Családbarát Munkahely elismerést nyert a MAVIR Zrt. az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán, nagyvállalat kategóriában. A kiírás célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító programok támogatása volt, amelyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. Társaságunk „Ismerd meg szüleid munkahelyét!” című anyagával pályázott. Célja olyan szünidős elfoglaltság biztosítása a kollégák gyermekeinek, amelynek keretében játékos formában ismerhetik meg a magyar rendszerirányító tevékenységét.

Az idei iskolakezdésnél a családok fele tankönyvekre legfeljebb 5000 forintot fordít, mindez komoly csökkenés, és elsősorban az ingyenes tankönyveknek köszönhető. A legmagasabb kiadást a megkérdezettek szerint 2016 őszén az iskolaszerek és iskolai öltözet megvásárlása jelentette. A beiskolázás mellett az év folyamán is jelentős anyagi kiadásaik vannak: minden második szülő éves szinten több mint 50 000 forintot költ gyermeke iskolán kívüli képzésére. A középiskolás diákok szülei szeretnék, hogy gyermekük tovább tanuljon egy felsőoktatási intézményben, átlagosan 10-ből 7 megkérdezett támogatná mindezt, de a szülők fele egyelőre nem tudja, miből fogja fedezni a költségeket – derült ki a Provident Pénzügyi Zrt. több mint 1000 – elsősorban általános- és középiskolás gyermekkel rendelkező – ügyfele körében végzett kutatásból.

 A szeptemberi időszak az iskoláskorú gyermekeket nevelő családok számára komoly anyagi kiadásokkal jár. A Provident ügyfelei körében végzett kutatásból kiderül: idén a szülők 52%-a több mint 50 000 forintot költ gyermekei beiskolázásra, 19%-uk 40-50 000, 13%-uk pedig 30-40 000 forint közötti összeget fizet ki a tanévkezdéskor. A válaszadók csupán 7%-a mondta azt, hogy kevesebb mint 20 000 forintból meg tudja oldani a beiskolázást.

A Provident felméréséből kiderül, hogy a szülők a tanév elején legtöbbet a gyermekeik iskolai öltözetére, illetve egyéb iskolai felszerelésekre költenek. Minden második válaszadó több mint 20 000 forintot költ a gyerekek ruháztatására, de olyan iskolai eszközök, mint például az iskolatáska, íróeszközök vagy füzetek vásárlására is a legtöbben szintén 20 000 forint feletti összeget szánnak. A felmérésben résztvevők arányait tekintve legkevesebbet a tankönyvekre költenek, a válaszadók 49%-a maximum 5000 forintot fordít tankönyvvásárlásra, ami egyértelműan köszönhető a diákok egy jelentős részének biztosított ingyenes tankönyveknek.

Tekintettel arra, hogy a tanévkezdés jelentős anyagi kiadásokkal jár a szülők számára, előfordul, hogy nem áll rendelkezésre a szükséges összeg a családi költségvetésben. A Provident felmérésben résztvevők 41%-a válaszolta azt erre a kérdésre, hogy már előre felkészülnek a beiskolázással kapcsolatos többletkiadásokra, s félretesznek erre egy külön összeget, minden ötödik szülő pedig csak a legszükségesebb eszközöket és felszereléseket vásárolja meg. Vannak olyan családok, ahol külső anyagi forrás igénybevételével oldják meg a költségek fedezését, a megkérdezettek 16%-a egy családtagtól kap segítséget, 18%-uk pedig kölcsönt vesz fel ilyenkor.

Nem csak a szeptemberi időszakban, de az év folyamán is számos kiadással kell számolniuk az iskoláskorú gyermekeket nevelő szülőknek. Arra a kérdésre, hogy milyen nagyobb iskolával kapcsolatos kiadásaik vannak a tanév során, a legnagyobb arányban az osztálypénzt, az osztálykirándulást, illetve az étkezést jelölték meg a válaszadók. A tanév folyamán további jelentős anyagi kiadással jár még a tanulmányi szakkörök, sportfoglalkozások, kulturális programok, illetve iskolai és szabadidős táborok költségeinek fedezése. Jelentős különbségek vannak a különórákra, nyelvtanfolyamokra, sportfoglalkozásokra fordított összegek tekintetében is a magyar családoknál. Míg a megkérdezett szülök 40%-a nem költ ilyen típusú foglalkozásokra, addig a válaszadók 26%-a több mint 50 000 forintot fordít éves szinten gyermekei iskolán kívüli képzésére.

