Legújabb tagunk a 1927-ben MAVART néven alapított VOLÁNBUSZ Zrt. A társaság 2020. évi árbevétele közel 84 milliárd forint volt 18066 foglalkoztatott mellett, elsőszámú vezetője Pafféri Zoltán. A VOLÁNBUSZ Zrt. több mint 90 éves múlttal rendelkező személyszállító autóbusz-társaság; országos szinten több mint 6200 járművel biztosítja szolgáltatásait, a munkavállalók számát tekintve Magyarország harmadik legnagyobb állami társaságként.

Környezeti felelősségvállalás alapja a fenntartható technológiaváltás. A társaság álláspontja szerint a minőségi közösségi közlekedés jövője a fenntartható, környezetkímélő technológiák alkalmazása és ezzel együtt magas színvonalú szolgáltatás nyújtása, ami valós alternatívát jelent a fosszilis energiahordozókkal működtetett egyéni közlekedési módokkal szemben. Szakmai, minőségirányítási, illetve munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági központú képzésekkel fejleszti társasági kultúráját a VOLÁNBUSZ Zrt. A fenntartható fejlődés jegyében folyamatosan a legmodernebb, környezetkímélő, valamint zéró emissziós autóbuszok beszerzésére törekszik. A társaság 2050-re évente 113 ezer tonnával igyekszik csökkenteni a CO2 kibocsátását. A VOLÁNBUSZ Zrt. munkahelyi közösségekben is fontosnak tartja a zöldterületek fejlesztésének népszerűsítését, ezért 2020 végén belső pályázatot hirdetett autóbusz-állomásainak virágosítására. A pályázat keretében harmincnál is több autóbusz-állomáson végeztek zöldítést. Telephelyein nem csak biztosítja, de ösztönzi is a szelektív hulladékgyűjtést. A VOLÁNBUSZ meghatározó szerepet tölt be a hazai közösségi közlekedésben, biztosítva az ország autóbusz-közlekedési alapellátását. A társaság alapvető célként tűzte ki, hogy egy szakmailag jól felkészült, az utazási és megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő közlekedési vállalatként funkcionáljon, amely képes új piacok felé nyitni.

Tagságuk alapvető célja a hasonlóan gondolkodó partnerekkel, szakmai szervezetekkel való együttműködés.

2022-25-re új ESG cselekvési tervet fogadott el az Amundi, Európa legnagyobb felelős alapkezelője, több mint 800 milliárd eurós ESG (Environment, Social, Governance) megközelítéssel kezelt vagyonnal. Ez az eredmény jórészt a most záruló 2018-21-es hasonló cselekvési terv eredménye, aminél most még ambiciózusabb célokat tűzött maga elé a társaság.

Az új terv alapján a vállalat 2025-ig kötelezettség-vállalásainak további erősítésére törekszik, nemcsak az ügyfeleknek kínált befektetési termékekkel kapcsolatban, hanem a kezelt vagyonba tartozó vállalatokkal történő kapcsolattartás terén is. Emellett a társaság ESG célkitűzései beépülnek a vezető tisztségviselők javadalmazásába, mindemellett klímastratégiáját prezentálni fogja saját részvényeseinek. A terv a Crédit Agricole csoport Societal Projectjének is része, amely három prioritás köré épül. Ezek a klíma, a társadalmi kohézió, valamint az agrár és élelmiszeripari átmenet.

2010-es megalakulása óta az Amundi a felelős befektetést tette egyik alappillérévé. 2018-ban egy hároméves cselekvési tervet határozott meg, amelynek célja egy 100 százalékban felelős befektetői megközelítés meghonosítás volt. A program eredményeként[1]

 • a befektetéskezelő aktívan kezelt nyíltvégű alapjai 100 százalékában érvényesítik az ESG-kritériumokat, és törekszenek a benchmarknál[2] magasabb ESG-pontszám elérésére a portfóliókban lévő vállalatok környezeti és társadalmi kérdésekhez való hozzájárulásuk szerinti alul- vagy felülsúlyozásával;
 • a passzívan kezelt vagyonban 2018 óta 19-ről 80 milliárd euróra emelkedett a felelős befektetések értéke az ESG és klíma témájú befektetési kínálat fejlődésének köszönhetően;
 • 10-ről 31 milliárd euróra emelkedett az energetikai átállást, vagy a társadalmi kohéziót elősegítő befektetések értéke;
 • Franciaország legnagyobb szolidaritási alapjává vált az Amundi Solidarité, amely 400 millió eurót fektet a szociális gazdaságba;
 • kiépült az ESG tanácsadói szolgáltatás az intézményi befektetők és forgalmazók számára, melynek célja a partnerek támogatása az ESG átalakulás során.

Emellett az Amundi szisztematikusan törekszik az általa kezelt portfóliókba tartozó vállalatok környezeti és társadalmi kérdésekhez való hozzáállásának javítására. Ennek megfelelően az éghajlati kérdésekre és a társadalmi kohézióra összpontosítva gyakorolja szavazati jogát a vállalatok közgyűlésein. 2020-ban az alapkezelő több mint 4000 éves közgyűlésen szavazott, és 472 vállalattal kezdeményezett párbeszédet az energiaátállásról és az éghajlatváltozásról.

