Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) 1991-ben alakult, 100%-os tulajdonosa a Magyar Állam.

Az MFB Zrt. alaptevékenységei keretében kedvezményes hiteleket nyújt hazai vállalkozások és magánszemélyek számára, fejlesztési célkitűzéseket hajt végre, valamint Magyarország európai uniós tagságával kapcsolatos holdingalap-kezelési feladatokat lát el. Fejlesztési bankként kiemelt célja, hogy olyan területeken nyújtson finanszírozási lehetőséget, ahol a kereskedelmi bankok nem tudnak hatékonyan hitelezni, így tevékenységének fókuszában a piaci hiányosságok kitöltése áll.

Az MFB Zrt. fejlesztési bankként a finanszírozás révén Magyarország igazságos és fenntartható gazdaságra való áttérésének egyik motorjaként működik. Fejlesztési banki missziójával összhangban fontos küldetésének tekinti, hogy hozzájáruljon Magyarország fenntartható gazdasági növekedéséhez és károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, valamint hogy a megfelelő technológiákkal elősegítse a klímasemleges és környezetbarát gazdaságra történő átállást, egyben biztosítva, hogy ez az átalakulás a társadalom igényeivel is összeegyeztethető legyen.

Az MFB Zrt. 2022. decemberben tette közzé első, 2021. évi ESG (Fenntarthatósági) Jelentését, a 2022. évi ESG (Fenntarthatósági) Jelentést pedig 2023. szeptemberben publikálta.

MFB Zrt. környezeti felelősségvállalása keretében bevezette a Zöld Iroda Programot és 2022. során Zöld Iroda Program minősítést szerzett. Rendszeresen méri karbonlábnyomát (Scope 1 és 2 kibocsátását) a francia ABC (Association Bilan Carbone) által kidolgozott Bilan Carbon eszköz segítségével. Kialakította a 6 zöld és 3 társadalmi célt tartalmazó Fenntartható Finanszírozási Keretrendszerét a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően (GBP, SBP, GLP, SLP), amely lehetővé teszi a Bank fenntarthatósághoz kötődő (beleértve a „zöld” és „társadalmi célú”) forrásbevonási és hitelezési tevékenységének összehangolását. A Keretrendszer hitelesítését 2023 februárjában a Sustainalytics Morningstar végezte SPO (Second Party Opinion) hitelesítés kiadásával. Megkezdte a fenntartható finanszírozási tevékenységei környezeti és társadalmi hatásainak mérésére alkalmas rendszer kialakítását.

Az MFB Zrt. „zöld” és „társadalmi célú” finanszírozási portfoliója nemzetközi standardok figyelembe vételével (ICMA, LMA ajánlások, EU Taxonómia rendelet) 2023. 06. 30-án az alábbiak szerint alakult: zöld épületek: 19 378,00 millió HUF, megújuló energetikai projektek: 37 974,00 millió HUF; zöld vállalati kötvények: 93 400,00 millió HUF; mikro-, kis- és középvállalati programhitelek: 322 155 726, 302 millió HUF; Diákhitel Központ számára nyújtott finanszírozás: 64 646,00 millió HUF; zöld garanciavállalása: 35 240,00 millió HUF.

Az MFB Zrt. számára kiemelten fontos az etikus és felelős működés biztosítása, rendelkezik Magatartási és etikai szabályzattal, Etikai Bizottságot, valamint a jogsértések Bankon belüli jelentésének kivizsgálására független és önálló etikai eljárást működtet.

A Bank az emberi jogok és alapvető emberi értékek, valamint a diverzitás tiszteletben tartása érdekében elkötelezett a diszkrimináció minden formájának elítélésben és kiemelten kezeli az esélyegyenlőség biztosítását a szervezeten belül.

A Bank compliance funkció működtetésével biztosítja az átláthatóságot a szervezetben, amely fontos eleme a Bank Felelős Vállalat-irányítási (corporate governance) és belső kontroll rendszerének.