A végzős diákokat nevelő szülők előrelátóak a ballagás és a szalagavató költségeit illetően, 60%-uk előre félreteszi a szükséges összeget, 13%-uk kölcsönből fedezi a felmerülő kiadásokat, 8% pedig csak a legszükségesebbeket fizeti ki ilyenkor.

A középiskolás diákok szüleinek 71%-a tervezi, hogy gyermekük tovább tanul valamilyen felsőoktatási intézményben, ugyanakkor a megkérdezettek közel fele egyelőre nem tudja, milyen forrásból fogja finanszírozni ezt. A válaszadók 11%-a úgy gondolja, jelenleg is elegendő anyagi forrással rendelkezik, 22%-uk pedig folyamatosan spórolt az elmúlt időszakban, hogy fedezni tudja a tovább tanulással járó költségeket. Vannak olyan szülők, akik külső segítséget vesznek majd igénybe: 3%-uk családtagtól kér kölcsön, 5%-uk hitelt vesz fel.

A Grundfos 2016-ban csatlakozott a KÉPES programhoz, melynek idei célja a helyi vállalatok és az önkormányzat együttműködésében a székesfehérvári 7. számú bölcsőde udvarának teljes felújítása volt. A közel fél éven át tartó munkálatok augusztus 12-én egy önkéntes nappal zárultak, mely program keretében a kapcsolódott vállalatok munkatársai takarítási és festési munkákat végeztek, tovább szépítve az épületet, annak érdekében, hogy az intézmény munkatársai a nyitásra tiszta, megújult körülmények között fogadhassák a gyerekeket. A programban a Grundfos önkéntesei is aktív szerepet vállaltak.

A helyi vállalatok és a székesfehérvári önkormányzat példaértékű összefogásával 4 évvel ezelőtt indított KÉPES – Közösségi Értékteremtő Program Együtt Székesfehérvárért! elnevezésű program 2016-os célkitűzésével megszületett Székesfehérvár első bölcsődei programja. A város ezen intézményeiben több olyan felújítási munka is esedékessé vált, melyek mindezidáig nem kerülhettek kivitelezésre, ezért a program résztvevői ezek megvalósítását, valamint a bölcsődei környezet komfortosabbá és élhetőbbé tételét tűzték ki célul.

Idén elsőként a 7-es számú, Szeder utcai bölcsőde újulhatott meg. A 8 csoportban 108 kisgyermeket nevelő intézményben többek között megvalósult az udvarok akadálymentesítése, a sok helyen üveggel szennyezett talaj teljes cseréje és újra füvesítése, az udvari játékok cseréje, valamint a teraszárnyékoló rendszerek felújítása és az elavult nyílászárók cseréje. A felújítás érintette a kiszáradt, beteg növények, fatuskók és balesetveszélyes aknák, betonelemek eltávolítását, illetve szárazságtűrő, egészséges növények telepítését is. Emellett új motorozó pályák kerültek kialakításra és a meleg időre való tekintettel megújultak az udvari párakapuk is. A munkálatokat az előző évekhez hasonlóan a Városgondnokság szakemberei végezték a nyári szünet alatt.

Grundfos

A kezdeményezésben részt vevő vállalatok összesen több mint 14 millió forinttal támogatták a bölcsőde felújítását. Székesfehérvár önkormányzata ezt az összeget megduplázta és a Városgondnokság által elvégzett kivitelezés munkadíját is finanszírozta, így mindent összevetve az intézményben végül egy 40.000.000 forintos beruházás valósulhatott meg.