Ehhez képest is új célokat tűzött most maga elé az alapkezelő annak érdekében, hogy a társadalmi kohézió megőrzése mellett tovább lépjen a Párizsi Megállapodásban foglaltak felé, és felgyorsítsa a dekarbonizáció folyamatát. A terv három célkitűzésen alapul: 1) a felelős megtakarítási megoldások új szintre emelése 2) a Net Zero 2050 célkitűzéshez való hiteles igazodási stratégiák kidolgozásának még több vállalatnál történő előmozdítása, és 3) a munkavállalók és részvényesek támogatásának biztosítása az új célok megvalósításához.

Az új programban az Amundi kötelezettséget vállal arra, hogy 400 milliárd eurónyi aktívan kezelt vagyonrabevezet egy új „környezeti átállási minősítést”, amely felméri a vállalatok szén-dioxid-mentesítésre és fenntartható tevékenységek fejlesztésére tett erőfeszítéseit. A társaság a portfólió-kezelésben arra törekszik, hogy ösztönözze a vállalatokat a karbonsemleges átállásra, és alapjai a saját befektetési univerzumuknál jobb környezeti átmenet profillal rendelkezzenek. Ennek érdekében a portfóliók felülsúlyozzák azokat a vállalatokat, amelyek a legtöbb erőfeszítést tanúsítják energiaátállásban.

A társaság emellett vállalja, hogy

 • minden eszközosztályban kínál Net Zero 2050 befektetési politikával kezelt alapot;
 • eléri a 20 milliárd eurós eszközértéket azokkal az alapjaival, amelyek kizárólag pozitív éghajlati vagy társadalmi hatásra törekvő cégekbe fektetnek be;
 • passzívan kezelt alapjai között az ESG-alapok aránya eléri 40 százalékot;
 • elkötelezte magát amellett is, hogy tovább fejleszti Alto Sustainability nevű megoldását, amelynek célja, hogy támogassa a befektetőket a portfóliójuk környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos döntéshozatalban;
 • együttműködik további 1000 vállalattal annak érdekében, hogy hiteles stratégiákat dolgozzanak ki az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentésére, és ennek érdekében szavaz az éves közgyűléseiken, hogy a vezetőik javadalmazási csomagja kapcsolódjon ezekhez a stratégiákhoz.
 • 2022-től nem fektet olyan vállalatokba, amelyek tevékenységének több mint 30 százaléka nem hagyományos olaj- és gázkitermelésből származik.

Mindezt alátámasztandó az Amundi a 2022-25-ös ESG-tervében deklarálja, hogy saját működésével kapcsolatban pontosan olyan szigorú elveket követ, mint amiket a portfóliókba tartozó vállaltokkal szemben megkövetel.

 • Figyelembe veszi az ESG-célok teljesítési szintjét (az összes kritériumból 20%-os súllyal) 200 felsővezetőjének teljesítmény-értékelésénél (KPI). Minden portfóliómenedzserre és értékesítési képviselőre vonatkozóan is ESG-célokat fog meghatározni.
 • 2018-hoz képest 2025-re 30 százalékkal csökkenti az egy alkalmazottra jutó üvegházhatású gázkibocsátást.
 • Klímastratégiáját a következő, 2022-es éves közgyűlésen ismerteti részvényeseivel.

 

Valérie Baudson, az Amundi vezérigazgatója: „A felelős befektetés mindig is benne volt az Amundi DNS-ében. 2018-ban kidolgozott akciótervünk azon az elven alapult, hogy egy vagyonkezelőnek nem csak abba a világba kell befektetnie, ami éppen körülvesz bennünket, hanem egy olyanba is, amilyennek lennie kellene, különös tekintettel a klímaváltozásra és a társadalmi egyenlőtlenségekre. Munkatársaink fejlődése, partnereink elkötelezettsége, ügyfeleink és részvényeseink bizalma lehetővé tette, hogy a felelős befektetés terén az Amundi etalonná váljon. Tudatában vagyunk azonban annak, hogy ennél is tovább kell lépnünk a társadalom és a gazdasági szereplők formálásában. Új tervünk, az „ESG 2025” még ambiciózusabb, célja az összes érdekelt – azaz befektetők, vállalatok, alkalmazottak és részvényesek – bevonása. Az ESG-vel kapcsolatos kötelezettségvállalásaink felgyorsítása lesz az Amundi növekedésének elsődleges motorja világszerte.”

 

About Amundi

Amundi, the leading European asset manager, ranking among the top 10 global players[3], offers its 100 million clients – retail, institutional and corporate – a complete range of savings and investment solutions in active and passive management, in traditional or real assets.

 

With its six international investment hubs[4], financial and extra-financial research capabilities and long-standing commitment to responsible investment, Amundi is a key player in the asset management landscape.