A BCSDH szervezethez történő csatlakozás révén erősíteni kívánja a környezeti és társadalmi fenntarthatósági kihívások kezelésében vállalt szerepét. Várhatóan a szervezeti tagság hozzájárul majd ahhoz, hogy az MFB Zrt. a tagszervezetek finanszírozási igényei alapján új, innovatív pénzügyi termékek segítségével növelje a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó finanszírozási tevékenységét, valamint hosszú távú, értékteremtő együttműködéseket, tudás- és tapasztalatcserét alakítson ki a téma iránt elkötelezett felelős vállalatvezetőkkel, szervezetekkel.

A Nestlé Hungária és az Okos Doboz közös egészségnevelési oktatóprogramjának idén őszi kihívása október 2. és 31. között zajlott. A szervezők közel 10 000 diákot értek el a programmal, amely során felhívták a figyelmet a kiegyensúlyozott táplálkozás fontosságára. A kisiskolások összesen több mint száznyolcvanezer feladatot oldottak meg, a legjobbakat pedig ezúttal is értékes nyereményekkel díjazták.

Az Etesd az Eszed elnevezésű egészségnevelési oktatóprogram keretében immár második éve rendezett a Nestlé Hungária és az Okos Doboz nagyszabású kihívást általános iskolásoknak. Ennek jegyében Magyarország minden településéről és a határon túlról is csatlakozhattak az erőpróbához az általános iskolás diákok, akik a korosztályuknak és tudásszintjüknek megfelelő módon megkapott információk elsajátítása után játékos feladatokon keresztül mérhették össze a tudásukat. Az idei kihívás során rekordszámú, összesen 183 236 darab feladatot oldottak meg a gyerekek.

„Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy minél több gyermekhez juttassunk el információkat a kiegyensúlyozott táplálkozás alapjairól, mert hiszünk benne, hogy ezzel a tudással felvértezve egészségtudatos felnőtt válhat majd belőlük – mondta el Sárga Diána, a Nestlé dietetikusa az úgynevezett egészségnapokról is mesélt: – Az Okos Doboz munkatársai a feladatok mellett idén játékos programok segítségével is oktatták a gyerekeket a kiegyensúlyozott táplálkozásról és egészséges életmódról. Jó volt látni, hogy az általános iskolások mennyire kíváncsiak, és milyen eltökéltek, ha arról van szó, hogy élmények által jussanak új ismeretekhez.”

Az idei egészségnevelési program közel 10 000 gyermeket ért el. A feladatmegoldást a tudásvágyon kívül az értékes nyeremények megszerzése is motiválta: a diákok mellett a résztvevő pedagógusokat és az iskolákat is díjazták. Az iskolák versenyén első helyen végzett a Versendi Általános Iskola, másodikon a Székely József Református Általános Iskola, míg harmadikon a Besenyői Arany János Általános Iskola, ezekben az iskolákban oldották meg a legtöbb feladatot.

 „Azért dolgozunk, hogy a szemléletformáló üzeneteket élvezetes módon juttassuk el a gyerekekhez: a Nemzeti alaptantervre épülő játékos feladatok megoldása során élmény a tanulás, ezt bizonyítja az idei kihívásban résztvevők nagy száma és az általuk megoldott feladatok mennyisége is” – értékelte az idei kihívás eredményét Szűcs Dóra, az Okos Doboz ügyvezető igazgatója.

A Mazars olyan nemzetközi, integrált és független szervezet, amely a könyvvizsgálat, a számvitel, valamint az adó-, pénzügyi, jogi* és üzleti tanácsadás területén nyújt szolgáltatásokat ügyfeleinek. A Mazars a világ több mint 95 országában van jelen A Magyarországon 1991 óta jelen lévő Mazars az egyik vezető hazai könyvvizsgáló és tanácsadó vállalat. 190 magasan képzett és elkötelezett szakemberrel teljes körű szolgáltatást nyújt ügyfeleinek valamennyi ágazatban.A Mazars globálisan elkötelezett a fenntarthatóság iránt, így természetesen a hazai irodában is szívügyének tekinti a fenntartható működést, céljai között szerepel az ESG mindhárom területén az elkötelezett működés és a folyamatos fejlődés.