Az anyagi támogatás mellett a program kiemelt eleme volt továbbá a szemléletformálás és az önkéntesség kultúrájának továbbfejlesztése, így a szokásokhoz híven az idei évben is megszervezésre került egy önkéntes nap az érintett bölcsődében. Augusztus 12-én a vállalatoktól érkező önkéntesek – így többek között a Grundfos önkéntesei is – lefestették a bölcsődét körbevevő kerítést, megtisztították az ablakokat, segítettek a függönyök felrakásában és összegyűjtötték a bölcsőde környezetében levő szemetet, hogy a 3 nappal később nyitó intézmény szép és tiszta környezettel várhassa a kisgyermekeket.

Az Igazgyöngyök ajándékát az Allianzosok biztosították

Idén a CSR programunk keretében (halmozottan) hátrányos helyzetben élő gyerekeknek is igyekeztünk segíteni, akik tehetségesek és ügyesek, azonban lehetőségek híján tehetségüket nehezen, vagy nehezebben bontakoztatják ki. Az Igazgyöngy Alapítvánnyal összefogva megszerveztünk egy kutyaterápiás látogatást és egy tanévvégi ajándékozást.

Az alapítvány közhasznú civil szervezetként komplex fejlesztő munkát végez, melyben a művészeti nevelés és az esélyteremtés kiemelt szerepet játszik. A keleti határszélen, a berettyóújfalui kistérségben működik 1999 óta. Fő tevékenységük a tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekekre.

10

Terápiás kutya látogatása az Igazgyöngyöknél

Egyik munkatársunk és Nugát nevű segítőkutyája 2016 tavaszán önkéntes munkára jelentkeztek, az Igazgyöngy Alapítvány pedig nyitott volt egy kutyaterápiás foglalkozásra. A program célja az ember és a kutya kapcsolatának megismertetése volt, bemutatva, hogy a kutya mennyire sokoldalú segítőtársa tud lenni az embereknek. A kutyán keresztül játszva sok mindent meg lehet tanítani a gyermekeknek. A gyerekek annyira belejöttek a játékba, hogy nemcsak az alap kulcsszavakat tanulták meg, hanem akadálypályán is átvezethették Nugátot, illetve egy bizalomépítő játékban is részt vettek.

Az Igazgyöngy ösztöndíjasok meglepetése

Az alapítvánnyal közösen az 51 legtehetségesebb, legjobb iskolai érdemjegyekkel rendelkező diákot, az „igazgyöngy ösztöndíjasokat” megleptük a segítségetekkel a tanév végén.

A gyerekek megajándékozására csapatokat toboroztunk a kollégák körében: egy-egy diák ajándékainak a beszerzését kollégáinkra bíztuk, amely nekik is hatalmas örömet okozott. Annak érdekében, hogy az egyenlőség legalább részben megvalósulhasson, minden diáknak mp3 lejátszót vásároltunk és mellé egyéb apróságokat. A lejátszóra a tanárok zenéket, hangoskönyveket, egyéb hanganyagokat töltenek fel, hogy így szórakozva, tanulva tölthessék el a nyarat.

„Nagyon szép esemény volt nálunk. Az Allianz biztosítóval ebben a tanévben kerültünk kapcsolatba. Először meglátogattak minket, megismerték, mit csinálunk, majd megindult a tervezgetés, hogyan tudnák segíteni a társadalmi szerepvállalás keretében a munkánkat.

Pár hete született meg a gondolat, hogy szeretnék megajándékozni az Igazgyöngy ösztöndíjas gyerekeit. Mi átküldtük a gyerekek nevét, fotóját, települését, mind az 51 gyerekét, ők pedig, szerte az országban, Győrtől Debrecenig elkezdtek összefogni, pénzt gyűjteni, csomagokat készíteni az igazgyöngyöknek. Abban megállapodtunk, hogy mindegyikben lesz egy mp3-as, vagy 4-es lejátszó. És ezen kívül még mindenki tett bele, amit gondolt, amiről azt remélte, örülni fog neki kis támogatottja. Sok kedves meglepetés került a csomagokba. A csomagokon kis üzenetek, és sugárzott belőlük a biztatás, a szeretet. Fontos megerősítést kaptak ma, a tanulás fontosságának üzenetével. Büszkék voltak magukra, megilletődöttek és nagyon boldogok.