 

Amundi clients benefit from the expertise and advice of 4,800 employees in more than 35 countries. A subsidiary of the Crédit Agricole group and listed on the stock exchange, Amundi currently manages more than €1.8 trillion of assets[5].

[1] Broadridge, 2021.09.30-as adatok

[2] Kivéve, ahol ez technikailag nem megvalósítható (pl. adathiány miatt)

[3] Source: IPE “Top 500 Asset Managers” published in June 2021, based on assets under management as at 31/12/2020

[4] Boston, Dublin, London, Milan, Paris and Tokyo

[5] Amundi data as of 30/09/2021

A HEINEKEN Hungária felelős vállalatként saját tevékenységén túl egyéb eszközökkel is népszerűsíti a fenntarthatóság fontosságát a vendéglátóiparban

 A világ legnagyobb élelmiszeripari cégei – részben a fogyasztók nyomására – egyre komolyabb fenntarthatósági vállalásokat tesznek. Ennek a trendnek minden jel szerint a járvány csak újabb lendületet adott: nem csak az agrárium és az FMCG-szektor vállalatai igyekeznek egyre többet és többet tenni a globális klímaváltozás lelassításáért, hanem a vásárlók is egyre inkább arra ösztönzik a cégeket, hogy támogassák a helyi közösségeket, szorítsák vissza a szükségtelen kibocsátásokat és a lehető legkisebbre csökkentsék ökológiai lábnyomukat.

A HEINEKEN globális vállalatként olyan impozáns célkitűzéseket fogalmazott meg, mint az, hogy a csoport 2030-ra átáll a karbonsemleges termelésre, 2040-re pedig a teljes ellátási lánc tekintetében is zéró kibocsátást produkál. A HEINEKEN csak 2018-ban több mint 130 megújulóenergia-projektet hajtott végre, köztük megépítették a világ tíz legnagyobb napelemes sörfőzdéjét. 2030-ban a célkitűzések szerint az árpa és komló teljes felhasznált mennyisége fenntartható forrásból származik majd, megvalósul a kibocsátott szennyvíz 100 %-os tisztítása, a nem újrahasznosított hulladék mennyisége pedig nullára csökken a termelés során.

A sörgyártó Magyarországra vonatkozóan is fontos vállalásokat tett, és számos mintaprojekttel bizonyította elkötelezettségét a fenntarthatóság iránt – nem csak fogyasztói, hanem a vendéglátásban, illetve a gasztronómia területén dolgozó partnerei számára is. A nagyüzemi sörgyárak közül a HEINEKEN Hungária elsőként kezdte meg a PET-palackos termék kivonását portfóliójából, így már 2021-ben is csak üveges, hordós és végtelenszer újrahasznosítható csomagolású HEINEKEN-italokkal találkozhattak a vásárlók. Ezzel évi 200 tonna műanyagtól mentesítik a környezetet.

Fenntarthatósági kérdésekben a HEINEKEN Hungária nemcsak az aktuális törvényi szabályozás előírásait követi, hanem saját vállalati vízióját, céljait, fenntarthatósági törekvéseit szem előtt tartva proaktívan cselekszik.

Így volt ez, amikor 3 évvel ezelőtt – az Ökumenikus Segélyszervezettel karöltve – belevágtak abba a projektbe, amelynek eredményeképpen már idén karácsonykor a boltok polcain lehetnek azok a Soproni 1895 prémium lager sörök, amelyek magyar – kastélyosdombói – komlóval készülnek. A Somogy megyei régióban ma már 13 hektáron található komlóültetvény, amely úgy ad munkát és esélyt a helyi lakosoknak, hogy közben a fenntarthatósági szempontok mindvégig kiemelt jelentőségűek maradnak. Hiszen a HEINEKEN Hungária egyik kiemelt magyarországi célja, hogy hosszú távon a lehető legmagasabbra emelje a helyi beszerzés arányát: a szállítási útvonalak lerövidítése ugyanis a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének egyik leghatékonyabb módja.

A törvényi szabályozást megelőzve és a fogyasztói igényeket felismerve már 2019-ben elkezdtek dolgozni azon is, hogy műanyagpoharakról – magyarországi beszállítótól származó és ökológiailag lebomló – papírpohárra váltsanak. Ezekből a kémiai beavatkozás nélkül készülő, mindennemű szennyezőanyagtól mentes, teljesen komposztálható és újrahasznosítható poharakból eddig 895 ezer darab érkezett meg a vállalat 450 partneréhez, bevezetését pedig országszerte mintegy ezer helyszínen tervezi a HEINEKEN Hungária. A közeljövőben a tervek szerint akár 3 millió papírpohár is bekerülhet a hazai vendéglátóhelyekre, ami megközelítőleg 10 millió műanyagpoharat válthat ki.

Gyorsan és minden támogatást megadva reagált a vállalat a koronavírus-járvány által sújtott vendéglátósok nehéz helyzetére is: a megrendelt, ám a lezárások miatt a gyorsan romló, felhasználhatatlan sörkészleteket visszagyűjtötték a partnerektől, és azok egy részéből fertőtlenítőszert, ún. „sertőtlenítőt” gyártottak.