Ennek érdekében az elmúlt években több lépést is tett.

Szolgáltatóként egyik legfőbb értékük és erőforrásuk a munkatársaik közössége, így az „S” és „G” területek is kiemelten fontosak számukra. Nagy hangsúlyt fektetnek a munkavállalókkal való rendszeres kommunikációra, véleményük megismerésére. Számos programmal rendelkeznek a diverzitás és alapvető emberi értékek témában, mint például a Munka-Magánélet-Mazars program, a tehetséggondozás, az átfogó szakmai és soft skill tréning program, a kismamák reintegrációja, egészségmegőrzési programok, stb. A megvalósított programokról, valamint a munkavállalók összetételéről, a diverzitásról, a nők helyzetéről, a férfiak és nők átlagkeresetéről minden tagvállalat évente riportál az anyavállalat felé. Az emberi jogokkal és alapvető emberi értékekkel, valamint a diverzitással kapcsolatos hitvallásukat etikai kódexük (Code of Conduct) tartalmazza, amelynek ismerete és betartása minden Mazars munkavállaló kötelessége.

Környezetére felelős vállalatként a nettó zéró működés eléréséhez bevezetésre kerül a cégcsoportnál a karbonlábnyom és ÜHG kibocsátás mérése (a GHG Protocol szerint): ez már több mint 80 országban működik, melyek együttesen a Mazars teljes létszámának és kibocsátásának 95 százalékát képviselik.

A Mazars csatlakozott az SBTi (Science Based Targets initiatve) kezdeményezéshez, valamint országszintű dekarbonizációs programot is fejleszt. Tudatosan csökkenti az üzleti utazások számát, a beszerzések során a fenntartható és környezet semleges megoldások felé nyit, valamint beszállítói etikai kódexet is létrehozott, amelyet a beszállítók fenntarthatóság szerinti minősítése fog követni. A biodiverzitás növelésére, a természeti környezet helyreállítására leányvállalati szintű programokat működtet, amelybe munkavállalóikat is bevonja.

A Mazars csoport 2019 óta készít fenntarthatósági jelentést. Vállalásuk, hogy 2024-ben a Mazars Kft. a 2022/23-as üzleti évéről helyben is készít és megjelentet fenntarthatósági jelentést. A hazai iroda 2023 szeptemberében megkapta az EcoVadis ezüst minősítését.  A zöld jövő érdekében továbbra is megteszik a szükséges erőfeszítéseket, hogy cégük fenntartható módon működjön.
Mind csoportszinten, mind helyi szinten Átláthatósági jelentést (Transparency report) tesznek közzé, amelyben többek között információkat közölnek az értékeikről, a működésünk érintetti köréről, a belső és külső kockázatkezelésükről, a minőségbiztosítási rendszerükről és gazdálkodásukról.

A Mazars azért csatlakozott a BCSDH-hoz, mert fontosnak tartja, hogy a fenntarthatóság területén is olyan kompetenciákkal rendelkezzen, amellyel egyrészt az ügyfeleiket segítheti a tudatos és fenntartható működés, jelentéstétel és jövőbeni fejlődés megvalósításában, másrészt saját működésében is alkalmazhassa ezeket. Munkavállalóik fontosnak tartják magukat folyamatosan képezni, másoktól tanulni és megszerzett tudásunkat megosztani. Céljuk, hogy aktív, megbecsült és hasznos tagjai legyenek ennek a közösségnek.

A Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért nevű programja Magyarországon is változatos kezdeményezésekkel támogatja a pályakezdők munkerőpiaci beilleszkedését. A Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetemmel közös együttműködés mellett a Nestlé Hungária gyakornoki- és mentorprogramokkal, illetve duális szakképzésekkel karolja fel a hazai fiatalokat.

