben Haitire összpontosít, ahol a hulladékgazdálkodási infrastruktúra hiánya miatt a sziget jelentős pozitív hatású potenciállal rendelkezik. A szigeten élő helyi közösségek pénzt, árucikkeket és szolgáltatásokat kapnak a műanyaghulladék gyűjtéséért. A begyűjtött műanyaghulladékot szelektálják, feldolgozzák, majd az újrahasznosítási értékláncokba integrálják Social Plastic®-ként: mely olyan anyag, amit a Plastic Bank ellenőriz és jelzéssel lát el arról, hogy a hulladékot begyűjtő emberek a piaci árat meghaladó fizetséget kaptak a műanyaghulladékért. „Nagy örömünkre szolgál a Henkellel és vezető márkáival való partnerségi kapcsolatunk bejelentése. A fenntarthatóság globális vezetőivel való együttműködés lehetővé teszi számunkra, hogy még több embert érjünk el a megoldásunkkal és még nagyobb hatást gyakoroljunk a környezetünkre. Együtt meg tudjuk akadályozni az óceán műanyagok általi szennyezését, a hulladék pénzeszközzé alakításával pedig a szegénységben élő emberek számára egyben a lehetőségek lépcsőfokait is felépítjük” – nyilatkozta David Katz, a Plastic Bank alapítója és vezérigazgatója.

 

Fenntarthatóság a vezető márkák révén

Az új partnerségi kapcsolat a Henkel fenntartható csomagolással és újrahasznosítással kapcsolatos meglévő tevékenységeire épül. 2016-ban a Henkel újrahasznosított műanyagot használt világszerte mintegy 1,3 milliárd mosószer, tisztítószer és szépségápolási termékei csomagolása során. Ez a Henkel fenntartható csomagolás iránti elkötelezettségének erejét is jelzi, mely három fő alapelvet követ: kevesebb csomagolás és hulladék, jobb csomagolás, a körkörös gazdaság lehetővé tétele. „A Plastic Bank egyedülálló megoldást nyújt az óceánban felgyülemlő műanyag problémájára, mivel a hulladékot annak keletkezésekor kezeli. A márkáinkkal épített partnerkapcsolat kiterjeszti meglévő kezdeményezéseinket még inkább hangsúlyozva, hogy a társadalmi haladás támogatására összpontosítunk” – nyilatkozta Thomas Müller-Kirschbaum, a Henkel Laundry & Home Care üzletágának globális kutatási és fejlesztési vezetője.

 

A Henkel Plastic Bank számára nyújtott támogatása újabb előrelépést jelent a vállalat környezeti fen

 

ntarthatósággal és a társadalmi fejlődéssel kapcsolatos folyamatos elkötelezettsége tekintetében. Példaként említendő, hogy az új partnerség kiegészíti a Schwarzkopf szépségmárka “Million Chances” kezdeményezését, amely fiatal lányokat és nőket segít pozitívabb személyes jövő megteremtéséhez szerte a világon. Az elmúlt évben a Schwarzkopf világszerte több ezer lány és nő számára nyújtott szakképzést és oktatási lehetőségeket Horvátországtól kezdve Szlovénián át egészen Kínáig, Indiáig, Kolumbiáig, Dél-Afrikáig. „A Schwarzkopf és a Plastic Bank két fő célt határozott meg: a környezet védelme és az emberek életminőségének javítása. Együtt képesek vagyunk a szegénységben élő közösségek sz

 

ámára megteremteni a jobb életminőséget, úgy, hogy lehetővé tesszük a megbízható jövedelemhez való hozzájutást” – tette hozzá Marie-Ève Schröder, a Henkel Beauty Care üzletágának nemzetközi marketing igazgatója

 

 

További információ a Henkel fenntartató csomagolás témájáról:

https://www.henkel.com/sustainability/what-we-do/smart-packaging

 

 

 

2017. június 15-én, amikor az új vállalatot bejegyezték a stockholmi Nasdaq tőzsdén, az SCA Hygiene neve hivatalosan Essity lett.

Az SCA Hygiene Products Kft. neve ezentúl Essity Hungary Kft.

2017. december 1-től a vállalat  hivatalosan is az új név, az „Essity Hungary Kft” alatt működik, és ennek megfelelően módosítani fogják a marketing- és kommunikációs anyagaikat, valamint termékeik csomagolását.

Fontos tudnivalók:
1. Minden számlán az Essity Hungary Kft. név fog szerepelni feladóként, és az összeget az Essity Hungary Kft részére kell kifizetni.

2. Adószám, cégjegyzékszám, valamint banki folyószámla adatai változatlanok maradnak.

3. Új jogi szerződéseket vagy megállapodásokat az Essity Hungary Kft. fog kötni. Az összes meglévő SCA-szerződés továbbra is érvényben marad.