 A HEINEKEN Hungária felelős vállalatként saját tevékenységén túl egyéb eszközökkel is szeretné népszerűsíteni a fenntarthatóság fontosságát a vendéglátóiparban és a gasztronómiában is. Idén első alkalommal hirdette meg sajtódíjpályázatát, amely a debütáló évben azokat az újságírókat, bloggereket, vloggereket, média szakembereket ismeri el, akik munkájukkal a felelős és fenntartható gasztronómiát és vendéglátást is népszerűsítik. Ahhoz, hogy a fenntarthatósági alapelvek betartása idővel minden vállalkozónál valóban belső indíttatású és magától értetődő legyen, nagy szükség van azoknak a kezdeményezéseknek a reflektorfénybe állítására, amelyek bemutatják a legjobb gyakorlatokat, inspirálva másokat. Az első, a tervek szerint azonban hagyományőrző jelleggel meghirdetett HEINEKEN Hungária Sajtódíj nyerteseit 2022 elején hirdetik ki.

 

 

2021-ben utoljára ült össze az ESG munkacsoport, ahol egyáltalán nem érezhettük az év vége közeledtét, ismételten magas részvételi aránnyal és két remek előadással zárhatjuk az idei esemény-sorozatunkat.

Elsőként Nagy Gréta, a Dandelion Kft. ügyvezető igazgatójával jártuk körbe az ’S’ (Social) társadalmi mérőszámokban rejlő lehetőségeket egy koppenhágai pszichoszociális kérdőív kapcsán, ami egy nemzetközileg alkalmazható gyakorlat a dolgozói jól-lét megállapításához. Gréta megosztotta velünk, hogy általánosságban milyenek is a jó mérőszámok, illetve milyen olyan kimutatások, rendszerek érhetőek el a szervezeteken belül, amiket a vállalat integrálni tud az ESG keretrendszerébe. A cél, hogy ellenálló, kockázatokat alacsonyan tartó vállalatok lehessünk, aki környezetileg és társadalmilag is felelősen működnek.

A két előadás között megkérdeztük a résztvevőket arról, mik a legnagyobb kihívásaik az ESG területén, melyre az alábbi válaszokat kaptuk.

A találkozó második felében Flórián László, a Rossmann Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója vezette végig a résztvevőket a Rossman fenntarthatósági auditján. László előadásából egyértelműen megmutatkozott a munkavállalóikra helyezett fókusz, hogy a konzekvens visszajelzés kultúrával miként erősíthető a munkavállalói lojalitás. László operatív vezetőként mindenre fókuszál, ami a vevő felé látszik. Bevallása szerint 5 éve találkozott először a karbonlábnyom fogalmával és megmutatta számunkra, ma hol tartanak ezen a területen. Az audit kapcsán a legnagyobb kihívást az adatgyűjtés jelentette számukra, a cél pedig a már megtörtént karbonlábnyom felmérés után a CO2 csökkentéssel kapcsolatos célok kitűzése és transzparens nyomon követesé.

Köszönjük a szponzorainknak:

Budapest, 2021. december 7. – A fosszilis tüzelőanyagok visszaszorítása érdekében a KBC 2016-ban tette közzé első csoportszintű energiahitel stratégiáját, ami az elmúlt öt évben egyre szigorúbbá vált. A csoport most még tovább megy: véget vet az új olaj- és gázlelőhelyek kiaknázására és a meglévők korszerűsítését célzó projektek finanszírozásának.

2021 november 1-től kezdve a KBC újfent szigorít üzletpolitikáján, és újabb intézkedésekkel segít elérni a karbonsemlegességet 2050-re. A csoport új energiahitel-stratégiája megerősíti a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos projektek hitelezésére vonatkozó, évek óta érvényben lévő korlátozásokat, és véget vet az új lelőhelyek kiaknázására és a meglévők korszerűsítésére irányuló feltárások és fejlesztések finanszírozásának.

Johan Thijs, a KBC Csoport vezérigazgatója szerint hatalmas kihívással nézünk szembe: „A Földünkre nézve a globális felmelegedés az egyik legnagyobb fenyegetés, és jelentős, tartós hatással lesz a gazdasági fejlődésre és jólétre. Prominens nemzetközi pénzügyi intézetként aktív szerepet szeretnénk vállalni a klímaváltozás elleni küzdelemben. A környezeti szempontokat is figyelembe vevő nyereséges növekedés és a pozitív társadalmi változások kéz a kézben járnak. A KBC szigorú követelmények és fenntarthatósági alapelvek segítségével szeretné elérni e kettőt egyszerre, miközben csökkentjük saját szénlábnyomunkat és népszerűsítjük a zöld pénzügyi termékeket.”