A Nestlé 10 évvel ezelőtt, 2013-ban indította el a Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért elnevezésű programot Európában, amely 2016 óta már a világ szinte minden pontjára kiterjedő, globális kezdeményezésként működik, és azért jött létre, hogy a fiatalok a megfelelő tudással és készségekkel felvértezve vághassanak neki a munka világának. Célja, hogy 2030-ra világszinten 10 millió fiatalnak segítsen munkalehetőséghez jutni.

A kezdeményezéshez a Nestlé Hungária nem sokkal az indulás után csatlakozott, és Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért néven partnerprogramba kezdett, amely egy üzleti szektorokon, kormányzaton és oktatáson átívelő együttműködés, és amely az évek során újabb projektekkel bővült, ma már a felsőoktatási kezdeményezések mellett szakképzési programokra is kiterjed.

Karrierépítés felsőfokon

A Nestlé Hungária több szinten is támogatja a magyar egyetemisták érvényesülését. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel való szoros együttműködés már 2016 óta nyújt betekintést a vállalat működésébe az élelmiszeripar iránt érdeklődő hallgatóknak. Az egyetemmel közösen meghirdetett kurzusokon eddig mintegy 150 hallgató vett részt, és közel 20 Nestlé munkatárs oktatott vendégelőadóként. A fiataloknak emellett a vállalatnál lehetőségük nyílik gyakorlati szakmai tapasztalatokat is szerezni.

Az együttműködés részeként az egyetem néhány hallgatója végigkövetheti egy-egy magyarországi Nestlé felsővezető mindennapjait is, hogy betekintést nyerjen az általuk irányított terület működésébe. A Manager Shadowing program célja, hogy a Nestlé Hungária vezetőinek munkáján keresztül a diákok megismerhessék egy nagyvállalat napi működését, kihívásait. Az egyetemen elsajátított elméleti tudást így olyan gyakorlati tapasztalatokkal bővíthetik, melyek segítségükre lesznek karrierjük építése során.

„Rendkívül fontosnak tartjuk a Nestlével létrejött, immár több területre is kiterjedő együttműködést, mert az egyetemen elsajátított tudás mellett elengedhetetlen, hogy a hallgatók iparági szereplőktől hallják, és akár a saját szemükkel is lássák, hogy az elmélet hogyan működik a gyakorlatban” – mondta el dr. Fehér Orsolya, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vállalati Gazdaságtan Tanszék egyetemi docense. Hozzátette:  „Az pedig külön üdvözölendő, hogy a képzések után a Nestlé Hungária munkalehetőséget is nyújt az arra nyitott fiataloknak.”

Duális szakképzések a hiányszakmák betöltéséért

A Nestlé Hungária 2021-ben közel 50 millió forintot fordított büki duális szakképzésének elindítására. Az első évben villanyszerelő és elektronikai műszerész tanulók számára nyílt lehetőség képességeik továbbfejlesztésére, majd a program 2023-ben mechatronikus technikus szakmával bővült. Az oktatás hatékonyságát a modern gyári környezet és a kiscsoportos létszám mellett a felkészült oktatók biztosítják.

A tanulóknak nemcsak színvonalas képzést, de a sikeres szakmai vizsga után első munkahelyet is kínálnak a Nestlé büki üzemében. A jelenleg is folyamatban lévő duális képzéshez eddig közel harminc  diák csatlakozott, akik közül tíz már Nestlé alkalmazottként dolgozik. A program nem áll meg ezen a ponton: a sikerre való tekintettel 2023 szeptemberében Szerencsen is elindítottak egy duális szakképzési programot, melyben 6 fiatal sajátíthatja el a villanyszerelő szakma alapjait.

„Folyamatosan azon dolgozunk, hogy fejlesszük a gyáraink térségében élő tanulók képességeit. Hiszünk benne, hogy a fiatalok oktatása nemcsak a gyári utánpótlás miatt fontos, de társadalmi szempontból is az egyik legfontosabb befektetés” – mondta Kiss Attila, a Nestlé büki gyárának műszaki képzésvezetője.

