Vállalatvezetői útmutató

A „Természetalapú karbonsemlegesítés –
piaci útikalauz vállalatoknak” c. kiadványhoz


A Párizsi Megállapodás keretében a világ 140 országa rendelkezik klímasemlegességi céllal. Közülük Magyarország legkésőbb 2050-re kívánja elérni ezt a célt. A hazai élenjáró vállalatok 73%-ának már vannak nettó zéró kibocsátási céljai – és ez több mint a duplája a 2021-ben mért 31%-nak. Vállalásaik nagy részét képesek ugyan házon belül végrehajtani, és elsősorban erre is kell törekedniük, de legtöbbször a cél maradéktalan teljesítéséhez valamiféle kiegészítő eszköz szükséges.

A karbonsemlegesítés a vállalatok legáltalánosabb ilyen kiegészítő eszköze. Fő gyakorlati terepe az úgynevezett önkéntes karbonpiac, ahol kibocsátáscsökkentési projektek karbonkreditekben testet öltött „gyümölcsei” cserélnek gazdát. A karbonellentételezés, azon belül is a természetalapú karbonkreditek minden valószínűség szerint egyre népszerűbbé válnak hazánkban is.

Az MNB kezdeményezésére, a BCSDH, a WWF és néhány tagvállalatunk közös munkájával létrejött „Természetalapú karbonsemlegesítés –piaci útikalauz vállalatoknak” c. kiadvány  ennek a folyamatnak kíván elébe menni.

Ez az Útmutató, pedig ennek a kiadványnak a legfőbb megállapításait tartalmazza, aktív linkkel az eredeti kiadványhoz.

A fenntartható vezetés irányelvei„A fenntartható vállalatvezetés irányelvei” komplex módon fogalmazzák meg, hogy hogyan kell működnie egy fenntartható vállalatnak. A Vezetői Irányelvek megalkotásával az volt a célunk, hogy olyan irányelveket fogalmazzunk meg, melyek a fenntartható vállalatirányítás szempontból támpontot adnak a hazai vállalatok vezetőinek. A BCSDH tagsága ezen a területen élenjáró vállalatok felelős vezetőiből áll, akik a csatlakozásukkor aláírásukkal vállalják, hogy bárhol is tartanak ebben a folyamatban, elfogadják ezeket az irányelveket irányadónak és elkötelezettek, hogy erre az útra vezessék vállalatukat.”

„A fenntartható vállalatvezetés irányelveit” a Vezetői ajánlásunkra építve, a Time to Transform 2030 programunk részeként, anyaszervezetünk a WBCSD tagvállalati kritériumrendszerével összhangban dolgoztuk ki. Ahhoz, hogy lássuk tagjaink előrehaladását ebben a folyamatban, évente nyomon követjük eredményeiket érettségi felmérésünkben. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk számukra, feltárva fejlődési területeiket és megmutatva azokat a jógyakorlatokat, amelyek segítik őket a valódi változások elérésében és a folyamat felgyorsításában.”

BCSDH Felmérés 2017 – Fókuszban a környezeti felelôsségvállalás10 éve alakult meg szervezetünk, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlôdésért (BCSDH). Ez az idôszak egybeesik a vállalati fenntarthatóság kiteljesedésével Magyarországon. Köszönjük tagvállalatainknak és partnereinknek a kitartó és sikeres közös munkát. A kitartásra továbbra is szükség lesz, hisz talán az egyik legmozgalmasabb idôszakot éljük a fenntarthatóság történelmében.
Míg a történelmi Párizsi Klímaegyezmény létrejötte 2015-ben bizakodással töltötte el a világot, addig az Amerikai Egyesült Államok nemrégiben történt kilépése bizonytalanságot eredményezett, mely a vállalatvezetôk körében végzett, idei felmérésünk eredményében is tükrözôdik.
Az már most is jól látszik, hogy az egyik legjelentôsebb ország pálfordulása nem állíthatja meg az összefogást. Ezt bizonyítja anyaszervezetünk, a WBCSD
állásfoglalása is, melyben kifejezi elkötelezettségét a munka folytatására, és amelyhez mi is csatlakoztunk. Így tettek a legnagyobb amerikai vállalatok meghatározó vezetôi is, ami reményt ad arra nézve, hogy a mûködésükben továbbra is a prioritási lista elôkelô helyére teszik a fenntarthatósági kérdéseket.
Bár a vállalati fenntarthatóság hazai helyzetének megítélése felmérésünk szerint továbbra is elmarad a globális eredményektôl, egyre több hazai vállalatvezetô értékeli a környezeti felelôsségvállalást, és a karbonsemleges gazdaságra történô felkészülést a vállalati fenntarthatósági stratégia egyik meghatározó elemének tekinti.
A klímavédelem érdekében 2016-ban megfogalmazott BCSDH ajánlások gyakorlati megvalósulása is jól nyomon követhetô a felmérésben. A vállalatok meghatározó része mûködtet környezetirányítási rendszert, és a klímavédelem szempontjából fontos üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére is törekszenek. A karbon lábnyom csökkentésére egyre több vállalatnak vannak célkitûzései, célszámai, programja, és mérik is azok eredményeit.
Ez reményt ad arra nézve is, hogy növekvô számú hazai vállalatvezetô ismeri fel, hogy a természeti erôforrások felelôs felhasználása és az ezekhez kapcsolódó célok, intézkedések megfogalmazása szintén hasonlóan fontos.
Meggyôzôdésünk, hogy ezen a területen is elindul a globális trendekhez történô felzárkózás. Nem utolsósorban azért, mert számos területen jelentôs költségcsökkentés érhetô el már rövid távon is.
A hazai vállalatok nyitottsága a megújuló energiaforrásokra és az ezt alkalmazó technológiák használatára örvendetes. Arról lehet vita, hogy elég gyors-e ez az ütem, de ez a tendencia várhatóan erôsödni fog.
Számomra alapérték a környezetért való felelôsségvállalás, és jó látni és érezni, hogy ebben az elkötelezettségben a BCSDH tagságával osztozunk. Ahhoz,
hogy valódi hatásokat tudjunk elérni, összefogásra van szükség. Partnereinkkel, értékláncunk résztvevőivel és az érintettekkel együttmûködve az eredmény nem fog elmaradni. A fenntartható fejlôdés megállíthatatlan.
Nagyon sok eredményes, hatásos és fenntartható évet kívánunk még magunknak így együtt.