még szigorúbb irányelvek

A csoport többé nem hitelez, nem ad tanácsot és nem köt biztosítást új olaj- és gázmezőkkel kapcsolatos projektekre és a meglévők korszerűsítére. Ebbe beletartozik az északi- és déli sarkköri szárazföldi és óceáni lelőhelyeken folytatott és a palaolaj-kitermelés is. A KBC szintén felhagy a mélytengeri fúrás segítségével és a kátrányhomokból kinyert kitermelés, illetve az  új lelőhelyek feltárásának finanszírozásával. „Nem hitelezünk többé olyan vállalatoknak, akik csak olaj- és gázmezők kiaknázásával foglalkoznak. Néhány energiaátmenettel kapcsolatos kivétel mellett a vertikálisan integrált olaj- és gázcégeknek mostantól csak úgy biztosítunk forrásokat, ha a hitelek 2030-ig kifutnak, hacsak az adott vállalat nyilvánosan be nem jelentette, hogy nem kezd projekteket új lelőhelyeken. 2022. január 1-től pedig a vertikálisan integrált cégek is csak egy olyan záradék elfogadásával juthatnak finanszírozáshoz, amelynek értelmében a forrásokat nem használják új olaj- és gázmezők fejlesztésére” – részletezte a változásokat Suba Levente, a K&H Fenntarthatósági programjának vezetője. Ezen esetektől eltekintve, bár szigorú feltételek mellett, a csoport továbbra is fog hitelezni, tanácsot adni és biztosítást kötni olajhoz és gázhoz köthető tevékenységekre.

fenntartható alapokkal a Földért

A közvetlen finanszírozás mellett már a KBC hagyományos alapjai sem fektetnek kőszénhez köthető eszközökbe, miközben elkötelezte magát, hogy a megújuló erőforrások a teljes energiahitel-portfólióban legalább 65 százalékot tegyenek ki legkésőbb 2030-ig. Ezek aránya 2018 óta folyamatosan növekszik, az elmúlt három évben 56 százalékról 60 százalékra emelkedett idén június végéig.

A K&H Csoport

Az ország egyik vezető és országosan közel 3700 munkatársat foglalkoztató pénzintézeteként a K&H célja, hogy ügyfelei igényeit mindenkor magas szinten elégítse ki, és a lehető legteljesebb termékpalettát nyújtsa számukra. A K&H országszerte 200 lakossági ügyfélpontot működtet, és csoportszinten mintegy másfélmillió ügyfélnek kínál pénzügyi szolgáltatásokat. A magyar gazdaság működését több mint 2700 milliárd forintnyi kihelyezett hitel- és hiteljellegű állománnyal segíti háztartások, kisvállalkozások, vállalatok és önkormányzatok finanszírozásán keresztül. A cégcsoport teljes tevékenysége hozzávetőlegesen 4000 magyar beszállítónak és mintegy 700 banki és biztosítási ügynöknek biztosít megrendeléseket és folyamatos tevékenységet.

Főbb adatok:

K&H Bank

2021 harmadik negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 439 milliárd forint

mérlegfőösszeg: (IFRS konszolidált, nem auditált): 4556 milliárd forint

adózás utáni eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 59 milliárd forint

K&H Biztosító

2021 harmadik negyedévének végén:

saját tőke (IFRS konszolidált, nem auditált): 4,8 milliárd forint

mérlegfőösszeg: (IFRS konszolidált, nem auditált): 20 milliárd forint

biztosítástechnikai eredmény (IFRS konszolidált, nem auditált): 191,5 milliárd forint

adózás utáni eredmény: (IFRS konszolidált, nem auditált): 6,4 milliárd forint

További információk:

e-mail: sajto@kh.hu

www.kh.hu

Saját, új irodájában demonstrálja a legmodernebb légtisztítási és klímaszabályozási rendszereit a japán Daikin márka magyar leányvállalata

 A Daikin Hungary nemrég költözött új székhelyére, az Alíz utcai Office Garden IV. épületébe. Az új hely kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy a hűtés-fűtést és a melegvíz-ellátást környezettudatos Daikin-rendszerekkel biztosítsák. Az épület  beruházója évtizedek óta elkötelezett a Daikin VRV és VRV Loop rendszerek iránt, és a további fejlesztésekre is nyitott volt. A Daikin saját irodarészében a különleges megoldásoknak köszönhetően mindig friss és vírusmentes a levegő.

Létszám alapján adagolják a friss levegőt – A Daikin egyik újítása, hogy a friss levegőt a munkatársak tartózkodási helyéhez és a helyiség igényeihez igazítja, azaz az éppen aktuális létszám alapján szabályozza a beáramló levegőmennyiséget.

Egy nemzetközi kutatás szerint a dolgozók mindössze munkaidejük harmadát töltik íróasztaluknál, a fennmaradó időben pedig nagyrészt tárgyalókban ülnek. Az új Daikin-irodában is különböző funkciójú terek kaptak helyet: az egylégtérű helyiségben munkaállomások és különböző méretű tárgyalószobák kaptak helyet. A kollégák a feladattól függően dolgozhatnak saját helyükön, csoportszobában vagy csendes zónában is. A rendszer a különböző érzékelők adatai alapján több friss levegőt juttat azokba a helyiségekbe, ahol érzékeli, hogy többen vannak, mert megnövekedett a szén-dioxid szint. Ezt nevezik úgynevezett „on-demand” levegőmennyiség-szabályozásnak, ami manapság Budapesten is még viszonylag kevés irodaházban létezik.

