Action 2020 Magyarország – Változásvezetőket keresünk


Ma már sem az országok, sem a vállalatok nem lehetnek sikeresek a fenntarthatóság kérdéskörének figyelembe vétele nélkül. Nincs ez másként Magyarország és a hazai vállalatok esetében sem. Éppen ezért 2014 során öt témakörben, összesen 20 makroszintű célt tűztünk ki 2020-ig, amelyek megvalósulása hozzájárulhat Magyarország versenyképes és fenntartható működéséhez. Az üzleti szektorban sokrétű, előremutató,
egyedi megoldások is vannak már a kijelölt célokhoz kapcsolódóan. Legyen szó akár termékekről, szolgáltatásokról, folyamatokról, üzleti modellekről vagy programokról. Ám ezek hatása legtöbbször elmarad a kívánatostól, áttörő sikereket és fenntarthatósági előmozdulást önmagukban nem hoznak.
Kiemelkedő felelősségünk van abban, hogy mozgásba hozzuk az üzleti világot és növeljük annak pozitív hozzájárulását a fenntarthatóság előmozdításában.

Sajnos, még napjainkban is számos gátló tényező van, amely nehezíti, hogy a vállalati fenntarthatósági alapelvek szerinti működés stabilizálódjon vagy akár radikálisan fejlődjön. Ezért is van szükség egyre több változásvezetőre – olyan üzleti döntéshozókra, akik túllépnek a rövid távú, a profitot előtérbe
helyező szokásos üzletmeneten és mernek nyitni a fenntarthatósági ügyeket is hangsúlyosan támogató szokásos üzletmeneten túlmutató, fenntarthatósági stratégia irányába, ezáltal előremutató, újszerű megoldásokat kitalálni, felkarolni, megvalósítani.

Meggyőződésünk, hogy ezen változásvezetőkkel karöltve a BCSDH valóban a következő szintre tudja emelni hazánk fenntarthatósági pályáját.

Action 2020 Magyarország program Tények és Trendek, CélkitűzésekA WBCSD által meghatározott kilenc területet és azok célkitűzéseit minden országban a világszervezet regionális partnere tagvállalataival és független tudományos és civil szakértőkkel közösen az adott országra adaptálhatja. Ezt a helyi adottságok, kockázatok, kihívások, kulturális különbségek,
valamint a helyi üzleti szektor lehetőségei miatt tartottuk szükségesnek, így 2014- ben a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért is a helyi alkalmazáson dolgozott.

Az Action 2020 Magyarország program legnagyobb értékét az adja, hogy az elsősorban tudományos és civil szakértőkkel megvitatott tények, trendek
és célok képezik azoknak az egyes anyagoknak a magját, amelyet vállalatok elsőszámú vezetőivel az üzleti szektor relevanciájához és lehetőségeihez igazítottunk. Így születtek meg az Action 2020 Magyarország célkitűzései, amelyeket a fenntartható fejődés szempontjai és a bevont érintettek
javaslatainak integrálásával fogalmazott meg és tűzött ki a BCSDH.
A program megvalósítása még csak ezután jön az üzleti megoldások azonosítása és terjesztése révén. Ugyanakkor már most számos kézzelfogható előnyt, tanulságot és tapasztalást fogalmazhatunk meg a program eddigi szakasza alapján is. Különösen nehéz volt makroszintű tények mentén olyan célokat meghatározni, melyekhez az üzleti szektor hozzájárulását kérjük, ahol az eredmények inkább mikroszinten mérhetőek.
Ezért nem is reális elvárás, hogy a kitűzött célokat az üzleti szektor önmagában oldja meg, azok megvalósulásához a vállalkozások hozzájárulásukat tudják csak biztosítani. Több cél esetében komoly érintetti együttműködésre is szükség lesz.
A tényekben és célokban szereplő számszerű adatok nyilvánosan elérhető, hiteles, nemzetközi és hazai adatforrásokból származnak. A felhasznált és hivatkozott források pontos megjelölése a www.action2020.hu weboldalon található.

Ajánlás vezetőknek – A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése„Hisszük, hogy a hosszú távon sikeres vállalat záloga az olyan vállalatvezető és menedzsment, aki tisztában van a fenntartható fejlődés fogalmával és képes
azt a döntéshozatal során komplexen értelmezni. Az ajánlás megalkotásával az volt a célunk, hogy olyan alapelveket fogalmazzunk meg, melyek e szempontból támpontot adnak a hazai vállalatok vezetőinek. Ennek érdekében az ajánlás gyakorló vállalatvezetők és fenntarthatósággal foglalkozó szakemberek közös munkájának gyümölcse, és reméljük, hogy széles körben fogadják nyitottsággal. Ezért várjuk mindazon vállalatok csatlakozását az ajánláshoz, amelyek egyetértenek a benne foglaltakkal, szeretnének jó példával elöl járni, vállalatukat ezen elvek szerint irányítani.”

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél – Vezetői ajánlás kutatásA kiadvány a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért „A vállalati fenntarthatóság komplex értelmezése” című Ajánlását aláíró vállalatok véleményét mutatja a vállalati fenntarthatóság aktuális állapotára, trendjeire, jövőbeni kilátásaira és saját gyakorlataikra vonatkozóan. Az Ajánlást aláíró 42 szervezet közül 34 vett részt a felmérésben.
Az adatfelvétel elektronikus formában terjesztett strukturált kérdőív segítségével történt 2013 őszén. Az adatok elemzését és az eredmények megfogalmazását független szakértő végezte, a munkát dedikált munkacsoport és a BCSDH munkatársai segítették. A kiadvány a felmérés válogatott, fontosabb eredményeit mutatja be, a jó példaként említésre kerülő gyakorlatok más vállalatoknál is létezhetnek. A kiragadott példákkal a trendek érzékeltetése a célunk, a vállalati gyakorlatok teljeskörű bemutatására jelen kiadvány keretei nem adnak lehetőséget.