A magyar árucikkek, a hazai vállalkozások és az egészségtudatos életmód támogatásáért, valamint az érték és minőség iránti elkötelezettségéért is rangos díjakat, elismeréseket kapott az elmúlt hetekben a SPAR Magyarország.

„Vállalatunk rendkívül büszke arra, hogy mind a szakma, mind pedig a vásárlók visszaigazolják azon törekvéseinket, hogy lehetőleg minél több nívós, zömében hazai termék kerüljön üzleteink polcaira, ami tovább szélesíti a minőségi árucikkek választékát, s hozzájárul a fenntarthatóbb működéshez, fogyasztáshoz” – mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A vevők véleménye alapján a SPAR nyerte el a Vásárlói Nívódíjat

A SPAR Magyarország elkötelezetten támogatja a hazai termékek piacra jutását és segíti a családi és kisvállalkozásokat abban, hogy jó minőségű cikkeik eljuthassanak az áruházlánc polcaira. Ezt a törekvést ismerték el a vevők a szavazataik alapján először odaítélt a Magyar Termékekért Vásárlói Nívódíjjal, valamint a szakma a Magyar Termékekért Kereskedelmi Nívódíj ezüst fokozatával.

A vállalat hazai termékek iránti elkötelezettségét számos díjjal ismerték el már az elmúlt években is: a Magyar Termékekért Kereskedelmi Nívódíjért folyó versenyben 2021-ben és 2018-ban első helyezett, míg 2023-ban, 2022-ben és 2019-ben ezüstérmes lett a hazai üzletlánc.

Érték és Minőség Nagydíjat kapott a SPAR purpur tésztás kakaós csiga

A hazai üzletlánc idén bevezetett pékáru újdonsága, a SPAR purpur tésztás kakaós csiga elnyerte a legmagasabb minőségű hazai termékeket és szolgáltatásokat elismerő Érték és Minőség Nagydíjat, s ezzel jogosulttá vált a kitüntetést tanúsító védjegy viselésére is. Az Érték és Minőség Nagydíj Tanúsító Védjegy használata és vele a kitüntető cím viselése azon áruk, szolgáltatások, gazdasági szervezetek elismerése, amelyek megfelelnek egy komplex feltételrendszernek és tevékenységük során bizonyíthatóan elkötelezettek a minőség ügye iránt, illetve megfelelnek a fenntarthatósági szempontoknak is.

Food Awards díjas lett két közkedvelt SPAR márkatermék

Ebben az esztendőben második alkalommal adták át a Nők Lapja Food Awards díjakat, amelyet két SPAR márkatermék is elnyert 2023-ban: a speciális főkategória gluténmentes alkategóriájában az 500 grammos kiszerelésű SPAR free from gluténmentes, aprószemű zabpehely, míg a szénsavmentes italok közül az 1 literes SPAR 100% almalé kapta az elismerést. A pályázatra ebben az esztendőben is olyan élelmiszerek és italok nevezhettek, amelyek a hazai üzletekben elérhetők. A vásárlók a noklapja.hu oldalon szavazhattak kedvenceikre és 7600 szavazat alapján születtek meg a Food Awards 2023-as verseny idei győztesei.

Elismert INTERSPAR hipermarketek

A Trade magazin által kiírt StarStore – Év Kereskedője 2023 pályázaton a Bécsi úti INTERSPAR nyerte „AZ ÉV HIPERMARKET ÜZLETE 2023” címet és elnyerte a „STORE OF THE YEAR 2023”, a verseny abszolút győztese címet az összes pályázó összesített eredménye alapján. A kereskedelmi láncok versengésében a SPAR Magyarország a hazai termékek és a fenntarthatóság elkötelezett támogatójaként Hipermarket kategóriában a szakmai zsűri értékelése alapján kiérdemelte az „ÉV HIPERMARKET ÜZLETLÁNCA 2023” címet is. Ugyancsak a Trade magazin által indított „Egy fenntarthatóbb jövőért” versenyen a SPAR Magyarország vállalati kategóriában elnyerte a Fenntarthatóság Szimbóluma 2023 elismerést a szakmai zsűri bírálata alapján.