Telepített szenzorok mérik a levegő összetételétAz iroda több pontján jelenlétérzékelőket, széndioxid-szenzort, illetve a Daikin által továbbfejlesztett beltéri levegőminőség-érzékelőket helyeztek el, amelyek valós idejű visszajelzést adnak. Mérik a hőmérsékletet, a páratartalmat, a finom port, a szén-dioxid koncentrációt, a légnyomást, sőt, még az elektroszmogot is. A friss-levegős szellőztetőrendszer irányítását egy egyedi automatika végzi, ezen szenzorok adatai alapján.  A szén-dioxid szint 1000-től 1500 ppm-ig kritikusnak, 1500 ppm felett pedig már egészségtelennek számít, ami gyakran fejfájást, koncentrációs nehézségeket tud okozni.

Vírusgyilkos megoldások – A koronavírus-járvány átalakította ugyan az irodahasználati szokásokat és gyakoribbá vált a home-office, de a Daikin légtisztító megoldások révén az iroda beltéri levegőjének minősége jelentősen növelhető, így némileg attraktívabbá tehető az irodai munkavégzés. Nemcsak a por, pollen, allergének, de a PM 2.5 alatti részecskék száma is csökkenthető a levegőben, amihez a vírusok, baktériumok tapadnak. A Daikin egyik újítása a VRV-rendszerek légcsatornás beltéri egységeire utólag is telepíthető ionizációs tisztító-szűrő egyég. Ez a légcsatornán áthaladó teljes légmennyiséget ionizálja, így pedig tiszta, vírus- és csíramentes levegőt biztosít. “Az Airzone és a Daikin közös ionizációs légtisztító megoldása új fejlesztés, még Európában is alig található olyan irodaház, amelyben a hűtő-fűtő VRV-gépészethez ilyen technológiájú ionizációs tisztító egység kapcsolódik” – hangsúlyozza Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.

 A Daikin, felismerve a beltéri levegőminőség mindennapjainkra gyakorolt jelentőségét, az elmúlt másfél évben megújította Plug & Play típusú légtisztító megoldásainak szortimentjét is. Megújultak a lakossági Streamer technológiájú légtisztítók, és új, kereskedelmi méretű légtisztítóval is bővült a paletta. A nagy érdeklődésre való tekintettel pedig a lakossági légtisztító értékesítését áthelyezték egy webshop felületre.

A Tesco idén is csatlakozott az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. adventi adománygyűjtő kampányához. Az áruházlánc vásárlói egészen december 24-ig 250 forintos adománykuponok vásárlásával támogathatják a Segélyszervezet munkáját a Tesco áruházaiban országszerte. Az adománykuponok emellett online is elérhetők december 6. és 24. között 250, 500, valamint 1000 forint értékben a Tesco weboldalán.

 

A karácsony előtti hetekben jellemzően többet költünk, mint máskor, és nemcsak élelmiszerrel, hanem szeretteinknek szánt ajándékokkal is készülünk az év végi ünneplésre. Sok család számára azonban nemcsak a gyerekeknek szánt játékok és finomságok, de egy átlagos vacsora alapanyagainak beszerzése is nehézséget okoz.

A Tesco idén már tizenkettedik alkalommal csatlakozik az Ökumenikus Segélyszervezet szeretet.éhség. Országos Adventi Pénzadománygyűjtéséhez, melynek keretében az áruházlánc vásárlói november 15. és december 24. között a hagyományos és az önkiszolgáló kasszáknál 250 forintos adománykuponok vásárlásával járulhatnak hozzá a szervezet egész éves munkájához. Az adománykuponok eladásából befolyó összeget a Tesco teljes egészében átadja az Ökumenikus Segélyszervezetnek, akik nehéz helyzetben levő családokat és gyermekeket támogatnak belőle. Idén ismét lehet adakozni a jótékony célra online is 250, 500, valamint 1000 forintos kuponok megvásárlásával, amelyek a december 6-tól 24-ig tartó időszakban lesznek elérhetők a Tesco Otthonról weboldalán.

 

Tavaly 36,6 millió forint folyt be a Tescóban advent idején megvásárolható adománykuponok értékesítéséből. Az összegből az Ökumenikus Segélyszervezet egész éven át ételt, otthont és esélyt tudott nyújtani a hátrányos helyzetű családoknak és gyermekeknek, valamint a járványhelyzet miatt bajbajutottaknak. Az áruházlánc – stratégiai partnerként – a szeretet.éhség. kampány mellett többek között a szervezet Felhőtlen gyermekkor kampányát is rendszeresen támogatja.