Köszönjük szépen az Allianz minden dolgozójának, aki a szervezők mellé állt és egyben mellénk, az ügy mellé is. A gyerekek ugyanis mind halmozottan hátrányos helyzetűek. Úgyhogy ennek szimbolikusan is nagy jelentősége van, és minket is megerősít.” Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője az együttműködésről

A tavalyi év nagy sikerére tekintettel a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. a 2016 őszén is tanulmányi versenyt hirdet a műszaki szakképzésben tanulók számára. Célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára vonzóvá tegye az elektrotechnikát a választható szakmák körében – ezáltal is elősegítve a szakember-utánpótlást a Társaság számára. A versenyről hamarosan bővebben is olvashatnak a MAVIR honlapján és közösség oldalán.

Idén 66 termék és szolgáltatás érdemelte ki a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát, közöttük van a Legrand Zrt. VALENA ALLURE süllyesztett kivitelű villamos szerelvénycsaládja is. A magyar és angol nyelvű Díszoklevelet és a trófeát a Legrand Zrt. nevében Károlyi László vezérigazgató és Zsibók Zsolt fejlesztési igazgató vette át a Parlament Felsőházi Termében tartott ünnepi eseményen. 

A Legrand Zrt. 2015-ben mutatta be a villamos szerelvények piacán az új Valena termékcsalád első tagját a Valena Life-t és 2016-ban a Valena Allure-t. A 2016. szeptember 6-i díjátadó ünnepség után kijelenthetjük, hogy már mindkét Valena családtag kiérdemelte a Magyar Termék Nagydíj kitüntető címet, hiszen a Valena Life 2015-ben már sikerrel pályázott erre az elismerésre.

A Legrand Zrt. a Magyar Termék Nagydíjon túl elnyerte a TERC Kft. különdíját az Összevont Építőipari Költségvetés-készítő Programrendszer GOLD változatát. A TERC az építőiparhoz kapcsolódó pályázók közül választott ki a Legrandot, erről díszoklevél tanúskodik.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület is a Legrand Zrt.-t választotta különdíjasának, melyen belül az Elektrotechnika című szaklapban egy címoldali megjelenésre és egy belső cikkes bemutatkozásra ad díjmentes lehetőséget.

_MG_7139

A 19. alkalommal meghirdetett pályázaton a kulturális események, az innovatív szemlélet, a kreatív megoldások és a minőség volt a fókuszban. A legrangosabb hazai minősítő rendszerben a díjazott termékek vagy szolgáltatások mindig magas hozzáadott értékkel rendelkeznek kereskedelmi és társadalmi szempontból egyaránt. Nem szakma specifikus elismerés, ezért a gazdaság egész területéről lehet pályázatot benyújtani és megmérettetni a független szakértői testület által.

A Kiírók Tanácsa egyetértett abban, hogy 2016-ban is megvalósult a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszer célja; elismerést nyert a kimagasló áruk és szolgáltatások magas minőségi színvonala. A rendszer továbbra is hozzá kíván járulni a pályázaton minősítést szerzett termékek gyártóinak piaci munkájához és export-tevékenységük fejlesztéséhez, valamint segítséget nyújt a fogyasztók minőségtudatos választásához. Kiemelten támogatja a magas hozzáadott értékű, tudásalapú termékek megjelenését, szellemitulajdon-intenzív iparágakban tevékenykedő vállalkozások érvényesülését.

Védjegyek odaítélése méltán bizonyítja viselőjük számára a pozitív megkülönböztetést, szimbolizálja a magyar gazdaság talpra állását, továbbá népszerűsíti Magyarország legfontosabb kincsét, a szürkeállomány teljesítményét.