4. A változás nem érinti a nyitott megrendeléseket, számlákat vagy más üzleti kapcsolatokat.

A vállalat hangsúlyozza, hogy továbbra is folytatódik a megszokott üzletmenet, márkáik megmaradnak, ahogyan értékesítési munkatársaik,
ügyfélszolgálatuk és a helyi támogatás is. Valamennyi termékük az eddig is használt cikkszámmal, környezetbarát védjeggyel és a megszokott minőségben vásárolható meg.
Essity néven legfőbb céljuk az egészséges életmód támogatása higiéniai és egészségügyi megoldásaik révén, és szeretnék továbbra is hozzáadott értéket nyújtani most és a jövőben egyaránt.

Bővebb információk az Essityről a www.essity.com oldalon találhatók.

 

Miközben a hazai munkanélküliségi ráta a harmadik legkedvezőbb az Európai Unióban, az ifjúsági munkanélküliség még mindig a kétszerese ennek. Ma a vállalatok jórésze munkaerőhiánnyal küszködik, miközben sok fiatal nem talál munkát. A szakértők az alapképzés erősítésében és újfajta, a kommunikációs kompetenciákra nagyobb hangsúlyt helyező tréningek elindításában látják a lehetőséget a fiatalok foglalkoztatásának javítására. A Coca-Cola HBC Magyarország idén ősszel ingyenes tanfolyamot indít #énjövőm elnevezéssel, ahol többek között önismeretre, állásinterjú helyzetek és a visszajelzések kezelésére tanítják a fiatalokat.

 

A legfrissebb munkaerőpiaci adatok szerint Magyarországon 5 százalék körüli a munkanélküliség, aminél csak Csehország és Németország rendelkezik alacsonyabb értékkel az Európai Unión belül. Ugyan nagy ütemben csökken, ám az ifjúsági munkanélküliség még mindig bő 10 százalékos Magyarországon, vagyis a kétszerese a teljes népeségen belül mért rátának. Kormányzati szakemberek, kutatók és nagyvállalat egyetértett abban, hogy a fiatalok elhelyezkedését ösztönző gazdaságpolitikai intézkedések mellett, a képzés erősítésére, kormányzati és nagyvállalati összefogásra van szükség ahhoz, hogy több fiatal találjon munkát.

Tóth Valentin, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. vállalati kapcsolatok és kommunikációs igazgatója az üdítőital gyártó #énjövőm elnevezésű képzési programját mutatta be, amely kommunikációs kompetenciák fejlesztésére koncentrál. A vállalati vezető a tréning sajátosságait azzal magyarázta, hogy a Coca-Cola HBC Magyarország által megrendelt kutatás szerint részben épp ezek, vagyis az önismeret, az önbizalom és a kommunikációs képesség hiánya az oka annak, hogy a fiatalok nem tudnak elhelyezkedni. „2020-ig összesen 8000 fiatalt vonunk be a képzéseinkbe. Nagy örömünkre szolgál, hogy együttműködő partnerként megnyertünk szakmai és civil szervezeteket, toborzási programunkban pedig részt vesz a Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci osztálya, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és területi kirendeltségei, egyetemek és ifjúsági szervezetek is.” – mondta Tóth Valentin.

A konferencián felszólalt Cseresnyés Péter, munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár, aki egyetértett azzal, hogy újabb, kompetenciafejlesztő, akár részismereteket is oktató tréningekre van szükség annak érdekében, hogy a munkaadók igényei és a munkakeresők elvárásai találkozzanak. A szakpolitikus hangsúlyozta, az elmúlt évek kormányzati, munkaerőpiacot érintő intézkedéseinek eredményeként 2012 óta a fiatalok munkanélkülisége a harmadára esett vissza Magyarországon. Elmondta, hogy a tartósan munkanélküli fiatalok foglalkoztatásáért a vállalatoknak nyújtott járulékfizetési kedvezmény százmilliárd forintos nagyságrendű.

 

2011 óta folyamatosan javul a magyar fiatalok aktivitása és foglalkoztatottsága. Ennek ellenére, a fiatalok aktivitási rátája mindössze 32 százalék körül volt 2016-ban, szemben a 45,8 százalékos nemzetközi átlaggal. A tartós munkanélküliség veszélyének leginkább kitett fiatalok azok, aki mind a képzésből, mind a munkából kiestek. A Coca-Cola HBC Magyarország új képzési programja elsősorban őket szólítja meg.

 

2018 decemberében, elsősorban vidéki munkanélküli fiatalok oktatásában jártas civil szervezeteknek hirdetett pályázatot a Coca-Cola HBC Magyarország az #énjövőm programhoz kapcsolódóan. Erről itt olvashat.