A MATE vendégprofesszora lett Horváth Ferenc, a SPAR Magyarország élelmiszeripari cégvezetője

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Budai Campusának 170 éves jubileumi ünnepségén, amelyet az alapító, Entz Ferenc tiszteletére rendeztek, a „MATE vendégprofesszora” címet adományozták Horváth Ferencnek, a SPAR Magyarország élelmiszeripari cégvezetőjének, megköszönve ezzel azt az áldozatos munkát, amelyet az oktatás-kutatás területén tanúsított, s amellyel nagymértékben segítette a campus intézeteinek gyakorlatorientált oktatási törekvéseit.

A SPAR hét kollégája az ország legkiválóbb kommunikációs és marketingszakemberei között

Maczelka Márk kommunikációs vezető és Németh Károly marketingvezető is felkerült a Marketing&Media szaklap hazánk top 50 legsikeresebb PR, illetve marketingkommunikációs döntéshozóit számon tartó rangsorára. Az idén debütált PR-szakember-rangsorban Maczelka Márk 11. helyezést ért el, míg a nyolcadik alkalommal elkészült marketinges toplistán 24. helyen végzett Németh Károly marketingvezető.

Székely-Németh Petra kommunikációs vezető-helyettest, Varga Katalin digitális marketingkommunikációs vezetőt, Gulyás Krisztina digitális managert, Lénárt Mária hűségpromóciók managert és Pál Kinga POS managert pedig az ágazat legkiválóbb operatív szakemberei közé választották a Signature 40 megmérettetésen.

A Randstad az S&P sustainability index tagja, a világ legnagyobb HR szolgáltatója,  2023-ban a Magyarországot, a Randstad Hungary-t találta a legjobb reporting vállalatnak a non-financial (ESG) kategóriában. Kollégák kitartó munkával kialakították a rendszert, és összegyűjtötték a szükséges információkat a folyamatos jelentéstételhez.

 

A képeken a díj átvevője, Tóth Lívia CFO és a díj.

Az 1992-ben alapított családi gazdaság, a Szeredi Kft. regeneratív gazdálkodási formában szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik 1.200 hektár szántó területen, amelyhez 112 hektár saját telepítésű erdő is párosul. A szántóföldi területeken őszi durumbúzát, étkezési- és olaj napraforgót, szójababot, őszi takarmányborsót (vetőmagot is), őszi étkezési mákot, őszi spenótot, oregánót és kukoricát termesztenek.

A regeneratív rendszer működtetése olyan fenntartható alternatíva, amelynek elsődleges célja, hogy a biológiának adja át a szerepet a mesterséges anyagok fokozatos kizárása mellett, míg el nem ér arra a szintre, hogy a talaj művelése nélkül, a C02 kibocsátás minimalizálásával és a biológia segítségével egy magasabb tápelem- és vitamin tartalmú élelmiszer alapanyagot állít elő.

A saját gazdaságukban kaszálható gyepsávokat, mezővédő erdősávokat alakítanak ki vagy a rendszeresen megjelenő mezei pocok túlszaporodását a ragadozó madarak felszaporításával oldják meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bevonásával. A vetésszerkezetükbe egyre több faj termesztését hozzák be, illetve több fajt együtt vetve fokozzák egy-egy tábla biodiverzitását.

Hosszú távú és fenntartható gondolkodásukat mutatja, hogy céljuk és szívügyük, hogy a környezetükben minél több gazdaság átálljon a regeneratív gazdálkodásra, hogy ne csak egy-egy regeneratív „farmszigetként” működjenek, szolgálva ezzel az ökológiai rendszer pozitív irányba történő elmozdulását. Több szakmai szervezettel is együttműködnek, egyrészt, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak és tapasztalatokat osszanak meg a gazdákkal, valamint, hogy elősegítsék a rendszerszintű változásokat is.