További tájékoztatás a Magyar Termék Nagydíj Pályázati Rendszerről: http://www.termeknagydij.hu/

Családbarát Munkahely elismerést nyert a MAVIR Zrt. az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán, nagyvállalat kategóriában. A kiírás célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító programok támogatása volt, amelyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. Társaságunk „Ismerd meg szüleid munkahelyét!” című anyagával pályázott. Célja olyan szünidős elfoglaltság biztosítása a kollégák gyermekeinek, amelynek keretében játékos formában ismerhetik meg a magyar rendszerirányító tevékenységét.

A Deloitte Magyarország idén is meghirdeti a több mint egy évtizedes múltra visszatekintő Zöld Béka Díjat.

A Deloitte Közép-európai Fenntarthatósági Jelentés Díja egy olyan elismerés, amelyet a legjobb fenntarthatósági jelentést készítő regionális nagyvállalatok nyerhetnek el.

A tavalyi évtől kezdődően a Zöld Béka Díj országos és regionális szinten is kiosztásra kerül. Az országos szinten díjazott jelentések automatikusan részt vesznek a közép-európai szintű megmérettetésen is.

A vállalatok két szinten is versenyezhetnek a díjért:

Országos Zöld Béka Díj: Az országos szintű összevetésben részt vevő cégek a nem pénzügyi jelentéseiken keresztül mutathatják be fenntarthatósági gyakorlatukat. Az értékelést és a díjak odaítélését egy országos zsűri fogja végezni.

A legjobb jelentéseket elkészítő cégek egyrészt az országos Zöld Béka Díjért szállnak versenybe, másrészt különféle kategóriákban is díjazzuk a résztvevőket.

Regionális Zöld Béka Díj: A pályázó cégeknek regionális összevetésben is alkalmuk lesz bemutatni fenntarthatósági gyakorlatukat.

Amennyiben részt kíván venni az idei Zöld Béka programban, kérjük, töltse ki a jelentkezési lapot és juttassa el részünkre szeptember 16-ig.

Az eredményhirdetésre 2016. decemberében kerül sor.

A díjjal kapcsolatos további részletekért látogasson el a Zöld Béka Díj honlapjára, vagy forduljon Jenei Gabriellához: gajenei@deloitteCE.com, telefon: +36 1 20 484 6844.

A 2015/16-os European Business Awards döntőjébe 32 országból 132 vállalat jutott be. A rangos díj “Környezetvédelem és fenntarthatóság” kategóriájának top tizes élmezőnyébe a magyar Biofilter Környezetvédelmi Zrt. is bekerült.

 Az RSM Global által szponzorált European Business Awards fennállásának 10 éve alatt az egyik legnagyobb presztízsű, az üzleti teljesítményt és az innovációs képességet honoráló díjjá nőtte ki magát. A verseny 11 kategóriájába idén összesen 32 ezer nevezés érkezett, közülük választotta ki a zsűri a döntőbe jutó 132-t.

A megmérettetés 16 hónapon át tartott. A nevezések alapján 2015 szeptemberére 678 nemzeti győztest választottak ki. Ők elkészítették videó prezentációikat és a közönségszavazásban is részt vettek. Utóbbin hazánkban a Mozaik Kiadó győzedelmeskedett.

A 2016. június 17-én, Milánóban lezajlott díjátadón végül két magyar vállakozást díjaztak, a Szállás.hu-t sikeres növekedési stratégiája elismeréseképp, a Biofilter Zrt. pedig a környezetvédelem és a fenntarthatóság terén elért eredményei, elköteleződése miatt került a legjobb 10 közé, és nyerte el a zsűri döntése értelmében a Ruban d’Honneur díjat.

23_mg_3112__large-1024x683

A zsűri tagjai között számos elismert üzleti és gazdaságpolitikai szakember volt, többek között Karel De Gucht, az Európai Unió korábbi kereskedelmi biztosa, Christine Lagarde, az IMF vezérigazgatója és Jose Aznar, Spanyolország korábbi miniszterelnöke.