A GreenDependent Intézet 2021-ben a Pécsimami Egyesülettel együttműködve 21 Pécs környéki háztartás éves életmódjához kötődő karbon-lábnyomát számította ki, hogy bemutassa, életmód-változtatással is lehet csökkenteni a családok környezeti terhelését, karbon-lábnyomát. A program részeként korábban szakmai rendezvényt is tartottak, ahol a csökkentési lehetőségeket mutatták és vitatták meg, majd lezárásként a programban résztvevő szervezetek a közösség résztvevőivel fákat ültettek.

A Daikin Hungary Kft. támogatásával megvalósult kezdeményezés fő célja, hogy a résztvevő háztartások megismerjék a mindennapi életmódjukkal járó karbon-lábnyom méretét, elkezdjék a csökkentési lehetőségek felderítését, és így támogatást kapjanak a klíma-tudatos életmód kialakításához.

 

A számításba bekapcsolódó családok egy főre vetített, a kutatásban mért tényezők alapján számított karbon-lábnyomának átlaga 2,74 t CO2 a 2020-as évre vonatkozóan, amely nagyon bíztató eredmény, és alátámasztja, hogy lehetséges az átlagos 6,2 t CO2e / fő / év[i] lábnyomnál kisebb karbon-lábnyomon élni. Ennek fényében a Párizsi Megállapodás kapcsán 2030-ra vállalt, 2-2,5 t CO2e / fő / év célérték sem tűnik elérhetetlennek abban az esetben, ha a csökkenést sikerül fenntartani, tovább növelni, és a kislábnyomos életmódot széles körben elterjeszteni.

 

A programba bevont 21 Pécs környéki háztartás 2021. november 6-án, a GreenDependent Intézet karbon-lábnyom számításról tartott rövid beszámolója után, egy közös faültetésen vett részt, ahol őshonos gyümölcsfákat ültetett el a PécsiMami Egyesület a Daikin Hungary Kft munkatársaival együtt. A faültetéssel a résztvevők azt is jelezték, hogy mindannyiunknak felelősséget kell vállalnunk életvitelünkért, amelynek részeként karbon-lábnyomunk csökkentése elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a felmelegedést a Párizsi Megállapodásban rögzített 1,5°C-ra korlátozzuk.

 

A PécsiMami Egyesület Pécs és Baranya megyei családok számára szolgáltat a mindennapi életükhöz fontos információkat és egy online portált is működtetnek, ahol minden egy helyen megtalálható, amire egy szülőnek szüksége lehet.

 

A GreenDependent Intézet küldetése a fenntartható életformák, termelési módszerek és fogyasztási szokások kutatása, kialakítása és terjesztése, az egyik legfontosabb célcsoportja pedig a lakosság. Az elmúlt években pedig egyre nagyobb teret nyert a saját rendezvényeiken túlmutató karbon-lábnyom-számítás, és az annak ellentételezéséhez kapcsolódó faültetés.

 

A Daikin elkötelezett híve a fenntartható fejlődésnek: egyrészt nagy hangsúlyt fektet saját károsanyag-kibocsátásának csökkentésére, másrészt az általa kínált környezettudatos épületgépészeti megoldások segítik ügyfeleiket az épületek energiafelhasználásának és karbonkibocsátásának jelentős csökkentésében. Éppen ezért a Daikin örömmel támogat szemléletformáló programokat, amelyek környezetünk és klímánk védelme érdekében is ráirányítják a figyelmet egyéni döntéseink fontosságára.

 

A GreenDependent és a Daikin büszke a megvalósult együttműködésre, de elsősorban a pécsi közösségre és munkájukra. A közösségre, amelynek tagjai nemcsak összetartóak, de előremutatóan tudatosak is, törekszenek a fenntartható életmódra, mindezzel jó példát mutatva más közösségeknek is.

Fotók: ©PécsiMami, ©GreenDependent

Families of Pécs pledged to a sustainable lifestyle

 

In 2021, the GreenDependent Institute, in cooperation with the Pécsimami Association, calculated the carbon footprint of 21 households around Pécs to demonstrate how lifestyle changes can reduce the carbon footprint of households. As part of the program, reduction options were discussed, than the participants planted native fruit trees at the closing event.

 

The main goal of the initiative, implemented with the support of Daikin Hungary, is for the participating households to understand the size of the carbon footprint associated with their daily lifestyles, and start exploring reduction opportunities, and during the programme receive support for developing a climate-conscious lifestyle.

 

The average carbon footprint per capita of the families is 2.74 t CO2 for 2020, which is a very encouraging result and supports the possibility to live on a smaller carbon footprint than a year’s footprint of an average of 6.2 t CO2e / capita. In the light of this, the target of 2-2.5 t CO2e / capita / year agreed for 2030 under the Paris Agreement does not appear to be unachievable if the reduction is maintained, further increased and this low-carbon footprint lifestyle is widely disseminated.