A BCSDH-hoz való csatlakozásukkal további fenntarthatósági jógyakorlatokat szeretnének megismerni, tanulni azokból, emellett hasonló, a fenntarthatóság iránt mélyen elkötelezett embereket megismerni és a regeneratív gazdálkodás vonatkozásában kapcsolati tőkéjüket erősíteni.

Mostantól már nemcsak az ország hat régiójában, de Budapesten is elérhetővé váltak a hazai kisvállalkozások, termelők, kézműves cégek, kis borászatok és sörfőzdék kiváló minőségű magyar termékei, amelyek a Régiók Kincsei program keretében kerülnek a SPAR Magyarország üzleteinek polcaira.

„A Régiók Kincsei kezdeményezés 2021-es elindulásakor az volt a célunk, hogy közelebb hozzuk egymáshoz a hazai kistermelőket és a magyar vásárlókat. Ennek érdekében biztosítottunk piacra jutási lehetőséget azoknak a családi vállalkozásoknak, amelyek a SPAR Magyarország adott régiós központjainak néhány tíz kilométeres körzetéből, a szállítási láncokat lerövidítve, minél kisebb környezeti terhelést okozva tudták folyamatosan beszállítani magas minőségű termékeiket. Az elmúlt két év visszajelzései azt igazolták, hogy a vásárlók megkedvelték ezeket az egyedi, jellemzően kis szériában készülő élelmiszereket, a vállalkozásoknak pedig lehetőséget teremtettünk arra, hogy ne csak a kistermelői piacokon, hanem Magyarország egyik legnagyobb hazai üzletláncának partnereként, szélesebb közönség elé kerülve mutathassák be az általuk előállított termékeket. A kezdeményezésünk többeknek abban is segítséget nyújtott, hogy a közös munka során, valamint a mentor-programunkkal megszerzett plusz tudásuk és tapasztalatuk révén akár külföldi piacokat is elérjenek. Örömmel jelenthetjük be, hogy a Régiók Kincsei hálózat Budapesttel bővült ki, s lett teljes” – mondta Maczelka Márk a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A hidegen sajtolt olajoktól kezdve a kézműves sörökön, borokon át a különböző befőttekig, savanyúságokig, tejtermékekig, tésztákig és kekszekig, 86 beszállító több mint 400 terméke kapható – folyamatosan megújuló választékkal – az ország különböző régióiban a program keretén belül. Ezek közül 12 partner 56 árucikke képezi a budapesti régió állandó választékát, mely a főváros és környékének 13 SPAR szupermarketében és 7 INTERSPAR hipermarketében érhető el.

A Régiók Kincsei program – amelyet az áruházakban leginkább a „piros alma” logóval ellátott termékekről ismerhetnek fel a vásárlók – 2021-ben indult, és elsőként a székesfehérvári, majd a zalaegerszegi és a hódmezővásárhelyi régió csatlakozott a kezdeményezéshez. Egy évvel később, 2022-ben pedig a pécsi, a nyíregyházi és a győri régióval bővült a hálózat. A vidéki termelőket és kisvállalkozásokat segítő programban résztvevő cégek együttesen több mint 600 főt foglalkoztatnak, és olyan kistérségekben is támogatják a munkahelyek megőrzését és a munkahelyteremtést, ahol kevésbé vannak jelen nagyobb vállalkozások.

A Régiók Kincsei program részleteiről bővebb információ a következő linken érhető el: https://www.spar.hu/regiokkincsei

Idén is sikerrel zárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország közös, immár harmadik alkalommal meghirdetett Adni Öröm! iskolaszergyűjtő akciója. A vásárlók több mint 62 ezer tanszerrel és közel 2,2 millió forint értékű adománykártya megvásárlásával járultak hozzá mintegy 1600 rászoruló diák tanévkezdéséhez, az áruházlánc pedig további 1 millió forinttal egészítette ki a támogatást.