Forrás: recity.hu

Európában elsőként egy magyarországi vállalat, a MasterGood-csoport baktalórántházi broilertelepe nyerte el a McDonald’s csirkehús-beszállítói között a fenntarthatósági szempontok alapján legkiválóbb termelőknek adott Mintagazdaság minősítést. Az értékelést tartalmazó esettanulmány kiemeli, hogy a MasterGood nem csak a hazai baromfiágazatban, de világviszonylatban is példaértékűnek számító, a legkorszerűbb technológiát alkalmazó beruházása során a gazdaságosság mellett prioritásként kezelte az etikai, az állategészségügyi és állatjóléti, valamint a környezetvédelmi szempontokat.

27363724033_0a28d0ec6a_m

A McDonald’s Mintagazdaság, nemzetközi elnevezése szerint Flagship Farm programot a McDonald’s azért hozta létre, hogy a legjobb fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok kiemelésével, bemutatásával és megosztásával a fenntartható gyakorlatok alkalmazását ösztönözze az ellátási hálózatán belül, és azon túl. A program egy bárki számára elérhető weboldalon (www.flagshipfarm.eu), részletes, a szakmai közönségnek szóló esettanulmányokon keresztül mutatja be azokat a kiemelkedő fenntarthatósági gyakorlatokat, amelyeket a McDonald’s számára élelmiszer alapanyagot termelő vállalatok alkalmaznak. A McDonald’s Mintagazdaság esettanulmányokban maguk a gazdák beszélnek saját rendszereikről, ők mutatják be, hogyan valósítható meg, és milyen előnyökkel jár ez a gyakorlat. A vállalat célja, hogy a gazdálkodóknak irányt mutasson, és segítséget nyújtson a mezőgazdasági termelés fenntarthatóságának fejlesztésében.

27364283424_c351514af6_m

A McDonald’s európai csirkehús beszállítói közül a MasterGood baktalórántházi brojler telepe világszínvonalú állategészségügyi, állatjóléti és környezetvédelmi gyakorlataival és teljeskörű integrált termelési rendszerével érdemelte ki a megtisztelő McDonald’s Mintagazdaság címet. Az erről szóló oklevelet Horváth Ágnes, a magyar McDonald’s ügyvezető igazgatója – Dr. Bognár Lajos, a Földművelésügyi Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkárának jelenlétében – ma adta át Bárány Péternek, a MasterGood csoporthoz tartozó Baromfi-COOP ügyvezető igazgatójának. „Büszkeséggel tölt el, hogy broiler területen az egyik legnagyobb hazai beszállítónk, a MasterGood baktalórántházi telephelye lett az első európai McDonald’s Mintagazdaság. A helyi innováción, a kiemelkedő üzleti eredményeken és az éttermeink, illetve a franchise partnereink nemzetközi reputációján túl az ilyen beszállítói sikertörténeteknek van a legnagyobb szerepük abban, hogy a hazai McDonald’s-rendszer stabil és megbecsült helyet vívott ki magának Európában.” – mondta az eseményen Horváth Ágnes, a McDonald’s Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

27977414375_644811c483_m

Az átadáson jelen voltak a MasterGood által szállított alapanyagot feldolgozó, és a Mintagazdaság minősítés megszerzéséhez szakmai támogatást nyújtó OSI Food Solutions cégcsoport képviselői. A bábolnai vállalat a kezdetektől beszállító partnere a hazai McDonald’s-nak, és a magyar piac mellett ma már számos más európai McDonald’s hálózatot is a bábolnai üzem lát el csirkés termékekkel.

27944013276_f075c67f4b_m

A baktalórántházi fejlesztés célja egy olyan modern és innovatív gazdaság felépítése volt, ahol a fenntarthatósági elvárások a biodiverzitás, az energiafelhasználás, a hulladékgazdálkodás, az állategészségügy, állatjólét, valamint a szociális- és emberi erőforrás-felhasználás mutatóiban egyaránt érvényre jutnak. A 2015-ös Jóléti Kulcsmutatók (Key Welfare Indicator) kiváló értékekkel bírnak, és egyértelműen igazolják a gazdálkodásra, a technológiára és az innovációra irányuló erőfeszítések pozitív hatását. Mindezek alapvető elemei a csirkék egészségéről és jólétéről való gondoskodásnak, kezelésének és növelésének, egyúttal megalapozzák és javítják a farm gazdasági teljesítményét is.