 

Beginning of November, after a short report on the carbon footprint calculation of the GreenDependent Institute, the 21 households participated in an event organized by PécsMami Association to plant native fruit trees together with representatives of Daikin Hungary. Through this symbolic tree-planting participants also indicated that we all have a responsibility of our lifestyles, part of which is to reduce our carbon footprint in order to limit global warming to the 1.5 ° C set in the Paris Agreement.

 

The PécsiMami Association provides families with news and pieces of information for their daily lives, living in Pécs and county Baranya.

 

The mission of the GreenDependent Institute is to research, develop and disseminate sustainable lifestyles, methods and consumption patterns. One of its most important target groups is citizens. Lately the calculation of carbon footprints, offsetting possibilities including  tree plantings has gained more ground.

 

Daikin is committed to sustainable development. The company makes great efforts to reduce the environmental impact of its operations, at the same time offers HVAC-R products and solutions for partners to reduce their energy consumption and carbon emissions. That is the main reason for Daikin to support awareness-raising programs that also draws attention to the importance of our individual decisions to protect our environment

 

GreenDependent and Daikin are proud of the cooperation, especially of the Pécs community and their contribution. The families participated in the project are setting a good example for other communities and families as well.

 

Fotók: ©PécsiMami, ©GreenDependent

 

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (BAY) egyik legfiatalabb, de egyben legdinamikusabban fejlődő szakterülete a szervezeti (vállalati) karbon-lábnyomelemzés (CCFP-Corporate Carbon Footprint), mely jól kiegészíti a BAY környezeti életciklus elemzés (Life-Cycle Assessment – LCA) terén szerzett, több mint 15 éves tapasztalatát.

A Bay Zoltán Kutatóintézet 2021-ben az NHood Hungary Services Kft. ingatlankezelő vállalat részére szervezeti (vállalati) karbonlábnyom elemzés végzett, a vállalat kezelésében lévő ingatlanok tekintetében.

A vállalati szénlábnyom számítás a cégek szempontjából az első lépés, mikor – megismerve saját környezetterhelésüket,- az éghajlatváltozáshoz való hozzájárulásuk mérséklése mellett döntenek. Az elemzés a vállalat üvegházhatású gáz kibocsátás mértéke mellett meghatározza azon ”hot-spot”-okat, ahol karbonlábnyom csökkentésre szükség lehet, végül a piacon egyedülállóként javaslatokat fogalmaz ennek módjára, mértékére.

A BAY által készített szervezeti (vállalati) karbonlábnyom elemzés egyediségét és megbízhatóságát a környezeti hatásértékek, valamint a karboncsökkentési lehetőségek életciklus elemző szoftverrel való modellezése adja – pl.: energiacsökkentési forgatókönyvek, fotovoltaikus rendszer telepítése esetén megtakarított emissziók, stb.- párhuzamban a GHG Protocol módszertanán alapuló számítással.

Szervezeti (vállalati) karbon-lábnyom számítás előnyei:

 

 • Vállalati tevékenységből származó üvegházhatású gáz-kibocsátás meghatározása, hot-spotok azonosítása (tevékenységek, telephelyek, berendezések (emissziós források)), karbon-csökkentési javaslatok megfogalmazása;
 • Karbon-kiegyenlítési (carbon offset) gyakorlat megalapozása;
 • Vállalati költségmegtakarítás, ahol a karbon-csökkentés a vállalati kiadások redukálásával járhat;
 • Környezeti és fenntarthatósági jelentéseknek szerves részeként növeli a jelentés minőségi színvonalát;
 • Marketing tevékenység támogatása;
 • Hosszú távú környezetvédelmi stratégia számszerűsítése.

 

 

Az év végéhez közeledve vállalatunk is visszaemlékszik, számot vet de főként a jövőbe tekint.

Ennek egy, már hagyományos módját választottuk idén is:

ügyfeleink, partnereink és dolgozóink segítségét kértük kezdeményezésünkhöz, melynek keretében fák elültetésével közösen ajándékoztuk meg a természetet és próbáltuk csökkenteni az ökológiai lábnyomunk. Közös cselekedetre kértük fel őket, hisszük, hogy már egy kisebb volumenű terület parkosításával is számottevő eredményt lehet elérni, hiszen egy átlagos méretű fa közel 22 kg CO2-t képes megkötni évente.

Eseményünk szakmai partnere a Jövő Öko Nemzedéke Alapítvány volt, akik az előnevelt csemeték és cserjék rendelkezésre bocsátása mellett a tökéletes, rekultiválásra váró XVIII. kerüli terület megtalálásában és a szakmai előkészítésben, kivitelezésben is a segítségükre voltak. Annak érdekében, hogy az elültetett fák még unokáink javát is szolgálják, szigorú utókövetésben és monitorozásban részesülnek, melyet a Pilisi Parkerdő vállalata biztosít az elkövetkező években.

Bízunk benne, hogy együtt, közös erővel, hatalmas elkötelezettséggel, évről évre egyre nagyobb mértékben járulhatunk hozzá a fenntarthatóbb jövőhöz!

Köszönjük ügyfeleink, partnereink és munkavállalóink tenni akarását!