A tanévkezdés sok családnak anyagi nehézséget okozhat, és vannak olyanok, akik számára szinte lehetetlen feladat, hogy minden szükséges felszerelést megvásároljanak a gyerekeknek. Ebben segített a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország által meghirdetett Adni Öröm! tanszergyűjtő akció, melyet először 2021-ben indítottak útjára. A jótékonysági kezdeményezés keretében a vásárlók rászoruló gyermekek iskolakezdését támogathatták az üzletekben megvásárolt tanszerekkel és adománykártyákkal. Ez utóbbiak bevételéből pedig további tanszereket vásárolt a szeretetszolgálat.

„Azért hirdettük meg a gyűjtést, hogy az otthoni nehézségek miatt ne érje hátrány az iskolában a gyerekeket, a SPAR Magyarország vásárlóinak támogatásával most 1600 családnak sikerült ebben segíteni. Füzetek, írószerek, tolltartók, egyéb tanszerek, tornafelszerelések kerültek a vásárlói kosarakba, az önkénteseink használatra kész iskolatáskákat töltöttek meg az adományokkal, vagy kis- és nagyiskolásoknak szóló egységcsomagokat állítottak össze, melyeket az ország minden területén a szeretetszolgálattól segítséget kérő családoknak juttattunk el. Köszönjük mindenki támogatását, aki az elmúlt hetekben adománykártyák megvásárlásával, illetve személyesen, az INTERSPAR hipermarketekben megvásárolt és a szeretetszolgálatnak átadott taneszközökkel hozzájárult a gyűjtéshez” – mondta Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.

„Áruházláncunk már alig egy hónappal az előző tanév befejezése után meghirdette az Adni Öröm! tanszergyűjtő kampányt, így 2023. július 20-tól lehetőség nyílt adománykártyák megvásárlására akár INTERSPAR üzleteinkben, akár a SPAR online shopjában. Köszönet illeti a vásárlóinkat, akik ebben az esztendőben is nagylelkűen segítették kezdeményezésünket, ismeretlenül is gondoskodva olyan gyerekekről, akiknek szülei ezt nem, vagy csak részben tudják megtenni. A sikeres tanszergyűjtő akció során az adománykártyák megvásárlásával az INTERSPAR hipermarketek és a SPAR online shop vevői több mint 2 millió forintot ajánlottak fel, 2023. augusztus 23. és 26. között pedig a hipermarketekben több mint 62 ezer darab taneszközt vettek meg, majd adtak át adományként a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkénteseinek. A SPAR Magyarország elkötelezett az esélyegyenlőség és a társadalmi felelősségvállalás erősítése mellett, ennek jegyében a felajánlásokat további 1 millió forinttal egészítettük ki, hogy még több rászoruló diáknak segíthessünk. Az Adni Öröm! tanszergyűjtő akciónk immáron hároméves, így mondhatjuk: hagyományt teremtettünk vele, sikerességét látva pedig a jövőben is folytatni szeretnénk ezt a kezdeményezést” – tette hozzá Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

Az adománygyűjtés eredményei a www.adniorom.hu weboldalon érhetőek el.

ESG üzletágat indított a DANDELION Group azzal a céllal, hogy a fenntarthatóság területén stratégiai iránymutatást is nyújtson a kötelezett vállalatoknak az eddigi gyakorlati szakmai támogatáson túl.

Az elmúlt közel két évtizedben erre a szakmai támogatásra az EHS területen került sor több száz esetben közép- és nagyvállalatok számára. Az operatív feladatokon túl a DANDELION Group ügyfeleinél vállalatirányítási rendszereket épített ki és ennek keretében a szisztematikus és fenntartható működés mellett tette le a voksát.

Idén ősztől a tanácsadó cég részéről már az ESG és EHS szakértői támogatására is számíthatnak az értékláncok mindazon szereplői, akik piaci sikereikkel karöltve kötelezettként vagy önkéntes vállalásként tenni akarnak egy egészségesebb környezetért és társadalomért.