27944012826_798da170bb_m

A McDonald’s Mintagazdaságában a baromfiállomány szigorú higiéniai, állategészségügyi szabályrendszerek és felügyelet mellett növekszik. A telephelyeken olyan higiéniai, állatjóléti és az állatok komfortérzetét biztosító beruházásokat hajtottak végre, melyek nemcsak európai, de világviszonylatban is piacvezető megoldások. A csirkéket környezetvédelmi szempontból ellenőrzött épületekben tartják, és a környezetet gazdagító eszközökkel is ellátják. Az ólak oldalán végighúzódó ablakoknak köszönhetően az épületekben kiváló a természetes megvilágítás. A csirkék további környezetet gazdagító eszközöket is kapnak, ilyenek többek között a fém dobogók, pódiumok, fa ülőrudak, pelletált szalmazsákok, és az etetősorokról lelógatott kenderzsinórok. Ezek a környezetet gazdagító eszközök fontos szerepet játszanak abban, hogy aktivitásra ösztönözzék a csirkéket és elősegítsék, hogy az állatok kifejezésre juttassák és megéljék a természetes viselkedésformáikat.

27363733213_a3af4514e1_m

“Jó példa ez a mintafarm arra, hogy a magyar termelők képesek világszínvonalú, minőségi élelmiszert és élelmiszer alapanyagot előállítani hazánkban. Az ilyen magas hozzáadott értékű termék előállítás a magyar élelmiszer feldolgozás fejlesztési stratégia kiemelt célja, azért messzemenőkig támogatja a magyar kormány is” mondta Dr. Bognár Lajos, Élelmiszerlánc-felügyeletért felelős helyettes államtitkár és Országos Főállatorvos.

A 10 ólból álló létesítmény jelenleg a hazai McDonald’s-piac ellátásához járul hozzá. A MasterGood csoport tervei szerint a közeljövőben további öt hasonló telepet építenek fel, egyenként több mint egymilliárd forintos beruházással. „Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy elnyertük a McDonald’s Mintagazdaság minősítést. Az OSI segítségével az egész csapatunk nagyon keményen dolgozott azért, hogy felépítsük ezt a telepet Baktalórántházán, különösen pedig azért, hogy elérjük ezt a rangot. Ezzel a projekttel bizonyítani akartuk, hogy képesek vagyunk eleget tenni a vevőink és az iparág elvárásainak olyan kérdésekben, mint a biobiztonság, az állatjólét és állategészségügy anélkül, hogy engednénk a környezetbarát termelésre vagy a hatékony gazdálkodásra vonatkozó elvárásainkból. Nem állunk meg itt, a közeljövőben további, hasonlóan magas színvonalú létesítményeket építünk fel.” – nyilatkozta Bárány Péter, Baromfi-Coop Kft. ügyvezető igazgatója.

Papp Zoltán, a McDonald’s Magyarország ellátási hálózatért felelős szenior osztályvezetője a minősítés kapcsán elmondta: „A McDonald’s hazai beszállító partnerei 2011-2014 között összesen 68 milliárd forint értékben exportáltak Európa 21 országának McDonald’s éttermeibe. Ez 28 milliárddal haladja meg az ez idő alatt a hazai étteremlánc által külföldről vásárolt áruk értékét. Tevékenységük gazdasági súlyát jelzi, hogy 2014-ben a McDonald’s beszállítói a teljes magyar élelmiszerexport több mint 1,3 százalékát adták. A Master Good- és az OSI cégcsoport kiváló példa arra, hogy olyan beszállítókkal működünk együtt, akik elkötelezettek cégünk általános, felelős és etikus üzleti tevékenységet rögzítő alapelve iránt.”